Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG1

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG1"— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG1
Lærelyst for livet: Det beste i hver enkelt. Mestring – engasjement – respekt.

2 Hva skal det handle om i dag?
Halvårsvurdering. Elevundersøkelsen. Oppfølging av evalueringsrapporten. Skolens arbeid mot mobbing. Info fra helsesøster. Hilsen fra den nye rektoren. Informasjon om Vg2 Samtaler med lærere. Presentasjonen legges på

3 Midtveis i skoleåret 1. termin sluttet 15. januar
Elevene har fått halvårsvurdering i alle fag: med karakter uten karakter: muntlig og/eller skriftlig Vurderingen skal fortelle deg: hvordan du ligger an i faget hvordan du kan forbedre prestasjonene dine

4 Oppfølging av karakteroppgjøret
Ta en prat hjemme: Hva er bra? Hva kan bli enda bedre? Kan jeg få passordet ditt i OPPAD? Tar du mot tilbud om ekstra undervisning? Hvor viktig er skolen for deg? Får du noen råd om hva du kan gjøre for å forbedre prestasjonene?

5 Ikke vurdert En elev får IV når han/hun: Har stort fravær
Har vært fraværende på prøver og i andre vurderingssituasjoner Ikke har levert oppgaver, rapporter. Elever med IV i fag stiller bakerst i køen ved inntak til Vg2. Det er fortsatt mulig å reparere dette!

6 Eksamen i Vg1 Ingen obligatoriske eksamener, MEN:
Elevene kan trekkes ut til skriftlig eksamen i matematikk (+ engelsk på ST). Elevene kan trekkes ut til muntlig eksamen matematikk og naturfag, samt i engelsk, geografi og samfunnsfag på ST.

7 «Den gode timen» Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre oss.
Det handler veldig mye om å utøve et solid håndverk. Kollegacoaching skal bidra til at lærerne lærer mer av hverandre. Lærergruppene jobber ellers på ulike måter med å følge opp rapporten.

8 Elevenes bidrag. Elevene kan komme med innspill gjennom møter med ledelsen. Elevene er utfordret til å lage sin «plakat», som viser hva den gode timen skal inneholde.

9 Elevundersøkelsen Gjennomført i november i Vg1 og Vg2.
Elevene trives godt på Mysen vgs. Svært lite mobbing. Forbedring på noen sentrale områder som: - arbeidsro - opplevelse av mestring - støtte fra lærerne Elevene opplever skolen som nyttig.

10 Elevundersøkelsen (2) På de fleste spørsmål der det ikke er relevant å sammenlikne med tidligere undersøkelser, ligger Mysen vgs. på eller over landsgjennomsnittet.

11 Skolens arbeid mot mobbing
Vi arbeider bevisst for å etablere gode klassemiljøer, og elevene følges opp gjennom elevsamtaler. Alle klasser har et verneombud. Skolen har et «mobbeteam» med rutinerte lærere som håndterer de sakene som blir meldt. Utfordring: Ikke all mobbing blir meldt til skolens ledelse.

12 Veien videre 1. mars er søknadsfristen for neste skoleår.
Elevene har fått passord og bruksanvisning. Husk å forhåndssvare, eller sørg for at du er tilgjengelig når tilbudet kommer . Det er mulig å søke nytt Vg1. Karakterene avgjør, og du må ha minst 2 i alle fag for å være sikret plass i Vg2. (Frederik II tilbyr International Baccalaureat.)

13 Ny rektor Brynjard Rønningen overtar som rektor på Mysen videregående skole 15. februar.


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR VG1"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google