Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Videregående skoler i Skien

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Videregående skoler i Skien"— Utskrift av presentasjonen:

1 Videregående skoler i Skien
Skien vgs. Skogmo vgs. Hjalmar Johansen vgs.

2 3 videregående skoler i Skien
Skogmo Hjalmar Johansen; avd Fritidsparken og avd Klosterskogen Skien; avd Prestejordet og avd Brekkeby Tilbyr alle utdanningsprogram unntatt naturbruk

3 Vi vet at det er et stort skritt for en 16-åring å gå fra ungdomsskolen til videregående skole. Hva krever de videregående skolene av elevene?

4 Inntak Eleven har rett til ett av tre valgte utdanningsprogram på VG1
Inntak etter karakterer fra ungdomsskolen Vær realistisk i valg av utdanningsprogram Må kvalifisere seg til VG2, VG3 og læreplass Jo bedre karakterer i ungdomsskolen jo større sjanse til å komme inn på første ønske

5 Timeplanen Skien vgs. 0805-1515 1330 tirsdag Skogmo vgs. 0800-1435
Hjalmar Johansen vgs 1340 mandag 1435 onsdag

6 Timer og språk Studieforberedende utdanningsprogram 30t/u
Yrkesfaglig utdanningsprogram 35 t/u 2. Fremmedspråk Nivå 1 må du ta om du ikke har hatt språket før Nivå 2 må du ta om du har hatt språket før Du kan komme med ønsker, men tilbud på den enkelte skole og karakterpoengsum fra ungdomsskolen avgjør rekkefølgen

7 Det kreves hardt arbeid å bli god…..
Hjelp barna med å få gode arbeidsvaner Følg med på Fronter Eleven skal møte presis og forberedt til timen - jobb hjemme Eleven skal ha med seg det utstyret og følge de verneregler som skolen krever Skolearbeidet skal utføres til fastsatt tid og eleven skal kontakte faglærer så fort som mulig om dette ikke kan overholdes Alle læreplanmål skal vurderes- ikke bare prøver og innleverte oppgaver

8 Og hva med atferden….. Eleven skal bidra til arbeidsro, vise hensyn og respekt for medelever og andre Eleven skal følge de instruksjoner om orden og atferd som skolen og den enkelte lærer gir Grov språkbruk, vold, diskriminerende, krenkende eller truende atferd, annen truende atferd, annen mobbing eller trakassering er ikke tillatt. (fysisk, verbalt, gjennom digitale medier eller spres på annen måte) De videregående skolen i Telemark er tobakksfrie. Gjelder både tobakk og snus Nulltoleranse for rus. Tett samarbeid med politiet

9 Skolerett vs skoleplikt
I grunnskolen har man skoleplikt I videregående skole har man skolerett Lover og regler skal overholdes Konsekvensen kan bli utvisning for inntil 5 dager, resten av skoleåret, eller miste rett til videregående opplæring

10 Det er felles skolereglement for de videregående skolene dere finner det på skogmo.vgs.no skien.vgs.no

11 Men skolen skal sørge for at elevene får …..
et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring et opplæringstilbud i samsvar med opplæringsloven med forskrifter, gjeldende styringsdokumenter og fylkeskommunens vedtak  god oppfølging og veiledning faglig og sosialt

12 Fravær Elevene skal være til stede i timene om ikke annet er avtalt med skolen Fravær registreres i dager og timer Det skal meldes til kontaktlærer så fort som mulig om eleven ikke kommer på skolen Stort fravær kan føre til manglende vurdering i fag. Det kan føre til nedsatt i orden og kan få konsekvenser for å få lærekontrakt og vitnemål Stort fravær kan føre til utvisning og tap av skoleplass

13 Som elev må du: ha bestått i alle fag for å bli flyttet opp ett nivå.
f. eks fra VG1 til VG2. Ny forskrift H2013. være delaktig i timene, vurderingsgrunnlaget skjer hele tiden og ikke bare på prøver. ta ansvar for egen læring. Vi skal legge til rette for god læring og forberede deg til et yrkesliv Du har rett til et omvalg på samme nivå om du har gjort et feilvalg. Du skal få vurdering slik at du vet hva du kan og hva du må trene mer på for å få bedre karakter.

14 Skolen skal: Gi deg mulighet til å utvikle evner og talenter individuelt og sammen med andre Stimulere lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet Stimulere personlig utvikling og identitet, utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse, evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse Legge til rette for elevmedvirkning Legge til rette for samarbeid med hjemmet

15 Hvor viktig er det å fullføre og bestå vgs? Forskning viser
Av elever som ikke fullfører vgs, havner 20 % av disse som mottakere av trygde- og stønadsordninger. Det tilsvarende tallet for de som har fullført er 2,8 %. Sannsynligheten for å være registrert som arbeidssøker er 3-5 ganger større for personer uten fullført vgs enn de som har fullført.

16 Forskning forts. Nesten ingen som mottar uføretrygd har fullført vgs, og nesten ingen som har fullført vgs er uføretrygdet mens de er i 20-årene. Det er nesten utelukkende de som ikke har fullført vgs som mottar sosialhjelp, de har ganger økt risiko for fengsel, og inntekten er i snitt 33 % lavere for de uten fullført vgs.

17 Telemark fylkeskommunes satsningsområder
Økt gjennomføring Bedre læringsmiljø Bedre læringsutbytte

18 Velkommen som elev og foresatt ved de videregående skolene i Skien - Vi løfter kompetansen i Telemark


Laste ned ppt "Videregående skoler i Skien"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google