Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lederutvikling i Innovasjon Norge 260614 Tilbudskonferanse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lederutvikling i Innovasjon Norge 260614 Tilbudskonferanse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lederutvikling i Innovasjon Norge 260614 Tilbudskonferanse

2 Anskaffelsesprosessen

3 Gjennomgang av vår kravsspesifikasjon Spørsmål og svar til kravsspesifikasjonen Formål dagens møte

4 Bistand til utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogram Forutsetninger: o bygge på og videreutvikle IN Leadership o utvikle noe nytt med tanke på “fremtidens” IN og “morgendagens” ledere o kombinasjon individuell lederutvikling og utvikling av egen ledergruppe/team o bidra til å spille HR avdelingen god IN skal styrke sin kompetanse innen ledelse

5 2012

6 16,7 mrd Vi utløser Bevilgninger* 3,1 mrd Vi tildeler 5,8 mrd * I tillegg kommer midler fra UD som blant annet går til grønn næringsutvikling i utvalgte øst-europeiske land. Tilskudd Garantier Lån

7 IN 2.0 En organisasjons- struktur og kultur som gjør det mulig å være kundenær, verdiøkende og effektiv Hvordan? Bedre arbeidsprosesser og organisering Økt automatisering med god IT-støtte En organisasjon preget av kontinuerlig læring Hva oppnås av effektiviseringsgevinster? Frigjort tid til kunderettet arbeid Kostnadseffektivisering Økt kvalitet Hva betyr dette for LEDELSE?? Hvordan få endring til å skje???

8

9 IN Leadership + «on the job training» Et allerede eksisterende lederutviklingsprogram 4 x 2 dager Integrert med «hverdagen» Del av «IN 2.0»

10 IN Leadership Formål: Felles forståelse av INs lederplattform og hva lederrollen innebærer. Bygge holdninger og lederadferd som støtter opp under INs strategi, mål og verdier. Bygge nettverk, samarbeid og relasjoner på tvers i organisasjonen. Lederpådriverrollen! Bedre ledelse, bedre resultater og mer verdiskaping!

11 Overordnet ledelsesmodell IN Leadership tar utgangspunkt i en overordnet ledelsesmodell som gir en ramme og oversikt over ulike faktorer som er viktige for å oppnå gode resultater som leder. Modellen har (minst) tre perspektiver på ledelse 1) Hvem er du som leder? 2) Hva gjør du som leder? 3) Hvilke resultater skaper du som leder? Gary Yukl og Richard Hackman

12 En overordnet ledelsesmodell 12 Hvem du ER A. Talenter og styrker Analytisk intelligens Sosial/Emosjonell intelligens Selvtillit Driv, energi og stresstoleranse Integritet, samvittighetsfullhet Emosjonell stabilitet Selvinnsikt Tilpasningsevne B. Overslag og svakheter (som jeg kan kompensere for, korrigere eller balansere) C. Fag- og bransjekunnskaper Hva du GJØR A.Oppgaveorientert Klargjøre mål og forventninger Planlegge/organisere Fatte beslutninger og prioritere Delegere Følge opp/kvalitetsikre B.Relasjonsorientert Kommunisere Støtte og vise omtanke Belønne og sanksjonere Motivere Forebygge og håndtere konflikter Veilede og utvikle C.Endringsorientert Identifisere forandringsbehov Visjonere og tenne forandringslyst Stimulere nytenkning og kreativitet Reflektere og skape forandring Hva du SKAPER A. Merverdi for org. Bunnlinje/topplinje Oppnår mål i VP Holder budsjettet Får gjennomført enhetens oppgaver Bidrag til omdømme B. Merverdi for gruppen du leder Godt arbeidsmiljø Gode relasjoner C. Merverdi for medarbeiderne dine Motivasjon og tilfredshet Lav turnover og sykefravær Læring og utvikling Hvilken KONTEKST du leder i

13 4 samlinger Samling 1Samling 2Samling 3Samling 4 ForberedeTrening/ basisgruppe/ forberedelse Trening/ basisgruppe/ forberedelse Trening/ basisgruppe/ forberedelse Trening/ basisgruppe

14 HR idag Personal administrasjon, målinger, intranett, MedarbeiderSamtaler, målinger IN Akademiet «Business Partner»-modell Sentral i strategisk utvikling av organisasjonen «IN2.0»

15 Effekt Bevistgjøring av: lederrollen, egen påvirkningskraft og viktigheten av gode mellommenneskelige relasjoner Styrke ledernes kompetanse til å:sette retning, være tydelig, følge opp og til å sørge for konsekvenser Styrke kompetansen til å legge til rette for læring og utvikling for den enkelte, i team og i organisasjonen Styrke ledernes kompetanse til å utvikle egen ledergruppe/team Få endring til å skje! Bygge tillitt

16 Metode og opplegg personlig utvikling skal kobles med utvikling av virksomheten lederutvikling skal være er en integrert del av Innovasjon Norges virksomhet, ønsker ikke et ngangs ekstra tiltak. opplegget må henge sammen med lederutvikling og oppfølging også før/under og etter konkrete lederutviklingssamlinger Opplegg og metode for oppfølging og utvikling av ledere «hjemme» på eget kontor…. Utvikling av ledergrupper/team

17 Formål lederutvikling Videreutvikle pådriverkultur gjennom systematisk lederutvikling på tvers av organisasjonen Videreutvikle endringskapasitet (vilje og evne) Ledere som setter retning og viser veg – rollemodell Ledere som kommuniserer tydelige mål, følger opp, sørger for konsekvenser (+ og -) Forbedre forutsetninger for effektivitet og gjennomføringskraft hos medarbeidere i en matriseorganisasjon – som ser talentene og utvikler disse. (alle har et talent) En lærende organisasjon – motiverte kunnskapsmedarbeidere Koble utvikling av individuelle lederferdigheter med utvikling av egen avdeling Koble utvikling av individuelle lederferdigheter med gjennomføring av strategi Å jobbe systematisk med utvikling av ledergrupper i Innovasjon Norge Å videreutvikle og etablere utvalgte begrep, metoder og prinsipper for hverdagslederskap som alle ledere i Innovasjon Norge skal kjenne til og kunne anvende. En organisasjons preget av tillit, samarbeid, guts og engasjement!


Laste ned ppt "Lederutvikling i Innovasjon Norge 260614 Tilbudskonferanse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google