Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fylkesmannens roller • Sektormyndighet, veileder og pådriver • Samordning • Rettssikkerhet • Initiativ og forslag • Informasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fylkesmannens roller • Sektormyndighet, veileder og pådriver • Samordning • Rettssikkerhet • Initiativ og forslag • Informasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fylkesmannens roller • Sektormyndighet, veileder og pådriver • Samordning • Rettssikkerhet • Initiativ og forslag • Informasjon

2 Klager på standpunktkarakterer • Antall klager 2010: 112 Medhold: 73 (65,1%) • Antall klager 2011: 117 Medhold: 91 (77,78%) • Antall klager 2012: 82Medhold: 52 (63,4%) • Antall klager 2013: 69Medhold: 34 (50,7%) • Musikk, mat og helse, kroppsøving og kunst og håndverk

3 Kapittel 5 i forskrift til Opplæringsloven: Klage på vurdering • Forskrift til opplæringsloven §§ 5-1 og 5-2: Hva kan det klages på? Hvem kan klage? • Informasjon om klageadgang og frister til både elever og foresatte • § 5-5: Klagefrister

4 Fylkesmannens saksbehandling • Prioriteringer hos Fylkesmannen • Faglærer/kontaktlærers begrunnelse • Presisere hvilke regler som er brutt eller det kan reises tvil om er brutt jf. kapittel 3 i forskrift • Fylkesmannen skal ikke overprøve faglærers faglige skjønn

5 Hva går klagene ut på? • Føler seg urettferdig bedømt i faget • Sammenligner seg med andre elever • Manglende underveisvurdering • Har fulgt opp underveisvurdering fra faglærer – uten bedre resultat • Mener karakteren «justert» med en prøve på tampen av opplæringen • ….

6 Begrunnelser for medhold på klager • Manglende klargjøring av mål for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-1 • Eleven er ikke kjent med hva som er grunnlaget for vurderingen • Manglende underveisvurdering • Faglærer viser i liten grad til de samlede kompetansemålene i læreplanen for faget og i liten grad til bredt vurderingsgrunnlag

7 Begrunnelser for medhold forts. • Elevens innsats, orden, oppførsel og fravær blir trukket inn i vurderingen NB! Kroppsøving! • Faglærers begrunnelser er ikke i tilstrekkelig grad forankret i kompetansemålene i læreplanen • Faglærer har sin egen forståelse for vekting av de forskjellige delene i et fag

8 Hvordan få til en ytterligere nedgang i antall klager? • Hvor godt kjent er lærere med vurderingsforskriften? • Eleven er kjent med mål, grunnlaget for, hva som vektlegges og hva som kjennetegner ulik grad av kompetanse i vurderingen? • Kjent med innholdet innebærer noe mer enn at informasjonen ligger på Internett eller gis på ark. • § 3-12 Egenvurdering

9 Forts. • Fortløpende informasjon om egen kompetanse • Varsel om manglende grunnlag for vurdering skal gis uten ugrunnet opphold • § 3-3: «Gjensidighetsprinsippet» • Vurdering for læring – hvordan få til en enda bedre vurderingspraksis?

10 Nytt i 2014: • Nytt rundskriv om individuell vurdering på trappene • Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse (saksbehandlingen) Skolebasert vurdering


Laste ned ppt "Fylkesmannens roller • Sektormyndighet, veileder og pådriver • Samordning • Rettssikkerhet • Initiativ og forslag • Informasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google