Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fellesmøte skole – FAU: Presentasjon – info om skolen Viktige bestemmelser i lov og forskrift Gjensidige forventninger FAU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fellesmøte skole – FAU: Presentasjon – info om skolen Viktige bestemmelser i lov og forskrift Gjensidige forventninger FAU."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Fellesmøte skole – FAU: Presentasjon – info om skolen Viktige bestemmelser i lov og forskrift Gjensidige forventninger FAU

3 439 elever ved Storetveit skole 8. trinn: 148 elever 5 klasser 10 kontaktlærere

4 Ledelse Marit Røine rektor Helge Bohne avdelingsleder 8. trinn

5 Lærerne på 8. trinn 8a: Per Tillier – Ericka Solbjør 8b: Laila Gangeskar – Knut Vegard Reisæter 8c: Helge Bohne – Pål Morten Soligard 8d: Morten Fauske – Helga Stokke Økland 8e: Kristin Asbjørnslett – Malene Brandtun Krohn

6 To rådgivere Per Erling Eriksen Reidun Hommen Miljøterapeut S Sigrid Bardsley Skolehelsetjenesten Ingrid Sletteland – helsesøster på Storetveit tirsdag og onsdag

7 Storetveit skole – Vi bygger kunnskap og vennskap læring og utvikling, tilhørighet mestring utfordringer - mot og lyst til å lære inkluderende læringsmiljø – respekt, likeverd, vennlighet og engasjement

8 Læringsmiljø og trivsel - God og tydelig klasseledelse - Positive relasjoner mellom elev og lærer - Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene – kunnskap og vennskap - Tilhørighet - Godt samarbeid mellom skole og hjem

9 Satsningsområder 2013-2014 Lesing og regning i alle fag Muntlige ferdigheter/skriving Vurdering for læring Klasseledelse

10 Trivsel … mobbing? Voksne skaper vennskap – sammen Nasjonal kampanjeuke – Inkluderende miljø - voksne som relasjonsbyggere

11 OLWEUS Olweusprogrammet mot mobbing og antisosial atferd innføres etter høstferien

12 Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven

13 Opplæringslova § 9a-3 andre ledd. Det psykososiale miljøet ” Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova.”

14 Valgfag Sal og scene Fysisk aktivitet og helse Design og redesign Teknologi i praksis

15 Valgfag Vurdering med karakter i valgfag Elevene kan ha samme eller velge nytt valgfag alle tre årene Dersom faget avsluttes, vil det settes standpunktkarakter Alle standpunktkarakterene føres på vitnemålet Bare én tellende karakter til videregående skole

16 Fremmedspråk og språklig fordypning (forskrift til opplæringsloven § 1-8) - obligatorisk fag – 3 år -kan gjøre omvalg det første halvåret - deretter bare ved ”særlege grunnar”. -eventuell muntlig eksamen -karakteren teller ved opptak til videregående skole

17 RLE – religion, livssyn og etikk Fritaksrett (opplæringsloven § 2-3a) når skoleaktiviteter oppleves som utøvelse av annen religion eller livssyn eller som støtende eller krenkende fritak fra aktiviteter, ikke kunnskapsinnhold melding om fritak til skolen

18 Fravær skal meldes første fraværsdag Føring av fravær i grunnskolen § 3-41 - Alt fravær fra og med 8. årstrinn skal føres på vitnemålet (dager/timer) Permisjon fra opplæringen – inntil to uker § 2-11

19 Bergensstandarden fra 01.10.2013 Formål – likebehandling samt redusere omfanget av fravær Forsvarlighetsvurdering Normalt skal det ikke innvilges permisjon til – ferie – trening, treningssamlinger – lokale idretts- og kulturarrangement

20 Vurderingsforskriften Opplæringsloven kap. 3

21 § 3-1 Rett til vurdering Rett til underveisvurdering og til sluttvurdering (halvårsvurdering, standpunkt, eksamen) Målene for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen av elevens kompetanse skal være kjent for eleven Gjelder også vurdering i orden og atferd

22 Grunnlaget for vurdering i fag (forskrift til opplæringsloven § 3-3) grunnlaget for vurdering er de samlete kompetansemålene i læreplanen orden, oppførsel, fravær, forutsetninger skal ikke trekkes inn (i kroppsøving både oppnådd kompetanse og innsats) eleven har plikt til å møte til og delta aktivt i opplæringen, slik at lærer får et vurderingsgrunnlag eleven og læreren er begge ansvarlige for å skaffe/gi tilstrekkelig grunnlag for å vurdere elevens kompetanse

23 Grunnlaget for vurdering i orden og oppførsel (forskrift til opplæringsloven § 3-3) I hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet Orden: Arbeidsvaner, arbeidsinnsats, om eleven er forberedt, møter presis, har med nødvendige bøker og utstyr, følger opp skolearbeidet osv. Oppførsel: Hvordan eleven oppfører seg overfor medelever, lærere og andre – tar hensyn og viser respekt Ugyldig fravær kan føre til nedsatt karakter enten i orden eller oppførsel.

24 Varsling Foresatte skal ha skriftlig varsel dersom det er tvil om eleven kan få termin- eller standpunktkarakter i ett eller flere fag (manglende karaktergrunnlag) dersom det er fare for at eleven i termin- eller standpunktkarakter kan få karakteren nokså god (Ng) eller lite god (Lg) i orden eller i oppførsel

25 Hva kan foreldrene forvente av Storetveit skole?

26 Hva venter skolen av foreldre og foresatte?

27 8a rom 13 : Per Tillier – Ericka Solbjør 8b rom 14 : Laila Gangeskar – Knut Vegard Reisæter 8c rom 15 : Helge Bohne – Pål Morten Soligard 8d rom 6 : Morten Fauske – Helga Stokke Økland 8e rom 7 : Kristin Asbjørnslett – Malene Brandtun Krohn MERK: ROM 13-15 i U-blokken ROM 6-7 i 2. etasje i hovedblokken


Laste ned ppt "Fellesmøte skole – FAU: Presentasjon – info om skolen Viktige bestemmelser i lov og forskrift Gjensidige forventninger FAU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google