Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjettsituasjonen i landets kommuner. 2 Konsekvenser av statsbudsjettet – rådmennenes forslag til budsjetter i kommunene  Et utvalg(68) av kommunenes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjettsituasjonen i landets kommuner. 2 Konsekvenser av statsbudsjettet – rådmennenes forslag til budsjetter i kommunene  Et utvalg(68) av kommunenes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjettsituasjonen i landets kommuner

2 2 Konsekvenser av statsbudsjettet – rådmennenes forslag til budsjetter i kommunene  Et utvalg(68) av kommunenes budsjettforslag for 2014 er gjennomgått og et av utvalg(69) av rådmennene er spurt om deres budsjettforslag. Utvalgene er i hovedsak representative.  Hovedbildet er: – Et mer krevende budsjettarbeid i år en i fjor fordi utgiftene øker mer enn inntektene – Økte pensjonskostnader, høye investeringsnivå og stort vedlikeholdsetterslep er de største økonomiske utfordringene – Utgifter til sosialtjenester og barnevern forventes å øke mest – Utgifter til skole forventes å få en reell nedgang – men skole er likevel investeringsvinneren – Netto driftsresultat svekkes – ender på 1 pst av driftsinntektene

3 3 Svært mange kommuner melder om mer krevende budsjettarbeid

4 4 Pensjonsutgiftene største utfordring både på kort og lang sikt – investeringer og vedlikehold følger deretter

5 5 Utgifter til sosialtjenester og barnevern forventes å øke mest i 2014. Skole ser ut til å få størst reell nedgang.

6 6 Skole er investeringsvinneren i budsjettprioriteringen Kommunene planlegger å investere for om lag 55 milliarder kroner i 2014 Mer en halvparten vil skje innenfor skole, barnehage og helse- og omsorg Kommuner med lavest frie inntekter legger opp til lavest investeringsnivå, men har samtidig høyest andel lånefinansiering

7 7 Stram økonomi – investeringer må lånefinansieres

8 8 Gjennomsnittlig avdragstid på kommunenes lån er 28 år

9 9 Økning eiendomsskatt fra 2014 Om lag 2/3 av kommunene som har eiendomsskatt foreslår endringer Endringene innebærer en økning i inntektene for ca 90 prosent av kommunene

10 10 Kommunene varsler en reell økning i brukerbetaling og gebyrer 2014

11 11 Kommunene effektiviserer og iverksetter sparetiltak i underkant av 4 mrd kroner i 2014

12 12 Kommunene effektiviserer og iverksetter sparetiltak i underkant av 4 mrd kroner i 2014

13 13 Innhentet fra nettet - budsjett og økonomiplanperioden


Laste ned ppt "Budsjettsituasjonen i landets kommuner. 2 Konsekvenser av statsbudsjettet – rådmennenes forslag til budsjetter i kommunene  Et utvalg(68) av kommunenes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google