Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Overordnet målsetting NTNU ønsker å bygge en mer profesjonell HR-funksjon for å støtte opp om NTNUs primærvirksomhet – gjennom å være en aktiv lederstøtte.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Overordnet målsetting NTNU ønsker å bygge en mer profesjonell HR-funksjon for å støtte opp om NTNUs primærvirksomhet – gjennom å være en aktiv lederstøtte."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 1 Overordnet målsetting NTNU ønsker å bygge en mer profesjonell HR-funksjon for å støtte opp om NTNUs primærvirksomhet – gjennom å være en aktiv lederstøtte og en strategisk partner. Som kunnskapsorganisasjon må vi ha en HR-funksjon bygget på relevante, gode og effektive arbeidsprosesser med HR- medarbeidere som har nødvendig kompetanse for å utøve rollen. Gjennom prosjektet skal vi også bygge en felles kultur og forståelse for HR-rollen i NTNU.

3 2 Prosjektmål Gjennom HR-prosjektet skal det utvikles en helhetlig modell for HR-arbeidet ved NTNU gjennom å beskrive og utvikle viktige HR-prosesser, både eksisterende og fremtidige, med det siktemål å utvikle en profesjonell HR-funksjon. Knyttet til hver prosess skal det gis en beskrivelse av hvilken HR-kompetanse og hvilke organisasjons- og kulturtiltak som kreves. Det skal settes i verk tiltak for å utvikle den nødvendige kompetansen..

4 3 Avslutning Rekruttering Strategisk personalplanlegging Integrering Nye medarbeidere skal raskt integreres og bli en del av det produktive arbeidsmiljøet Positive ambassadører Overføring av kompetanse NTNUs omdømme som attraktiv arbeidsgiver Rekruttering med fokus på fremtid En åpen, trygg og god arbeidsplass Sammen om felles mål Gode faglige utviklingsmuligheter Administrasjon Systematisk utvikling og oppfølging Utvikling og belønning NTNUs visjon, mål og strategi HR-prosessen ved NTNU Organisasjons-, kompetanse- og kulturutvikling

5 4 Fokusområder så langt: Særskilte HR-tiltak: HR-portal HR-skolen Leder- og organisasjonsutvikling Strategisk personalplanlegging: Personalstatistikk Behovsanalyse fremtidige ressurser og kompetanser Kartleggingsverktøy ansattes beredskap Vedlikehold allerede ansatte Bemanning på organisasjonsnivå – kort og lang sikt Tiltrekke og rekruttere: Rekruttere Tiltrekke Motta og integrere: Prosess for mottak og integrasjon Administrere og forvalte: Personalarkiv/ -mapper Ferie, fravær, permisjoner Sykefravær/Sykemeldinger/Inkluderende arbeidsliv Forlengelse, endringer i lønns- og arbeidsvilkår Personalsaker/konflikthåndtering/varsling Utvikle og belønne: Medarbeidersamtale Kompetanse- og karriere (inkl hospitering, trainee, jobbrotasjon, arbeidsorganisering) Lønnsutvikling (lokale forhandlinger) Tilrettelegging i ulike livsfaser Arbeidsmiljøutvikling Medvirkning/medbestemmelse/LOSAM/SESAM Avslutning og fratredelse: ansattes egen oppsigelse overgang til pensjon sluttsamtale når ansatte dør arbeidsgivers oppsigelse

6 5 HR-prosjektet

7 6 HR-prosjektet - Fremdriftsplan StartFerdig Prosjektet gjennomførtDes 2011 4. Nye prosesser og rutiner implementeres, tiltak iverksettes Juli 2010Juni 2011 3. Prosesser analyseres og beskrives, rutiner, veiledninger og tiltaksbeskrivelser utarbeides Okt 2009Juni 2010 2. Prosjektplan utarbeides og godkjennes av styringsgruppenJuli 2009Okt 2009 1. Prosjektetablering, forankring, oppstart prosjektgruppeApril 2009Juni 2009


Laste ned ppt "1 Overordnet målsetting NTNU ønsker å bygge en mer profesjonell HR-funksjon for å støtte opp om NTNUs primærvirksomhet – gjennom å være en aktiv lederstøtte."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google