Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM UNGDOMSTRINNET 15.05.13  Rektor Morten Sesseng  Assisterende rektor Ivar Chavannes  Rådgiver Jorid H. Lundeberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM UNGDOMSTRINNET 15.05.13  Rektor Morten Sesseng  Assisterende rektor Ivar Chavannes  Rådgiver Jorid H. Lundeberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM UNGDOMSTRINNET 15.05.13  Rektor Morten Sesseng  Assisterende rektor Ivar Chavannes  Rådgiver Jorid H. Lundeberg

2 Plan for dagen  Hva blir nytt på ungdomstrinnet?  Organisering og arbeidsmåter  Vurdering  Utdanningsvalg  Fremmedspråk  Valgfag  Overgangen  Hva kan foreldrene hjelpe skolen med?

3 Hva er nytt på ungdomstrinnet?  Nye lærere  Vurdering med karakter  Orden- og oppførselskarakter  Fravær  Antall tester/prøver  Tre nye fag  Utdanningsvalg  Fremmedspråk  Nytt valgfag  Utgangstillatelse

4 Organisering og arbeidsmåter  Ca. 84 elever, tre grupper  3 kontaktlærere  Utviklingssamtaler og elevsamtaler  Arbeidsplaner  Fronter  Leksehjelp

5 VURDERING  Tallkarakterer: 1-6  Vurdering for læring  Kompetansemål ut fra K06  Grad av måloppnåelse  I kroppsøving teller innsats også!  Orden- og oppførselskarakter

6 Fravær Alt fravær på ungdomstrinnet føres på vitnemålet etter 10. trinn Spesielle regler gjelder for muligheter for fratrekk –I alt inntil 10 dager pr år med lege-erklæring –Permisjon- nye regler i 2013 –Egne regler for elever med kroniske helseproblemer

7 Overgangsprøver i juni I lesing og regning Lærerne har god kjennskap til elevenes nivå Også info fra øvrige skoler om resultater

8 Nasjonale prøver Lesing – 11. september papirprøve Engelsk lesing - uke 39 23. – 27. september elektronisk Regning - uke 43 og 44 21. oktober -1.november elektronisk

9 Fag på 8. trinn  Norsk  Engelsk  Matematikk  Samfunnsfag  Naturfag  RLE  Fremmedspråk  Kunst og håndverk  Musikk  Kroppsøving  Valgfag  Utdanningsvalg

10 Utdanningsvalg  113 timer  Fullføre og bestå  Tredelt fag  Om egne valg  Utprøving av utdanningsprogram  Om videregående opplæring og arbeidsliv

11 FREMMEDSPRÅK  Fire grupper  Tysk, spansk, fransk og norsk fordypning  Forpliktende valg  Søknadsfrist ca. 10. september  Teller ved opptak til videregående skole  Kan trekkes ut til muntlig eksamen 10.trinn

12 Nye valgfag Nytt fra høsten 2012 Utgjør 57 årstimer (= 2 undervisningstimer /uke) Aldersblandet 8. og 9.trinn  Produksjon av informasjon  Teknologi i praksis  Natur og miljø  Demokrati i praksis Avgangskarakter i 10.klasse

13 Bøler skole - Connectskole Bøler skole er en Connect-skole Klare standardkrav til atferd og regler i klasserommet Lærere tidlig ute for å ta imot klassene Tett oppfølging i friminutt Oppdatert og aktiv anti-mobbeplan – nulltoleranse for mobbing og rasisme Tett lærerdialog om elever som trenger ekstra fokus Godt fungerende sosialpedagogisk team (sosiallærer / ledelse / PP-tjeneste / helsetjeneste ) Bruk av sosialiseringsprogram – DRØMMESKOLEN

14 HUSREGLER Møter vi presis til timene Henger vi av ytterklær, luer, cap ute på gangen før timen begynner Har vi ikke med iPod, mobil, hodetelefoner og tyggegummi til timen. Finner raskt fram bøker og annet materiell, og setter i gang med arbeidet med en gang timen har startet. Vi har med skrivesaker og det vi ellers trenger for å kunne gjennomføre arbeidet. Oppfører oss pent, snakker til andre på en høflig måte og retter oss etter lærerens beskjeder og ordensreglene på skolen. Bruker ikke vold eller trusler mot andre på skolen og unngår å bruke rasistiske ord og uttrykk.

15 OVERGANGEN  Informasjonsmøter  Elever  Foresatte  Overføringsmøter 7. til 8.trinn  Overgangsprøver  Øvrig informasjon  Connect-tiltak  Drømmeskolen  Besøk av eksterne elever 10.juni

16 HVA KAN FORELDRENE GJØRE?  Følge med på arbeidsplanen og beskjeder og vurdering i Fronter  Se sammen på tilbakemelding på prøver  Spør elevene om skoledagen  Send svarlapp snarest tilbake til skolen  Gi positivt bilde av skolen  Ha kontakt med andre foreldre  Ta raskt kontakt med skolen!


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTE OM UNGDOMSTRINNET 15.05.13  Rektor Morten Sesseng  Assisterende rektor Ivar Chavannes  Rådgiver Jorid H. Lundeberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google