Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Flatåsen skole Foreldremøte 26.september 2012. Stryringsdokumenter  Opplæringsloven  Kunnskapsløftet  Virksomhetsplan  Årsplaner  Periodeplaner 

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Flatåsen skole Foreldremøte 26.september 2012. Stryringsdokumenter  Opplæringsloven  Kunnskapsløftet  Virksomhetsplan  Årsplaner  Periodeplaner "— Utskrift av presentasjonen:

1 Flatåsen skole Foreldremøte 26.september 2012

2 Stryringsdokumenter  Opplæringsloven  Kunnskapsløftet  Virksomhetsplan  Årsplaner  Periodeplaner  Rutiner /regler

3 Virksomhetsplan  Visjon: Flatåsen skole- en skole med rom for alle og blikk for den enkelte

4 Plattform  Alle skal oppleve å være verdifulle  Alle skal føle at deres evner og anlegg har betydning for fellesskapet og mangfoldet  Alle skal, ut fra egne forutsetninger, gies muligheter til å få en faglig og sosial ballast for å møte utfordringer i livet  Alle skal få delta på ulike læringsarenaer i samspill

5 Rutiner  Ordensreglementet for Trondheim kommune  Rutiner for ungdomstrinn  Trivsel/ ordensregler for trinnet  Respektregler

6 Vurdering  Underveisvurdering Kriteriebasert Egenvurdering  Sluttvurdering

7 Varsling  §3-7 - Eleven og foreldra skal varslast skriftleg dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i eitt eller fleire fag fordi det ikkje er grunnlag for fastsetjing av karakter.  Eleven og foreldra skal også varslast skriftleg dersom det er fare for at eleven i halvårsvurdering eller standpunkt får karakteren NG eller LG i orden eller åtferd

8 Fritak for vurdering med karakter  Kan gis dersom - Eleven har individuell opplæringsplan og enkeltvedtaket omfatter denne retten - Minoritetsspråklige elever som har særskilt språkopplæring kan fritas fra vurdering med karakter i norsk sidemål

9 Vurderingsfritak  Konsekvenser av fritak gjør at eleven får færre poeng ved inntak til videregående skole.

10 Eksamen  Elevene trekkes ut til sentralt gitt eksamen i ett av fagene norsk, engelsk og matematikk  15.mai kl 9.00Kunngjøring av fag  21.maiEksamen i matematikk  21.mai kl.13.00Tilgang til norsk forberedelse  22.maiForberedelse til norsk  23.maiEksamen i norsk hovedmål  24.maiEksamen i norsk sidemål  28.maiTilgang til engelsk forberedelse  29.maiForberedelse i engelsk  30.maiEksamen i engelsk

11 Lokalt gitt eksamen  Dato ikke avklart  Antar uke 23,24 eller 25  Mulige fag: Matematikk, norsk, engelsk, samfunnsfag, naturfag, RLE Språkfag ( tysk, spansk, engelsk fordypning,fransk)

12 Fravær * Alt fravær fra og med 8.trinn føres på vitnemålet For alle skoleåret på ungdomstrinnet kan inntil 10 dager med dokumentert fravær fjernes. Som fravær regnes permisjoner og fravær med legeattest, regnet fra 4.dags fravær. Elever med dokumentert kronisk sykdom kan få fjernet fravær fra dag 1 Enkelttimer kan ikke konverteres til dager Dette skjer bare dersom foresatte setter fram krav om det.

13 NyGiv


Laste ned ppt "Flatåsen skole Foreldremøte 26.september 2012. Stryringsdokumenter  Opplæringsloven  Kunnskapsløftet  Virksomhetsplan  Årsplaner  Periodeplaner "

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google