Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøter for Vg1 Lærelyst for livet: Det beste i hver enkelt. MESTRING ENGASJEMENTRESPEKT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøter for Vg1 Lærelyst for livet: Det beste i hver enkelt. MESTRING ENGASJEMENTRESPEKT."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøter for Vg1 Lærelyst for livet: Det beste i hver enkelt. MESTRING ENGASJEMENTRESPEKT

2 Visjon og verdier; betyr det noe? Visjonen uttrykker det vi skal strekke oss etter. (Men som vi kanskje ikke når hver dag…) Våre verdier skal prege både handlinger og holdninger i skolehverdagen. Hos elever og lærere.

3 Videregående skole; hva betyr det? Lengre skoledag og (for mange) lengre reisevei. Nye fag, særlig på yrkesfag. Nye lærere og nye klassekamerater. Samme karaktersystem. Også på videregående er det lekser og prøver.

4 Hva forventer vi av elevene? At de prioriterer skolearbeidet. At de møter frem i rett tid. At de utnytter skoledagen best mulig. At oppgaver leveres til rett tid. At de engasjerer seg. At de gjør så godt de kan! At de rydder opp etter seg.

5 Det gjorde de ikke i dag…….

6 Våre forventninger til dere foresatte At dere følger opp skolearbeidet; spør hvordan det går, og gjerne ber om få se hva lærerne har skrevet inn i OPPAD av fravær, karakterer, kommentarer. At dere bidrar til å holde fraværet på et lavt nivå. At dere minner om at skole er viktig. At dere tar kontakt hvis dere føler behov for det.

7 Elevenes rettigheter (1 ) 3 års fulltids undervisning. Årstimetallet skal oppfylles. Underveisvurdering/vurdering for læring. Elevsamtaler ved skolestart + to til. Klagerett på standpunkt- og eksamenskarakterer. Varsel dersom det er fare for IV i fag eller nedsatt karakter i atferd og/eller orden.

8 Elevenes rettigheter (2) Retten til et godt fysisk og psykososialt miljø. (Opplæringslova §9a) Skolen har plikt til å følge opp rapporter om mobbing og trakassering. (Men vi trenger hjelp fra elever og foresatte for å oppdage dette.)

9 Foresattes rettigheter Skolen skal holde foreldremøter i Vg1 og Vg2. (sept/februar) Foreldre har rett til en planlagt samtale med kontaktlærer. Foreldre til elever under 18 år skal få varsel om fravær og om fare for at eleven kan få IV i ett/noen fag, og om fare for å få nedsatt karakter i atferd og/eller orden.

10 Våre resultater Drop-out; 5%. Fraværet; 12 dager + 27 timer i snitt; det er mye! (9,5%) Elever som fullfører og består skoleåret, altså får 2 eller bedre i alle fag, varierer fra ca 50% til 100%. Eksamensresultatene over Østfoldnivå, i snitt. Elevene trives.

11 Hva gjør vi for å bli bedre? Fokus på klasseledelse; altså bedre håndverk. Kurs, erfaringsutveksling, oppfølging. Vurdering for læring: Vi vil gi elevene tydelige tilbakemeldinger (fremover- meldinger), de kan lære noe av. Særlig fokus på matematikk og norsk. Vi har også fokus på fravær, orden og arbeidsvaner.

12 Fraværsreglene. All tilstedeværelse registreres i fraværssystemet OPPAD, og elevene kan se hva som er registrert Planlagt fravær, herunder ferieturer, skal meldes på forhånd. Stort fravær kan føre til at eleven ikke får karakter i faget/fagene, ev. nedsatt ordenskarakter. Fravær kan være et signal om mistrivsel eller problemer.

13 Det er elever på skolen som bruker rusmidler. Skolens rusteam jobber aktivt. Primæroppgave: Tidlig intervensjon i form av samtaler og tiltak ved bekymringsmeldinger om rus, deriblant testing. Sekundæroppgave: Informere og arbeide proaktivt. Spørsmål og bekymringsmeldinger sendes til: rust-mysen@ostfoldfk.no

14 Fravær som ikke kommer på vitnemålet § 3-47 i forskrift til opplæringslova. Eleven kan ”trekke fra” inntil 10 dager. Sesjon, politiske verv, deltakelse på landslag. (Men ikke fotball i 4. divisjon). Sykefravær ut over 3 dager, dokumentert av lege.

15 Gratis skole – hva betyr det? Elevene får låne alle lærebøker, som i grunnskolen. Bøkene kan kjøpes, til full pris. Elevene må kjøpe kalkulator, kladdebøker, malerpensler, arbeidsklær, ordbøker selv. Utstyrsstipendet dekker en del av disse utgiftene. Elevene får låne en PC gjennom skoleåret, og den må de passe på!

16 Gratis skole (2) Elevene skal i prinsippet ikke behøve å betale for ekskursjoner. MEN: Budsjettet er ikke økt, altså har vi ikke råd til mange ekskursjoner. Elever (og foresatte) kan betale. Frivillig å delta. Pass godt på skolekortet, det koster 200 kr å få et nytt.

17 For resten av kvelden. Finn ”din” kontaktlærer. Ta med kaffe på vei til klasserommet. Spør gjerne! Rektors presentasjon blir lagt ut på www.mysen.vgs.nowww.mysen.vgs.no Ha en nyttig kveld videre !


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøter for Vg1 Lærelyst for livet: Det beste i hver enkelt. MESTRING ENGASJEMENTRESPEKT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google