Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husregler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husregler."— Utskrift av presentasjonen:

1 husregler

2 Vi setter søkelyset på husreglene

3 Husregler La stå! 4. Ha med nødvendig utstyr
Du får ordensanmerkning hvis du mangler nødvendig utstyr. Det er læreren som avgjør om det gis anmerkning og/eller om du skal fullføre opplæringen på Læringssenteret. 5. Ha gode arbeidsvaner og gjør alle lekser Å møte på skolen uten å ha gjort lekser gir grunnlag for ordensanmerkning. Alle har utbytte av å arbeide med leksene sine. Å arbeide med lekser øker muligheten din for å få bedre karakterer. Merk at du kan få et alternativt undervisnings- opplegg dersom du møter uforberedt. 6. Delta på prøver og lever innleveringer i tide For å få karakter i et fag må du delta i opplæringen. Å delta betyr å være med i fagets planlagte aktiviteter. Manglende karaktergrunnlag vil medføre at du får IV (ikke vurdert). Dersom du ikke leverer arbeider, vil du få en ordensanmerkning. Elever som deltar på prøver og leverer i tide får som regel bedre karakterer. 1. Ha fokus på faget og læring Det er læreren som er klassens leder. Engasjement, medvirkning og god oppførsel forventes av deg som elev. 2. Ha orden og ro. Møt presis Forsentkomming vil medføre ordensanmerkning. Merk at du kan, dersom du kommer for sent til undervisningen, bli bedt om å fullføre opplæringen på Læringssenteret. Det er faglærer som avgjør om det gis opplæring gjennom selvstudium. 3. Ha pc-vett PC-en skal brukes til læring og skolearbeid. Ingen får ta opp eller bruke pc-en før læreren har gitt klarsignal. Ved misbruk kan pc-en bli inndratt for resten av dagen.

4 Vi snakker høflig og hyggelig til hverandre og om hverandre

5 På Greåker står vi og hilser på hverandre før undervisningen starter

6 Vi krever disiplinert bruk av PC-en
Vi har alltid PC-en lukket når timen starter. I timene skal PC-en være avslått og pakket ned dersom ikke annet er avtalt med læreren. Elektronisk utstyr som mobiltelefon eller mp3 skal ikke brukes i timene uten avtale med læreren. Når du bruker Internett skal du følge skolens nettverks- og IT-regler.

7 Greåker har nulltoleranse for mobbing, rasisme eller seksuell trakassering!

8 Vi setter læring og kunnskap først!
Arbeidskrav og vurdering For at du skal lykkes gir vi deg underveis- vurdering, men vi krever aktiv deltagelse i opplæringen, og at du innfrir de arbeidskrav vi stiller i form av innleveringer, prøver, prosjektarbeid, muntlige presentasjoner o.l. Vi setter opp en prøveplan. Tidspunktet for når du skal ha prøver, innleveringer og andre aktiviteter, er du selv med på å påvirke. Dette er elevmedvirkning. Vi krever at du leverer skriftlig og muntlig arbeid innen tidsfristen. I klartekst betyr det at du må være i timene og delta i planlagte aktiviteter og formelle vurderingssituasjoner. Arbeidskravene må være innfridd for at du skal få sluttvurdering. Vi setter læring og kunnskap først! Nytt bilde 8

9 Arbeidsro er viktig for læringsutbyttet! Bråk og uro aksepteres ikke

10 Klasseromsregler 1. Respekter andres rett til å arbeide eller være i fred når de ønsker det. 2. Si alltid i fra når du forlater plassen din eller klasserommet. 3. Kommunikasjonsregler i klassen: Lytt når noen snakker. Ikke avbryt. Vent på tur.

11 Romregler Når undervisningen foregår er det læreren som avgjør hvordan
stoler og bord er plassert. Før dere forlater klasserommet har vi derimot noen regler dere må forholde dere til: Stoler og bord skal stå etter hverandre på linje. Sørg for at rusk og papir i undervisningsrommet blir plukket opp. Søppel skal i søplebøtta. Tomflasker setter vi i bruskassene!

12 Sjekk fravær, karakterer, orden og atferd på Oppad.
Vi forventer 100% tilstedeværelse

13 Fravær, varsling og melding Kontaktlærer skal ha beskjed ved alt fravær.
Sjekk umiddelbart fraværet ditt på Oppad. Eventuelle feil meldes faglærer. Alt fravær registreres og kommer på sluttdokumentasjon, med de unntak nevnt i Opplæringslova. Stort fravær kan medføre at skolen ikke kan gi vurdering med standpunktkarakter. Stort fravær kan ansees som en alvorlig forsømmelse av dine plikter og kan sanksjoneres med bortvisning fra resten av kurset eller tap av rett til videregående opplæring. Sletting av fravær: Se Opplæringslova og ordensreglene for sletting av fravær Nytt bilde inn 13

14 Plagiat, juks og uselvstendig arbeid
Plagiering er å fremstille andres arbeid og ideer som sine egne. Det er ikke lov. Det er en uetisk handling og i verste fall kriminelt. Det er ikke lov til å skrive av fra bøker, artikler eller “klippe og lime” fra nettsider uten at du oppgir kilde. Plagiering/fusk fører til at du ikke får vurdering på arbeidet ditt og dermed kan stå i fare for ikke å ha tilstrekkelig karaktergrunnlag. Du vil få atferdsanmerkning og kan få nedsatt karakter i atferd, og du kan utestenges fra skolen for en kortere periode.

15 Karakter i orden og atferd
Mer enn 10 anmerkninger gir Nokså god Mer enn 20 anmerkninger gir Lite god Merk at et lavere antall anmerkninger av alvorlig karakter vil kunne føre til nedsatt

16 greaker.vgs.no


Laste ned ppt "Husregler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google