Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Åpen Lederskole i Tromsø 5-6. sept., 23-24. okt. og 5-6. des. 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Åpen Lederskole i Tromsø 5-6. sept., 23-24. okt. og 5-6. des. 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Åpen Lederskole i Tromsø 5-6. sept., 23-24. okt. og 5-6. des. 2013

2 Overordnede mål for utviklingsprosessen Utvikle praktiske lederferdigheter som sikrer trivsel og utvikling for medarbeidere, samt realisering av sentrale mål

3 Konkrete prestasjonsmål • Deltagere skal etter kurset inneha betydelig styrkede ferdigheter innen følgende områder: – Mellommenneskelig kommunikasjon – Gjennomføring av medarbeidersamtaler – Gjennomføring av vanskelige samtaler – Å gi og motta positive og negative tilbakemeldinger – Individuell prestasjonscoaching – Teamcoaching – Evne til å motivere sine medarbeidere – Evne til å nyansere sin ledelse av enkeltindivider – Evne til å nyansere sin ledelse av grupper og team – Økt forståelse av sin egen lederrolle

4 Pedagogiske virkemidler • Kompetanseoverføring • Konkret trening på ulike lederferdigheter • Gruppeoppgaver • Tester og verktøy (Belbin, SDI) • Hjemmeoppgaver • Beste praksis intervjuer • Samtaler med egen leder

5 Innhold Forberedelse før samling 1 1.Oppstartsamtale med leder 2.Utfylling av SDI 3.Forbered en selvpresentasjon Forberedelse før samling 1 1.Oppstartsamtale med leder 2.Utfylling av SDI 3.Forbered en selvpresentasjon Samling 1 Innledning og presentasjon Mellommenneskelig kommunikasjon Generelt om ledelse Personlighet og ledelse Ledelse i organisasjonen Gruppeprosessøvelse Tilbakemeldingskultur Prestasjonscoaching Til samling 2 - Oppfølgingssamtale med leder. - Trene; coache individ - Gjennomføre en tilbakemeldingsøvelse i eget team •Samling 2 •Fokus på mellomperioden •Selvinnsikt: overdrevne styrker og eget konfliktforløp • Gjennomføring av vanskelige samtaler • Motivasjon • Prestasjonscoaching Til samling 3 - Oppfølgingssamtale med leder. - Trene; coache individ - Gjennomføre vanskelige samtaler - Innføre motiverende tiltak • Samling 3 •Fokus på mellomperioden • Situasjonsbestemt ledelse • Mer prestasjonscoaching • Teamutvikling og teamcoaching • Stressmestring • Veien videre Individuell plan for utvikling og oppfølging i 2013- 2014

6 Modul 1 - dag 1 • Innledning og presentasjon • Mellommenneskelig kommunikasjon – Kunsten å lytte – Ulike lyttemodus – Bruk av ulike spørsmålsteknikker – Kroppsspråk og kommunikasjon • Generelt om ledelse og lederutvikling • Personlighet og ledelse • Retningslinjer for ledelse i organisasjonen • Gruppeoppgave: ”Nødlandingen” • Motiverende Verdi System og personlige styrker

7 Modul 1 dag 2 • Motivasjon: MVS og personlige styrker • Tilbakemeldingskultur – Kort teoretisk innspill – Praktisk trening – Ulike tilbakemeldingsøvelser • Prestasjonscoaching – Aktiv lytting og åpne spørsmål – GROW struktur – Praktisk trening • Oppgaver i mellomperioden

8 Modul 2 - dag 1 • Gjennomgang av oppgaver i mellomperioden • SDI: Overdrevne styrker og konfliktforløp • Vanskelige samtaler – Korte teoretiske innspill – Praktisk trening • Prestasjonscoaching – Repetisjon – Bruk av coachingteknikker

9 Modul 2 dag 2 • Selvinnsikt og personlig utvikling, bruk av MVS og personlige styrker i leder-rollen • Mer om motivasjon – Forskningsnytt – Kjennetegn ved «entusiastiske medarbeidere» og krav til ledelse • Gjennomføring av medarbeidersamtaler – Forutsetninger, rammer og forberedelser – Reell trening • Oppgaver i mellomperioden

10 Modul 3 dag 1 • Gjennomgang av oppgaver i mellomperioden • Nyansering i lederrollen: Teorien om situasjonsbestemt ledelse – Teoretisk gjennomgang – Eget ståsted – Planer for praktisk anvendelse • Mer om prestasjonscoaching – Om forskjellen på å coache på atferd, tanker og følelser • Om stress og stressmestring

11 Modul 3 dag 2 • Team og teamutvikling – Teamteori og gruppeprosesser – Teamutviklingsmetoder – Belbins teampreferansetest – Teamtrening • Team-coaching – Viktige prinsipper og retningslinjer for teamcoaching – Beste praksis intervju – Team GROW – Individuell coaching med teamet som ressurs – Anvendelsesområder for de tre teamcoaching metodene • Avslutning og veien videre

12 Praktisk informasjon Åpen lederskole i Tromsø, 3 moduler à 2 dager: • Modul 1: 5.-6. september 2013 • Modul 2: 23.-24. oktober 2013 • Modul 3: 5.-6. desember 2013 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Tid: Kl. 09.00-16.00 alle dager Pris: Kr. 18.000,- pr. person. Prisen inkluderer lederskolen med kursmateriell og lunsj alle dager. Kontaktpersoner: Jone Johannessen, tlf. 922 19 102 eller mail jone@solidutvikling.nojone@solidutvikling.no Mona Jørgensen, tlf. 954 38 110 eller mail mona@solidutvikling.nomona@solidutvikling.no Påmelding til mona@solidutvikling.no.mona@solidutvikling.no


Laste ned ppt "Åpen Lederskole i Tromsø 5-6. sept., 23-24. okt. og 5-6. des. 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google