Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Fravær og orden – skolereglementet  Eksamen  Dokumentasjon ◦ Vitnemål ◦ Kompetansebevis  Kartleggingsprøver.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Fravær og orden – skolereglementet  Eksamen  Dokumentasjon ◦ Vitnemål ◦ Kompetansebevis  Kartleggingsprøver."— Utskrift av presentasjonen:

1  Fravær og orden – skolereglementet  Eksamen  Dokumentasjon ◦ Vitnemål ◦ Kompetansebevis  Kartleggingsprøver

2  Tilstedeværelse – en forutsetning for å kunne gjennomføre  Alt fravær blir registrert ◦ Inntil 10 dager kan trekkes fra totalfraværet etter bestemte kriterier  Alt fravær fra hvert år kommer på vitnemålet  Stort fravær kan føre til ◦ lavere kompetanse i fag ◦ at faglærer ikke har vurderingsgrunnlag  IV

3  Alle elever skal gi beskjed om fravær. Skjema skal fylles ut og undertegnes av foresatte dersom elever er under 18 år  Stort fravær med ukjent årsak  kontaktlærer tar kontakt med foresatte på epost eller telefon (ca 3 dager/ 6 timer)  Stort fravær med ukjent årsak  konsekvenser for adferdskarakteren  Eleven får varselbrev i fag dersom fraværet blir stort

4  HOLDNINGSSKAPENDE arbeid  Alle forsentkomminger skal registreres  anmerkning  kan gi nedsatt ordenskarakter  Manglende innleveringer av skriftlige oppgaver etc  anmerkning  kan gi nedsatt ordenskarakter

5  Vg1 – 20% trekkes ut til eksamen, muntlig eller skriftlig. ◦ Aktuelle fag: engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, geografi  Vg2 - Alle skal opp i et fag, skriftlig eller muntlig ◦ Aktuelle fag: Fremmedspråk eller et programfag

6  Alle elever skal opp i: ◦ Norsk hovedmål ◦ 2 skriftlige trekkfag  Sidemål + 1 programfag eller  2 programfag ◦ Muntlig eksamen i 1 fag – alle fag er aktuelle

7  Førstegangsvitnemål tildeles den som på normert tid (3 år) gjennomfører og består fastsatt opplæring ◦ Karakterer som er forbedret i løpet av normal tid kan føres på førstegangsvitnemål ◦ Karakterer i fag som går ut over minstekravet kan føres på førstegangsvitnemål dersom de er tatt i løpet av normal tid  Karakteren 1 eller IV  Kompetansebevis ◦ Kar 1  tilbud om ny eksamen gj skolen ◦ IV  privatisteksamen

8 Hva kan føre til forlenget opplæringstid? Innvilget søknad pga: ◦ Langvarig sykdom ◦ Internasjonal utveksling ◦ Verneplikt, folkehøyskole ◦ Nytt valg av programområde ◦ Elever med rett til spesialundervisning ◦ Elever med rett til spesiell språkopplæring

9 Gjennomføres i  regning  lesing  engelsk  Nærmere informasjon: ◦ tanks.no ◦ udir.no


Laste ned ppt " Fravær og orden – skolereglementet  Eksamen  Dokumentasjon ◦ Vitnemål ◦ Kompetansebevis  Kartleggingsprøver."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google