Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om eksamensperioden, klageadgang og russtid Hamar katedralskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om eksamensperioden, klageadgang og russtid Hamar katedralskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om eksamensperioden, klageadgang og russtid Hamar katedralskole

2 Hensikt herunder skolens holdning til russetiden Eksamensperioden herunder årstimetall økter Klageadgang Skoleavslutningen den 19 juni 2 Agenda

3 Målsetningen med denne informasjonen å bidra til at våre avgangselever fullfører skoleåret og består eksamen Bidra til å klargjøre klageadgangen Videre gi en kort orientering om skolens policy til russefeiringen. 3 Hensikt herunder skolens holdning til russetiden

4 Retningslinjer for russefeiringen Norsk lov og skolens ordensreglement gjelder og skolens ordensreglement skal være kjent og forstått av både lærere og elever. Dialogen skal fremme en felles oppfatning av hvordan lover og ordensreglement skal tolkes i praksis, med særlig vekt på medelevers og læreres rett til et godt læringsmiljø, (Opplæringslovens § 9a). Det kan være grunn til å minne om at skolen har ansvar for å ivareta elevene også til og fra skolen (skoleskyss). Reaksjonsmåter ved regelbrudd presiseres og konkretiseres slik at elevene er innforstått med konsekvenser av brudd på ordensregler og lovverk. Elevene skal ikke forvente at skolen tilpasser skolehverdagen til russens arrangementer eller at skolen tilpasser heldagsprøver og lar elever gjennomføre prøver på andre tidspunkter enn det skolen har bestemt, eller utsetter fristen for ferdigstilling av elevarbeider. Bruk av skolens uteområde utenom skoletiden til russearrangementer skal avtales med skolen på forhånd. Alkoholbruk m.v. tillates ikke. Russebusser kan ikke parkeres på skolen uten særskilt tillatelse. “Terrordager” og lignende er totalforbudt. Skolereglementet og straffeloven gjelder uten unntak også for russen. 4

5 5 Eksamenstrekk 3ST: 3 skriftlige og 1 muntlig eksamen 3SF: 4 eksamener, hvorav en må være fra formgivning 3MK: 3 eksamener, 2 obligatoriske + trekkfag Norsk hovedmål er obligatorisk for alle – 29. mai

6 Elevene får beskjed om skriftlige eksamensfag tirsdag 15. mai Elevene har ingen lesedager i forkant av eksamensdagene. 6 Skriftlig eksamen

7 7

8 Beskjed 7. juni – Eksamen 11. juni Beskjed 12. juni – Eksamen 14. juni Beskjed 15. juni – Eksamen 19. juni 8 Muntlig eksamen

9 Kun sykdom er gyldig fravær ved eksamen Sykemelding må leveres skolen så raskt som mulig. Elever med sykdomsfravær meldes opp til utsatt prøve ved høsteksamen som avholdes i løpet av november og desember. Elever som er oppe til utsatt prøve tildeles normalt ikke studieplass fra høsten, men de beholder førstegangsvitnemål 9 Fravær fra eksamen

10 8. juni Standpunktkarakterer offentliggjøres på skolearena og på utskrift til hver enkelt elev. Klagefrist: 18. juni kl. 09.00 22. juni Eksamenskarakterer offentliggjøres i skolearena i løpet av dagen. Klagefrist: 1. juli 10 Offentliggjøring av karakterer

11 Ny Gjelder elever som får karakteren 1 på eksamen. Særskilt Gjelder elever som får karakteren 1 i standpunktvurdering. 11 Ny og særskilt eksamen

12 Gjennomføres i løpet av november/ desember. Ved å gå opp til utsatt/ny/særskilt eksamen, beholder eleven standpunktkarakter i faget. Dersom eleven ikke benytter seg av muligheten for utsatt/ny/særskilt eksamen høsten 2012, må han/hun selv melde seg opp til privatisteksamen. Standpunktkarakter faller da bort. Elever som får IV i standpunkt omfattes ikke av ordningen og må selv sørge for å melde seg opp til eksamen som privatist. 12 Ny og særskilt eksamen

13 Det er klageadgang på alle eksamens- og standpunktkarakterer med unntak av muntlig eksamen der det kun er klagerett på gjennomføringen av eksamen Skjema for klager ligger på skolens hjemmeside under elev/foresatt Klage på standpunktkarakter sendes/leveres skolen innen de frister som gjelder: 18. juni 2012 kl 09.00 Klagefrist på eksamenskarakter er 1. juli 2012 NB! Klage kan medføre at eksamenskarakteren går ned 13 Klageadgang

14 Klager på standpunktkarakterer behandles i fylkeskommunal klagenemnd Klager på eksamenskarakterer behandles i egne sensorgrupper, sentralt 14 Klageadgang forts.

15 Det blir skoleavslutning tirsdag 19. juni kl 18.30 i skolens gymsal, med utdeling av karakterkort Egen invitasjon kommer i starten av juni 15 Skoleavslutning


Laste ned ppt "Orientering om eksamensperioden, klageadgang og russtid Hamar katedralskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google