Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innherred samkommune 1 Orientering til kontrollutvalget om besparelser og resultater kommunene har oppnådd gjennom samarbeidet i ISK. 11.11.2008 Administrasjonssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innherred samkommune 1 Orientering til kontrollutvalget om besparelser og resultater kommunene har oppnådd gjennom samarbeidet i ISK. 11.11.2008 Administrasjonssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innherred samkommune 1 Orientering til kontrollutvalget om besparelser og resultater kommunene har oppnådd gjennom samarbeidet i ISK Administrasjonssjef Ola Stene

2 Orientering om besparelser ISK. Kontrollutvalget Ola Stene 2 Regnskapstallene 2007 Dette er en besparelse på 3,8 mill kr i forhold til budsjett.

3 Orientering om besparelser ISK. Kontrollutvalget Ola Stene 3 Evaluering - sammendrag Trøndelag Forskning og Utvikling AS har gjennomført evaluering av forsøket og konkluderer: – Samkommune gir god politisk kontroll – Samkommunen er egnet til styring av et omfattende kommunalt samarbeid. – Årlige besparelser på 7 % av budsjettet + bedre ressursutnyttelse i morkommmune-enheter! TFU-rapport 2007:1

4 Orientering om besparelser ISK. Kontrollutvalget Ola Stene 4 Forholdet mellom de to relativt jevnstore nabokommunene Levanger og Verdal var tidligere preget av rivalisering og lite samarbeid. På kort tid har samkommunen bidratt til å etablere et omfattende samarbeid. Oppnådd betydelige effektiviseringsgevinster i form av bedre tjenester eller besparelser innen en rekke områder. Samarbeidet er også styrket på områder som ikke formelt omfattes av forsøket Lokaldemokratiet har blitt styrket hvis man vektlegger at de folkevalgte har fått økt makt og innflytelse. Forskerne konkluderer med at forsøket har vært en suksess!

5 Orientering om besparelser ISK. Kontrollutvalget Ola Stene 5 Servicekontor og dokumentsenter

6 Orientering om besparelser ISK. Kontrollutvalget Ola Stene 6 Økonomi og Kemner

7 Orientering om besparelser ISK. Kontrollutvalget Ola Stene 7 Organisasjon og IKT

8 Orientering om besparelser ISK. Kontrollutvalget Ola Stene 8 LANDBRUK OG PBOM

9 Orientering om besparelser ISK. Kontrollutvalget Ola Stene 9 OPPSUMMERT

10 Orientering om besparelser ISK. Kontrollutvalget Ola Stene 10 Spesielt om IKT Fra enhetsleders orientering i samkommunestyret

11 Orientering om besparelser ISK. Kontrollutvalget Ola Stene 11 Driftet 1/ Ca 70 servere samlet Ca 1000 pc-er Ca 50 kopimaskiner / skrivere Ca 50 skrivere Ca 1200 brukere (e-postkontoer) Brukbart nett på ca 40 lokasjoner

12 Orientering om besparelser ISK. Kontrollutvalget Ola Stene 12 Drifter i dag Ca 80 servere 1 stort lagringsZan + backup robot Over 3000 pc-er Over 80 kopimaskiner / printere Ca 100 rene skrivere Ca 2500 brukere. (e-postkontoer) Over 4000 elever Nett på rundt 100 fysiske lokasjoner Drifter noen eksterne brukere (DNK, IR, Retura, Ecopro, Tinve, Falstadsenteret)

13 Orientering om besparelser ISK. Kontrollutvalget Ola Stene 13 Halverte driftsutgifter pr pc / bruker i perioden Driftsutgiftene pr pc er halvert i perioden Lisensutgifter pr pc kan ikke vi påvirke Lisensutgifter som går på kommunenivå, sparer vi store summer på, med å være i ISK Vi oppfattes som 1 kommune og ikke 2 lisensmessig Utgifter til investeringer er også redusert kraftig grunnet stordriftsfordeler. Dette gjelder både pcer, servere osv. Trenden er at programvaren blir dyrere og maskinene billigere

14 Orientering om besparelser ISK. Kontrollutvalget Ola Stene 14 Eksempel på besparelse på anskaffelse KOSTNAD PROGRAMVARE FRA VISMA UNIQUE

15 Orientering om besparelser ISK. Kontrollutvalget Ola Stene 15 Oppsummet TAR EN HENSYN TIL AT PRODUKSJONEN HAR ØKT OG KVALITETEN HAR BLITT BEDRE, JFR TFU-RAPPORTEN, ANTAR JEG AT EN HAR TATT UT EFFEKTIVISERINGSGEVINSTER PÅ MILL KR. GEVINSTENE FORDELES ETTER FOLKETALL


Laste ned ppt "Innherred samkommune 1 Orientering til kontrollutvalget om besparelser og resultater kommunene har oppnådd gjennom samarbeidet i ISK. 11.11.2008 Administrasjonssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google