Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nordberg skole – Den beste starten på fremtiden!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nordberg skole – Den beste starten på fremtiden!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nordberg skole – Den beste starten på fremtiden!
Foreldremøte 8. trinn 2014 – 2015 Tirsdag kl

2 Presentasjon Jan Heidel – Rektor
Hanne Bender Grønstad – Avdelingsleder 8. trinn Tone Stølsnes Ravlo – Avdelingsleder 9. trinn Trygve Bredeli – Rådgiver Presentasjon av lærerne på 8. trinn Presentasjon av eksterne samarbeidspartnere Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

3 Lærerne: Mary Naalsund (8a) Heidi Kelday (8b)
Mari Narjord og Erik Ryen (8c) Knut Voksø (8d) Elinor Sevaldson (8e) Hanne Sine Landmark og Øystein Skau (8f) Anders Jørgensen (8g) Anders Thormodsæter, Aud Johansen, Kaia Thormodsæter, Vanja Simic og Mai-Linn Steen Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

4 Organisasjonskart Rektor Avdelingsleder 8. trinn Teamkoordinator
Ass. Rektor Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

5 KLASSETURER FRISØKNADER
Rektor orienterer: KLASSETURER FRISØKNADER Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

6 Hva kan dere forvente av oss?
At vi forholder oss til gjeldende lov- og regelverk og overordnede planer og retningslinjer At vi behandler elevene med respekt og fremstår som gode rollemodeller At vi skaper forutsigbarhet i læringsarbeidet At elevene vet hva som blir vurdert og på hvilken måte At vi holder oss oppdatert ift skoleutvikling og fag At vi følger opp hver enkelt elev (fravær/fag/sosialt) At vi holder dere informert om skolens virksomhet og planer ved bruk av skolens hjemmeside og Fronter Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

7 Hva forventer vi av elevene?
At de er positive og gjør sitt beste At de bidrar til et godt læringsmiljø og et godt sosialt miljø At de kommer tidsnok til skolen og til timene At de møter forberedt og har med nødvendig utstyr At de deltar aktivt i sin egen læring At de bidrar til å holde orden på skolen og i skolens utstyr At de er høflige og oppfører seg ordentlig overfor medelever og voksne Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

8 Hva forventer vi av de foresatte?
At dere får deres barn på skolen hver dag og til rett tid At dere melder fra til skolen ved sykdom/forsentkomming At dere møter opp på møter og utviklingssamtaler At dere sørger for at barnet deres møter forberedt, har med utstyr og matpakke/penger til mat At dere samarbeider med oss og følger opp beskjeder fra skolen At dere tar kontakt så fort som mulig hvis barnet har det vanskelig At dere setter dere inn i skolens mål, planer og retningslinjer At dere bruker Fronter og holder dere oppdatert på skolens hjemmeside At dere respekterer reglene om permisjon Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

9 Forventninger til 8.trinn
Alle lærere på 8.trinn skal ha høye ambisjoner på elevens vegne – det vil si at eleven skal ha den beste utviklingen i faget – dette henger sammen med lesekompetansen i faget Ledelsen skal følge opp at lærerne er ambisiøse og setter elevenes læring i sentrum i motsetning til at "pensum" skal gjennomgås Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

10 8. trinn 2014/15 200 elever 7 paralleller 14 lærere på trinnet
1-2 kontaktlærere pr klasse Skriftlig tilbakemelding 2 ganger per år 2 utviklingssamtaler og 3 elevsamtaler 2 foreldremøter per år + ”Unge & Rus” Team Utviklings og elevsamtale 2 utviklingssamtaler og 4 elevsamtaler Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

11 Overgangen barneskole/ungdomsskole
Oppstart Fys-dag Unge & Rus Lekseklubb Faddertur Nye fag (2. fremmedspråk, valgfag og UDV) Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

12 Gode resultater Psykisk helse Satsingsområder:
Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

13 Satsningsområdene: Psykisk helse Resultater Positivt møte med skolen
Trygghet og tilhørighet Forutsigbarhet Kjenne skolens regler, rutiner og tilbud Godt samarbeid skole – hjem Innflytelse – elevmedvirkning Dempe karakterpress Tilpasset opplæring og læringstrykk Bruk av bibliotek og Fronter som verktøy i læringsarbeidet Følge periodeplanene/lekseplanen Vurdering for Læring Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

14 Nasjonale prøver, Osloprøver og kartlegginger
Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk Osloprøve i naturfag Læringsstøttende prøve i skriving (for noen) Timeplan Oppstart og slutt likt for alle hver dag Øktene/timene er på 70 min. Fagene: PTV må forklares. Studietid, 2 økter av 70 min. Noen fag avgir tid, det er disse fagene det skal jobbes med, elevene velger fritt hvilke fag, styrer timene selv – vi går rundt som veiledere Midttimen, 40 min hver dag, kan gå i butikken/hjem, noen aktiviteter på skolen (hallen) Arbeidsplan Går over 2 uker Den er nivådifferensiert (snippen-sinober-stryken) Deres og elevenes viktigste verktøy for å holde seg oppdatert Her ligger alle beskjeder som skal ut til elev og foresatte over de neste to uker. Temaer, kompetansemål, oppgaver, prøver, innleveringer i fagene Andre beskjeder Ligger på fronter Dette er en plan som elevene jobber med på skolen og hjemme, ingen egen ”lekseplan”. Det forventes at eleven jobber med denne hjemme ”hver dag”. Erfaring tilsier at de færreste blir skikkelig ferdige kun ved jobbing på skolen. (ca 45 min hjemme) Kurs i basisfagene Norsk, matematikk og engelsk Norsk på 8 tr, engelsk på 9 tr og matematikk på 10 trinn Dette skjer i en studieøkt i uka Fra høstferien til mai Målet er å bedre norskferdighetene, og tilpasset undervisning Man tar ut grupper av elever fra studietiden og kurser i norsk IKT Fronter. Vår webbaserte læringsplattform. Inn via vår hjemmeside. Elevene har eget passord og område. Hvert trinn har egne rom. Under her ligger fagrom, arbeidsplaner og lignende. Vi har innleveringer/prøver i fronter. To datarom og egne pctraller på hvert trinn Smartboard i noen rom Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

15 Nasjonale prøver Onsdag 17. september: lesing
Fredag 26. september: regning Uke 41: engelsk lesing Elevene testes i grunnleggende ferdigheter Vi bruker resultatene som utgangspunkt for tilpasset opplæring – resultatene i regning og engelsk brukes til å måle resultater over tid Tilbakemelding fra lærer til både elev og foreldre Resultatene for kommunene og fylkene offentliggjøres på (ny skala i år) Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

16 Tidlig innsats Tilpasset opplæring på 8. trinn
Hensikten er å bedre elevens grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk Behovsbasert – overgangsprøver / nasjonale prøver Skrivekurs/arbeid i grupper/leseprosjekt/regnekurs Dynamiske grupper Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

17 Talentprosjekt i matematikk 8. trinn
Tilbud til elever med særlig gode forutsetninger i matematikk "Dypdykking" – praktisk og teoretisk Ikke gjennomgang av stoff fra 9. trinn eller ekstra hjelp i faget 6. time hver mandag – lærere fra Nordberg Oppstart etter høstferien Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

18 Andre samarbeidspartnere:
Bydelen Politiet Natteravnene Helsetjenesten FAU Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

19 Vår oppgave er å gi hver elev et best mulig utgangspunkt
Vår oppgave er å gi hver elev et best mulig utgangspunkt! Takk for i kveld! Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

20 Klasserom klasseforeldremøtene:
Klasse 8a – rom 12 Klasse 8b – rom 8 Klasse 8c – rom 2 Klasse 8d – rom 5 Klasse 8e – rom 18 Klasse 8f – rom 17 Klasse 8g – rom 11 Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden


Laste ned ppt "Nordberg skole – Den beste starten på fremtiden!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google