Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL KONTAKTMØTE HJEM-SKOLE ONSDAG 7. SEPTEMBER 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL KONTAKTMØTE HJEM-SKOLE ONSDAG 7. SEPTEMBER 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL KONTAKTMØTE HJEM-SKOLE ONSDAG 7. SEPTEMBER 2011

2 HVEM ER VI? 500 elever - 70 ansatte Ledelse Lærere Administrasjon Vaktmestere Renholdere Kantinepersonell Bibliotekar, assistent IKT-personell PP-rådgiver og helsesøster

3 HVEM ER DERE? FORBREDENDE GRUNNKURS (1G): 12 Elever (1 klasse) KLASSE 1F: 15 Elever (1 klasse)

4 FORESATTE Viktige for at ungdommene skal lykkes på skolen Viktige samarbeidspartnere Foreldresamarbeid i videregående opplæring reguleres noe av rundskriv U-dir-7-2010

5 Fra skolereglementet § 4 PKT 2 – REGLER OM ORDEN Elevene skal møte presis og forberedt, og delta aktivt i opplæringen Skolearbeidet skal gjøres til fastsatt tid Elevene skal ha med seg utstyr som er nødvendig

6 Fra skolereglementet forts. § 4 PKT 3 REGLER OM ADFERD (OPPFØRSEL) Eleven skal bidra til arbeidsro Eleven skal følge allment aksepterte atferdsnormer –Være høflig mot elever og ansatte –Forbudt å true noen fysisk eller med ord –Rasistisk adferd er ikke lov

7 § 5 Tilstedeværelse NB! Eleven skal være tilstede hvis ikke annet er avtalt med skolen –Sende beskjed på ITL til kontaktlærer og faglærer om morgenen fraværsdagen –Hvis eleven må gå fra skolen i løpet av dagen, må det gis beskjed før skolen forlates Fra skolereglementet forts

8 Fravær Bør unngås 2 dager fri hvert skoleår til feiring av religiøse høgtider Søk om permisjon ved planlagt fravær, men det gis normalt ikke fri VARSEL ved for stort fravær!

9 Konsekvenser ved brudd på skolereglementet (fravær og andre ting) § 8 i skolereglementet  Gjelder også fravær som ikke blir meldt fra

10 Kontaktlærersamtale med elev og foresatte Avholdes ettermiddag/kveld om noen uker Får invitasjon fra skolen med tidspunkt

11 Temaer for samtalen –Arbeidsvaner –Faglig kompetanse –Hvordan hjem og skole kan samarbeide for å legge til rette for læring og utvikling –Annen viktig informasjon, for eksempel om hvordan eleven bidrar positivt til det psykososiale miljøet

12 Kapittel 9A det psykososiale miljøet Udir-2-2010 Elevene har rett på et godt psykososialt miljø Med psykososialt miljø menes –De mellommenneskelige forholdene –Det sosiale miljøet –Elevenes opplevelse av læringssituasjonen

13 Kapittel 9A forts Skolens plikter Hvis det kommer en bekymringsmelding har skolens ansatte plikt til å –Undersøke –Handle –Behandle krav om tiltak Jobbe individ- og systemrettet

14 Viktig informasjon på skolens hjemmeside http://www.nadderud.vgs.no For eksempel skolens ordensreglement: http://www.nadderud.vgs.no/regler- rutiner/ordensreglementet/ http://www.nadderud.vgs.no/regler- rutiner/ordensreglementet/ Eller handlingsplan mot mobbing:http://www.nadderud.vgs.no /regler-rutiner/mobbing-trakassering/http://www.nadderud.vgs.no /regler-rutiner/mobbing-trakassering/

15 Rett til særskilt språkopplæring Opplæringsloven § 3-12 Kartlegging av elevens norsk-kunnskaper Informasjon i brev (engelsk, somali, arabisk, kurdisk-sorani, urdu, polsk) gis til elevene og finnes på hjemmeside: http://www.nadderud.vgs.no/tjenester/radg ivning/informasjon%20om%20s%E6rskilt %20spr%E5koppl%E6ring/ http://www.nadderud.vgs.no/tjenester/radg ivning/informasjon%20om%20s%E6rskilt %20spr%E5koppl%E6ring/

16 Fagene for 1G Norsk 11t Matematikk 4t Naturfag 4t Engelsk 5t Samfunnsfag 3t Utdanningsvalg 2t Kroppsøving 2t

17 Fagene for 1 F Norsk5 t Engelsk5 t Matematikk P/T5 t Samfunnsfag3 t Naturfag6 t Geografi2 t Kroppsøving2 t Fremmedspråk 4 t el morsmålseksamen


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL KONTAKTMØTE HJEM-SKOLE ONSDAG 7. SEPTEMBER 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google