Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger kommunestyre 19.11.08 - "Hvorfor har Levanger et stort omfang av barneverntjenester?" - Sigrid Hynne Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger kommunestyre 19.11.08 - "Hvorfor har Levanger et stort omfang av barneverntjenester?" - Sigrid Hynne Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger kommunestyre 19.11.08 - "Hvorfor har Levanger et stort omfang av barneverntjenester?" - Sigrid Hynne Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger

2 Levanger kommunestyre 19.11.08 - "Hvorfor har Levanger et stort omfang av barneverntjenester?" - Sigrid Hynne 2 Problemstilling Problemstilling: Hva kan forklare at Levanger kommune har stort omfang av barneverntjenester? Metode: Intervjuer: barnevernleder, stedfortreder, ansatt i barnevernet, flyktningtjenesten, representanter fra Leira mottak, sakkyndig konsulent. Spørreundersøkelser, statistikk- og regnskapsgjennomgang, dokumentgjennomgang Avgrensing: Vi vurderer ikke barnevernfaglige forhold Vurderer ikke om ressursene til barnevernet er på riktig nivå

3 Levanger kommunestyre 19.11.08 - "Hvorfor har Levanger et stort omfang av barneverntjenester?" - Sigrid Hynne 3 Relevante funn fra statistikkgjennomgang Meldinger Under- søkelser Tiltak Kostnader Meldinger som ikke fører til undersøkelse Undersøkelser som ikke fører til tiltak

4 Levanger kommunestyre 19.11.08 - "Hvorfor har Levanger et stort omfang av barneverntjenester?" - Sigrid Hynne 4 Undersøkelser og tiltak Andel barn med undersøkelser Andel barn med tiltak Levanger Landet u/Oslo

5 Levanger kommunestyre 19.11.08 - "Hvorfor har Levanger et stort omfang av barneverntjenester?" - Sigrid Hynne 5 Tiltaksbruken Fordelingen mellom hjelpetiltak og omsorgstiltak er omtrent lik landsgjennomsnittet, og fordelingen har holdt seg stabil de siste årene. Det samme gjelder fordelingen mellom tiltak innenfor og utenfor opprinnelig familie. Barnevernet i Levanger benytter mer veiledning, hjemmekonsulent og avlastning, og gir mindre støtte til barnehage i forhold til tall for hele landet. For øvrig er ikke tiltaksbruken vesentlig forskjellig fra landsgjennomsnittet. Samarbeider med fagkyndig konsulent.

6 Levanger kommunestyre 19.11.08 - "Hvorfor har Levanger et stort omfang av barneverntjenester?" - Sigrid Hynne 6 Driftsutgifter

7 Levanger kommunestyre 19.11.08 - "Hvorfor har Levanger et stort omfang av barneverntjenester?" - Sigrid Hynne 7 Utgifter per barn i barnevernet Netto driftsutgifter per barn i barnevernet i L ligger 8,2 prosent lavere enn landsgjennomsnittet u/Oslo (5,7 prosent brutto). Høye utgifter i barnevernet i L, skyldes i hovedsak at de har mange barn med tiltak, både omsorgstiltak og hjelpetiltak, ikke at hvert barn i gjennomsnitt får mer kostnadskrevende tiltak.

8 Levanger kommunestyre 19.11.08 - "Hvorfor har Levanger et stort omfang av barneverntjenester?" - Sigrid Hynne 8 Budsjett og regnskap

9 Levanger kommunestyre 19.11.08 - "Hvorfor har Levanger et stort omfang av barneverntjenester?" - Sigrid Hynne 9 Hva kan forklare høyt omfang av barnverntjenester? Barnevernet i Levanger får mange bekymringsmeldinger. Andel undersøkelser og barn med tiltak og kostnadsnivå følger av dette.  Særlige utfordringer knyttet til flerkulturelt samfunn og avdelinger på mottaket. Forsterket avdeling og avdeling for enslige mindreårige på Leira mottak. Bosatte enslige mindreårige Innvandrerfamilier innenfor og utenfor integreringsperioden Ja, dette har effekt. Er med på å forklarte at det er mange barn på tiltak i Levanger, men på grunn av refusjonsordninger og interne overføringer forklarer det i liten grad høye netto driftsutgifter.

10 Levanger kommunestyre 19.11.08 - "Hvorfor har Levanger et stort omfang av barneverntjenester?" - Sigrid Hynne 10 Andre forklaringer Fordelingen av meldingsinstanser og intervjuer peker i retning av at nærhet til sykehus kan forklare noe Kriminalitet? ”Byproblematikk”. Tilflytting? Trolig kan følgende forhold også være årsaken til at Levanger får mange bekymringsmeldinger: Satsing på og utvikling av barneverntjenesten. Aktive samarbeidspartnere som melder til barnevernet Har de lavere terskel for å sette inn tiltak? Vanskelig å svare på. Andelen undersøkelser som fører til tiltak og fordelingen mellom hjelpetiltak og omsorgstiltak er nokså lik tall for hele landet. Vår gjennomgang viser at hovedforklaringen på at Levanger har stort omfang av barneverntjenester er en kombinasjon av to forhold: -Spesielle behov for barneverntjenester i Levanger -Måten barnevernet jobber på. Aktive samarbeidspartnere som har høy tillit til barneverntjenesten


Laste ned ppt "Levanger kommunestyre 19.11.08 - "Hvorfor har Levanger et stort omfang av barneverntjenester?" - Sigrid Hynne Gjennomgang av barneverntjenesten i Levanger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google