Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Konferanser 1.TILSKUDDSORDNINGEN Hvordan skal kommunene sikre fremtidig drift av voksenopplæringen etter innføring av ny tilskuddsordning. Konsekvenser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Konferanser 1.TILSKUDDSORDNINGEN Hvordan skal kommunene sikre fremtidig drift av voksenopplæringen etter innføring av ny tilskuddsordning. Konsekvenser."— Utskrift av presentasjonen:

1 konferanser 1.TILSKUDDSORDNINGEN Hvordan skal kommunene sikre fremtidig drift av voksenopplæringen etter innføring av ny tilskuddsordning. Konsekvenser av ny ordning som krever økt oppfølging.

2 Gjennomsnittlig timer i per capita tilskuddet Deltakere under høy sats Antall elever pr gruppe:10 Kr 83 pr deltaker pr time = 1100 t pr deltaker Kr 66 pr deltaker pr time = 1300 t pr deltaker Tidligere undersøkelse blant kommunene: Ca 1250 t i gjennomsnitt av alle (både vestlige og ikke vestlige)

3 Konsekvenser ved ny ordning Tidsperioden for tildeling faller ikke sammen med utgiftene Det kan bli mye oppfølgingsarbeid med overføringer kommuner imellom. Usikkert hvor mye av tilskuddet som vil tilfalle vertskommunen for asylmottak. Usikkerhet mht resultattilskuddet. Mer arbeid med registrering Redusert tilskudd til de fleste kommuner STØRRE GRUPPER OG FÆRRE TIMER

4 Tilskudd til norskopplæring KS styrevedtak mars 06 ”KS ber om at det foretas en justering av tilskuddet til voksenopplæring i norsk og samfunnsfag som sikrer alle kommuner fullfinansiering. Ved beregning av kompensasjonen til kommunene må utgifter til lokaler inkluderes. Et per capita tilskudd bør fordeles over 3 år, ikke 5 slik ordningen i dag forutsetter. Det må være klare kriterier for tildeling av skjønnstilskudd. Utmålingen skal ikke være avhengig av kommunenes generelle økonomi, men fastsettes ut fra kompensasjonen av kommunenes utgifter til undervisningen.”

5 2. INTRODUKSJONSPROGRAM, FULLTID Sikre at kommunene blir istand til å tilby fulltids program Tiltak innenfor og utenfor voksenopplæringen Kontinuitet i programmet

6 3.LÆRERNES ARBEIDSTIDSAVTALE Ingen sentral avtale Alle kommuner skal ha på plass lokale avtaler. Iverksettes fra 1.august 2007. Arbeidet skal starte på den enkelte skole. Lokale forslag bør foreligge innen 1.april. 2007.

7 Opplæring etter introduksjonsloven Legge til rette for et godt offentlig tilbud på dette området Opplæringsbehov i ordinært arbeidsår kan kreve en friere fordeling av årsverket enn sentral avtale i SFS 2213 Oppfordring til lokale parter å gå inn i dette lokale tilpasningsarbeidet med ”fritt sinn” Sentrale parter har klare intensjoner om å ta hensyn til de behov som følger av introduksjonsloven.

8 SÆRAVTALEN for undervisningspersonale SFS 2213 B rundskriv nr 5, 2006 Særskilt om undervisningspersonale ks.no - Arbeidsgiverollen - Lønns og arbeidsvilkår - Tariff 2006

9 4. NIR Avklaringer vedr ”nybegynner”problemer ved bruk av NIR Gjennomgang av rutiner/utfordringer Tilbakemeldinger til IMDi fra kommunene

10 5. NAV Hvor skal flyktningkontoret/introduksjons- ordningen stå i forhold til NAV Hvordan vil en evt omorganisering påvirke forholdet mellom flyktningkontor og voksenopplæring.

11 MÅLGRUPPE FOR KONFERANSENE Rådmenn Økonomiansvarlige Rektorer VO Flyktningansvarlige Superbruker NIR

12 Planlagte konferanser 2006: TrondheimSør og Nord Trøndelag:26.10 Molde: Møre og Romsdal 27.10 Loen: Sogn og Fjordane 13.11


Laste ned ppt "Konferanser 1.TILSKUDDSORDNINGEN Hvordan skal kommunene sikre fremtidig drift av voksenopplæringen etter innføring av ny tilskuddsordning. Konsekvenser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google