Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Driftsrapport HNT 2007 Status pr. 30. april 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Driftsrapport HNT 2007 Status pr. 30. april 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 Driftsrapport HNT 2007 Status pr. 30. april 2007

2 Viktige styringsindikatorer 1. Økonomisk balanselitt etter mål 2. Prioritering av psykisk helse- vern og rusbehandling (rapport mangler) 3. Epikriserlitt etter mål 4. Korridorpasienteretter, men bedre i april 5. Strykningerlitt etter mål 6. Sykefraværetter, men bedre i april

3 Økonomisk resultat HNT

4

5

6 Økonomisk resultat pr. klinikk

7 Tiltak 2007, realisert og prognose

8 Tiltak 2007, realisert og prognose, klinikkvis

9 Kommentarer til økonomisk resultat (akkumulert) Etterhvert betydelige avvik mellom budsjett og regnskap på de fleste hovedartene. Svikt i inntekter skyldes lavere aktivitetsbaserte inntekter enn budsjettert. DRG-aktiviteten er 3 % lavere enn budsjettert. Den polikliniske aktiviteten er 8 % lavere enn budsjettert. Negativt avvik på varekostnader skyldes bl.a. kostbare medikamenter, økte gjestepasientkostnader og redusert effekt av vedtatte tiltak. Lønn er i bra balanse hittil, men lønnsoppgjøret vil innebære betydelig merforbruk. Positivt avvik på andre driftskostnader skyldes i hovedsak at ”buffer” er budsjettert på denne arten.

10 Oppfølging av tiltak / økonomisk resultat Flere klinikker har problemer med å nå fastsatte resultatkrav. Uten nye tiltak prognostiseres et negativt avvik på minst 10 – 15 mill kroner. Særskilt oppfølging av klinikker med størst avvik. Behov for nye tiltak med hurtig effekt. Aktuelle tiltak på kort sikt kan være: 1.Tilsettingsstopp 2.Reduksjon i de mest ressurskrevende behandlingstilbudene Tiltak som utredes (med langsiktig effekt) 1.Eget prosjekt for å effektivisere all transport som foretaket dekker, dvs. både ambulanse og øvrig pasienttransport 2.Eget prosjekt for å optimalisere bemanning (kompetanse, kvalitet og kapasitet) opp mot aktuell aktivitet (poliklinikk, dag- og døgnbeh.)

11 Prognose økonomisk resultat Økonomisk resultat 2007 etter effekt av nye tiltak prognostiseres i samsvar med budsjettet, dvs. – 8,0 mill kroner.

12 Epikriser (Mål: > 80 %)

13 Epikriser, sykehusvis

14 Epikriser, klinikkvis

15 Korridorpasienter

16 Overbelegg

17 Korridorpasienter og overbelegg, klinikkvis

18 Strykninger av elektive operasjoner (Mål: < 5 %)

19 Strykninger av elektive operasjoner, sykehusvis

20 Sykefravær (Mål: < 7 %)


Laste ned ppt "Driftsrapport HNT 2007 Status pr. 30. april 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google