Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN! www.prosesslederstudiet.no Prosesslederstudiet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN! www.prosesslederstudiet.no Prosesslederstudiet."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN! www.prosesslederstudiet.no Prosesslederstudiet

2 www.prosesslederstudiet.no FORMÅL Studiet i prossessledelse er utviklet for å styrke bevissthet om og kompetanse i å tilrettelegge, lede eller være en aktiv deltaker i gode møter og gruppeprosesser. Kurset styrker dine praktiske ferdigheter og gir deg konkrete verktøy til bruk i hverdagen.

3 www.prosesslederstudiet.no Læringsmål Etter studiet skal deltakerne:  Ha kjennskap til hva prosessledelse er og i hvilke sammenhenger prosessledelse er særlig anvendbart og nyttig  Ha kjennskap til teori, sentrale begreper og grunnleggende prinsipper innenfor prosessledelse  Kjenne til og kunne bruke nye relevante prosessledelsesmetoder og verktøy  Kunne identifisere og lede prosesser i prosjekt-, endrings- og utviklingsarbeid  Være bevisst på egne ferdigheter, styrker og utviklingspotensial som prosessleder  Kunne bruke innholdet i studiet aktivt i eget arbeid  Kunne bruke prosessledelse som verktøy for strategisk utvikling av din gruppe, avdeling eller organisasjon

4 www.prosesslederstudiet.no Læringsform  Prosessledelse er en ferdighet som kan og må trenes.  Variasjoner i rolle, erfarings- og kunnskapsbakgrunn tilsier at deltakerne har ulike behov.  Det legges opp til varierte arbeidsformer med arbeid både individuelt og i grupper.  Deltakerne inviteres til en eksperimenterende og undersøkende holdning underveis i treningsforløpet, men oppfordres samtidig til å skape relevans ved å holde fast i den arbeidsform og de utfordringer de har i det daglige.  Læringsformene skal gi økt bevissthet om egne styrker og svakheter, og stimulere til å finne og utvikle en egen personlig form.

5 www.prosesslederstudiet.no Praktisk informasjon  7 dagers studium, delt over 3 samlinger  12-14 sept, 17-18 okt, 28-29 nov  Kr. 24.990,-, 22490 ved påmelding i dag:)  Prisen inkluderer bevertning og studiemateriell.  Studiet gjennomføres her, i våre lokaler i Dronning Maudsgate 3  Vi arbeider alle dager fra klokken 0900 – 1600.

6 Om oss www.lent.no www.futurefields.no www.prosesslederstudiet.no

7 Prosess Prosess er bevegelse Vi er alle i prosesser hele tiden Prosess er bevegelse mot noe bedre eller vekk fra noe som er ubehagelig

8 Prosessledelse  ”Prosessledelse er kunsten å lede mennesker gjennom prosesser mot felles mål på en måte som fremmer deltagelse, eierskap og kreativitet fra alle involverte”

9 Ulike nivåer av prosessledelse Å se organisasjoner som en levende, pågående prosess, i en kontekst som endrer seg Å se avdelinger som en enhet med et eget liv, og samtidig en del av en større helhet En konkret endring eller transformasjon som skapes eller håndteres over en mer avgrenset periode Et møte mellom noen få mennesker (møteledelse) En tydelig oppgave som går over en avgrenset periode med en tydelig gruppe med et antall møtepunkter (noen ganger definert som et prosjekt) En samtale mellom to mennesker En samtale med seg selv

10 Hva er god prosessledelse?

11 Kun fokus på resultat Kun fokus på relasjon ?

12 Stor kunnskap om innhold Ingen kunnskap om innhold ?


Laste ned ppt "VELKOMMEN! www.prosesslederstudiet.no Prosesslederstudiet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google