Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Nordberg skole – Den beste starten på fremtiden! Foreldremøte 8. trinn 2014 – 2015 Tirsdag 9.9.2014 kl. 18-20.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Nordberg skole – Den beste starten på fremtiden! Foreldremøte 8. trinn 2014 – 2015 Tirsdag 9.9.2014 kl. 18-20."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Nordberg skole – Den beste starten på fremtiden! Foreldremøte 8. trinn 2014 – 2015 Tirsdag 9.9.2014 kl. 18-20

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Presentasjon Jan Heidel – Rektor Hanne Bender Grønstad – Avdelingsleder 8. trinn Tone Stølsnes Ravlo – Avdelingsleder 9. trinn Trygve Bredeli – Rådgiver Presentasjon av lærerne på 8. trinn Presentasjon av eksterne samarbeidspartnere Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Lærerne: Mary Naalsund (8a) Heidi Kelday (8b) Mari Narjord og Erik Ryen (8c) Knut Voksø (8d) Elinor Sevaldson (8e) Hanne Sine Landmark og Øystein Skau (8f) Anders Jørgensen (8g) Anders Thormodsæter, Aud Johansen, Kaia Thormodsæter, Vanja Simic og Mai-Linn Steen Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Organisasjonskart Rektor Avdelingsleder 8. trinn Teamkoordinator Avdelingsleder 9. trinn Teamkoordinator Avdelingsleder 10. trinn Teamkoordinator Ass. Rektor Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Rektor orienterer: KLASSETURER FRISØKNADER Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Hva kan dere forvente av oss? Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden At vi forholder oss til gjeldende lov- og regelverk og overordnede planer og retningslinjer At vi behandler elevene med respekt og fremstår som gode rollemodeller At vi skaper forutsigbarhet i læringsarbeidet At elevene vet hva som blir vurdert og på hvilken måte At vi holder oss oppdatert ift skoleutvikling og fag At vi følger opp hver enkelt elev (fravær/fag/sosialt) At vi holder dere informert om skolens virksomhet og planer ved bruk av skolens hjemmeside og Fronter

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Hva forventer vi av elevene? Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden At de er positive og gjør sitt beste At de bidrar til et godt læringsmiljø og et godt sosialt miljø At de kommer tidsnok til skolen og til timene At de møter forberedt og har med nødvendig utstyr At de deltar aktivt i sin egen læring At de bidrar til å holde orden på skolen og i skolens utstyr At de er høflige og oppfører seg ordentlig overfor medelever og voksne

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Hva forventer vi av de foresatte? -At dere får deres barn på skolen hver dag og til rett tid -At dere melder fra til skolen ved sykdom/forsentkomming -At dere møter opp på møter og utviklingssamtaler -At dere sørger for at barnet deres møter forberedt, har med utstyr og matpakke/penger til mat -At dere samarbeider med oss og følger opp beskjeder fra skolen -At dere tar kontakt så fort som mulig hvis barnet har det vanskelig -At dere setter dere inn i skolens mål, planer og retningslinjer -At dere bruker Fronter og holder dere oppdatert på skolens hjemmeside -At dere respekterer reglene om permisjon Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Alle lærere på 8.trinn skal ha høye ambisjoner på elevens vegne – det vil si at eleven skal ha den beste utviklingen i faget – dette henger sammen med lesekompetansen i faget Ledelsen skal følge opp at lærerne er ambisiøse og setter elevenes læring i sentrum i motsetning til at "pensum" skal gjennomgås Forventninger til 8.trinn Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole 8. trinn 2014/15 200 elever 7 paralleller 14 lærere på trinnet 1-2 kontaktlærere pr klasse Skriftlig tilbakemelding 2 ganger per år 2 utviklingssamtaler og 3 elevsamtaler 2 foreldremøter per år + ”Unge & Rus” Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Overgangen barneskole/ungdomsskole Oppstart Fys-dag Unge & Rus Lekseklubb Faddertur Nye fag (2. fremmedspråk, valgfag og UDV) Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Satsingsområder: Gode resultater Psykisk helse Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Satsningsområdene: Psykisk helseResultater Positivt møte med skolen Trygghet og tilhørighet Forutsigbarhet Kjenne skolens regler, rutiner og tilbud Godt samarbeid skole – hjem Innflytelse – elevmedvirkning Dempe karakterpress  Tilpasset opplæring og læringstrykk  Bruk av bibliotek og Fronter som verktøy i læringsarbeidet  Følge periodeplanene/lekseplanen  Vurdering for Læring Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Nasjonale prøver, Osloprøver og kartlegginger Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk Osloprøve i naturfag Læringsstøttende prøve i skriving (for noen) Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

15 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Nasjonale prøver -Onsdag 17. september: lesing -Fredag 26. september: regning -Uke 41: engelsk lesing -Elevene testes i grunnleggende ferdigheter -Vi bruker resultatene som utgangspunkt for tilpasset opplæring – resultatene i regning og engelsk brukes til å måle resultater over tid Tilbakemelding fra lærer til både elev og foreldre -Resultatene for kommunene og fylkene offentliggjøres på www.skoleporten.udir.no (ny skala i år) www.skoleporten.udir.no Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Tidlig innsats -Tilpasset opplæring på 8. trinn -Hensikten er å bedre elevens grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk -Behovsbasert – overgangsprøver / nasjonale prøver -Skrivekurs/arbeid i grupper/leseprosjekt/regnekurs -Dynamiske grupper Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Talentprosjekt i matematikk 8. trinn Tilbud til elever med særlig gode forutsetninger i matematikk "Dypdykking" – praktisk og teoretisk Ikke gjennomgang av stoff fra 9. trinn eller ekstra hjelp i faget 6. time hver mandag – lærere fra Nordberg Oppstart etter høstferien Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

18 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Andre samarbeidspartnere: -Bydelen -Politiet -Natteravnene -Helsetjenesten -FAU Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

19 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Vår oppgave er å gi hver elev et best mulig utgangspunkt! Takk for i kveld! Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden

20 Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Klasserom klasseforeldremøtene: Klasse 8a – rom 12 Klasse 8b – rom 8 Klasse 8c – rom 2 Klasse 8d – rom 5 Klasse 8e – rom 18 Klasse 8f – rom 17 Klasse 8g – rom 11 Nordberg skole - Den beste starten på fremtiden


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Nordberg skole Nordberg skole – Den beste starten på fremtiden! Foreldremøte 8. trinn 2014 – 2015 Tirsdag 9.9.2014 kl. 18-20."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google