Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Difi, 1. mars 2012 Sissel Gulbjørnrud Hvordan jobbe med strategisk kompetanseutvikling i et departement? Erfaringer fra KD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Difi, 1. mars 2012 Sissel Gulbjørnrud Hvordan jobbe med strategisk kompetanseutvikling i et departement? Erfaringer fra KD."— Utskrift av presentasjonen:

1 Difi, 1. mars 2012 Sissel Gulbjørnrud Hvordan jobbe med strategisk kompetanseutvikling i et departement? Erfaringer fra KD

2 2 Kunnskapsdepartementet Litt om… hvordan jobber vi med strategisk kompetanseutvikling i KD hvordan har vi organisert arbeidet med felles utvikling og opplæring erfaringer – hva virker

3 3 Kunnskapsdepartementet Noen kompetanseutviklingstiltak Bredt kurstilbud –Startpakke for nyansatte (5 ulike kurs) –Økonomi og budsjettarbeid –Styring –Forvaltningskunnskap –Kommunikasjon og formidling –Pensjonsforberedende kurs –IKT –Etikk Lederutvikling og medarbeiderutvikling

4 4 Kunnskapsdepartementet Flere tiltak som bidrar til kompetanseutvikling… Mobilitetsordninger Ordning for internasjonale hospiterings,- studie- og forskningsopphold Lederavtaler Ulike arbeids- og organisasjonsformer Bistand i org.utviklingsprosesser Bistand i rekrutteringsprosessen (rekruttere rett kompetanse) Tilrettelegge møteplasser og nettverk for ulike målgrupper Introduksjonsopplegg for nytilsatte Mentorordninger Coaching

5 5 Kunnskapsdepartementet Strategisk fordi… Målene for kompetanseutviklingsarbeidet er integrert i departementets mål- og styringsdokumenter Løpende og god dialog med departementets ledere om kompetansebehov og -utfordringer God forankring i ledelsen Evaluering og måling av resultater – høy kvalitet Tiltak som henger sammen og understøtter hverandre

6 6 Kunnskapsdepartementet Ledelsesutvikling gjennom ulike tiltak som utfyller og understøtter hverandre Lederutviklingsprogram for mellomledere 2008 Lederutvikling for toppledergruppa 2010 Innføring av åpne, ikke-anonyme lederevalueringer Lederavtaler for avdelingsdirektører Medarbeiderutviklingsprogram 2009 – 2011 Veiledningsgrupper for ledere Nytt lederutviklingsprogram 2012

7 7 Kunnskapsdepartementet Mål for kompetansestyringen i KD ”…Gjennom målrettede aktiviteter på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå vil vi:  sørge for at KD har kompetanse til å løse oppgavene effektivt og med høy kvalitet  bidra til å skape en organisasjonskultur preget av helhetstenkning, kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling  bidra til at KD er en attraktiv arbeidsplass med godt omdømme innad og utad  sørge for at KD har en personalsammensetning preget av mangfold og som følger opp intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv…”

8 8 Kunnskapsdepartementet Kompetanseplanleggingsprosessen Møter med alle avdelingsledelsene Situasjonsanalyse Forankring og beslutning i toppledelsen

9 9 Kunnskapsdepartementet Litt mer om hvordan vi har organisert HR-arbeidet … Personal og Organisasjonsutvikling organisert i to enheter med hver sin leder Tett samarbeid og felles mål, men ulike arbeidsoppgaver Ulik kompetanse

10 10 Kunnskapsdepartementet HR-prosesser i KD Utvikle og beholde Lønn og incentiver Introduksjon og mobilitet Tiltrekke og rekruttere Avslutte arbeidsforholdet Profileringssidene på Regjeringen.no Profilering v/ deltakelse i nettverk/fora/Karrieredagene Utlysning av stillinger i ulike media Ekstern og intern rekruttering/mobilitet Rekrutteringsprosessen fra A-Å Kompetansekartleggingsverktøy og personlighetstesting ved rekruttering Lærlingordning Sluttsamtaler Kartlegging av sluttårsaker Turnover-statistikk Bygge positivt omdømme Seniorpolitikk AFP Strategisk kompetanseutvikling/KLOK Medarbeiderutviklingsprogram Lederutviklingsprogram Veiledningsgrupper for ledere Coaching og veiledning Organisasjonsutviklingtiltak på ulike nivå i organisasjonen Arbeidsmiljøundersøkelse Lederevaluering Lederavtaler Internasjonale hospiterings-, studie- og forskningsopphold HR-portalen – intern informasjon Årlig personalstatistikk Introduksjonsplan for ledere og medarbeidere Mentorordning for nytilsatte Ressurs-/bemanningsplanlegging Mobilitetsordninger – intern/ekstern hospitering IA-arbeid Lønnsforhandlinger Lønnsvurdering etter ett års ansettelse Lederlønnskontrakter Trening i arbeidstiden Fleksibel arbeidstid Hjemmearbeid Subsidiert kantine

11 11 Kunnskapsdepartementet En struktur Et system En merkevare

12 12 Kunnskapsdepartementet Å gjøre lederne gode… Linjelederne er den viktigste HR-ressursen Å være gode samarbeidspartnere for lederne – internkonsulentrollen – er en viktig ou- oppgave Individuell lederstøtte Støtte til ledergrupper

13 13 Kunnskapsdepartementet Noen erfaringer Viktig for felles organisasjonskultur ”vi i KD” Skreddersøm er krevende å lage, men effektivt Systematisk evaluering er viktig Må ha egne ressurser (penger og kompetanse) Detaljer betyr mye Fleksibiltet

14 14 Kunnskapsdepartementet Noen erfaringer Tid til kompetanseutvikling – en lederutfordring – og en HR-utfordring God forankring i dep.ledelsen er nødvendig Samarbeid på tvers

15 15 Kunnskapsdepartementet Oppsummering Å jobbe strategisk med kompetanseutvikling Å gjøre lederne gode Dedikerte ressurser og kompetanse til å jobbe med kompetanseutvikling Forankring hos departementsråd og avdelingsledere


Laste ned ppt "Difi, 1. mars 2012 Sissel Gulbjørnrud Hvordan jobbe med strategisk kompetanseutvikling i et departement? Erfaringer fra KD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google