Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Elevenes rettigheter og plikter. •Skal ivareta elever og lærlingers rettigheter •Gjøre rettighetene kjent •Besøke elevrådene, skolering •Nettside, skoledagbok,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Elevenes rettigheter og plikter. •Skal ivareta elever og lærlingers rettigheter •Gjøre rettighetene kjent •Besøke elevrådene, skolering •Nettside, skoledagbok,"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Elevenes rettigheter og plikter

2 •Skal ivareta elever og lærlingers rettigheter •Gjøre rettighetene kjent •Besøke elevrådene, skolering •Nettside, skoledagbok, plakater m.m. •Hjelpe enkeltelever i konkrete saker/spørsmål •Ombudet har taushetsplikt! Elevombudet.no

3 www.facebook.com/strelevombud

4

5 Oppsummert: •Du har mange rettigheter som elev, men for å gjøre krav på dem, må du gjøre din del av arbeidet. •Du må gjøre en skikkelig innsats for å lære det du skal, og skolen skal legge til rette slik at du kan lære best mulig. 5 Elevombudet.no

6 -møte presis til opplæringen -være tilstede i opplæringen -delta aktivt i opplæringen -følge verneregler og bruke foreskrevet verneutstyr -skaffe deg nødvendig utstyr og læremidler -levere egenmelding eller legeattest ved fravær eller søke permisjon ved planlagt fravær -bidra til et godt læringsmiljø -vise god arbeidsinnsats -ta godt vare på alt som hører skolen til, både ute og inne -vise hensyn og respekt for de andre på skolen -bidra til arbeidsro i timene -opptre realt, pålitelig og høflig overfor de andre på skolen. 6 Du har plikt til å… Elevombudet.no

7 Dine rettigheter •Rett til medbestemmelse i opplæringen •Rett til vurdering •Rett til et godt læringsmiljø Elevombudet.no

8 Medbestemmelse i undervisningen •Elevene har rett til å delta aktivt i planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen, og til å få en innføring som gir grunnlag for å kunne delta aktivt i dette arbeidet •Elevene har rett til å medvirke i planleggingen av opplæringen i de enkelte fag, herunder fastsettelsen av frister for innlevering / gjennomføring av skriftlige og praktiske hjemmeoppgaver. Elevene har plikt til å overholde fastsatte frister. 8 Elevombudet.no

9 Rett til vurdering •Underveisvurdering –Med eller uten karakter –Muntlig eller skriftlig •Sluttvurdering –Standpunktkarakter –Eksamenskarakter Elevombudet.no

10 Det å ikke få sluttvurdering •Det skal gjøres en individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle om lærer ikke har grunnlag til å gi deg termin- eller standpunktkarakter i et fag. –Regler av typen ”mer enn 10% fravær fører til at det ikke settes karakter” er ikke lov. •Dersom læreren ikke har grunnlag for å gi deg karakter, må skolen legge forholdene til rette for at du likevel kan få en mulighet til å vise din kompetanse før du evt mister karakter i faget. –Du bør altså få en ny sjanse til å vise din kompetanse. Stort fravær er i seg selv ingen grunn til ikke å få vurdering –Det er ditt ansvar som elev å benytte deg av den ekstra sjansen skolen gir deg. Dette forutsetter altså at du selv gjør en innsats for å vise din kompetanse når skolen tilrettelegger for det. Elevombudet.no

11 Varsling •Det skal varsles skriftlig om –fare for nedsatt standpunktkarakter i orden eller atferd –dersom det er fare for at lærer mangler grunnlag for å sette termin- eller standpunktkarakter i et fag •Varsel skal gis uten ugrunnet opphold, og slik at du likevel skal ha muligheten til å få vurdering eller god orden eller atferd dersom du forbedrer deg. Elevombudet.no

12 Elevenes arbeidsmiljølov: §9a i OLL •Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. •Dine rettigheter gjelder uansett – selv om f.eks. skolen har dårlig økonomi. www.elevombudet.no Elevombudet.no

13 Det psykososiale miljøet •”Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om elevenes opplevelse av læringssituasjonen.” (veileder til 9a) Elevombudet.no

14 De ansattes handlingsplikt •Dersom noen som er ansatt ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest undersøke saken og varsle skolens ledelse, og dersom det er nødvendig og mulig, selv gripe direkte inn. 14 Elevombudet.no

15 Fysisk innemiljø (§9a-2) •Bl.a. krav om inneluft, lys og temperatur. –Innetemperatur 19-26 grader (helst ikke over 22 grader). Over 26 grader maks to sommeruker. –”Det bør finnes termometer i alle undervisningsrom i skoler” –Norm for inneluft: bl.a. co2-mengden. Maks 0,10 % –Sopp, mugg, fukt etc… –Renhold og innredning av klasserom –WC, garderober, tilgang til drikkevann etc •Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behovene deres. •Avvik? Skolen har ansvaret for å bevise at skolemiljøet likevel er tilfredsstillende for helse, trivsel og læring hos elevene. www.elevombudet.no Elevombudet.no

16 Kontaktinfo elev- og lærlingombudet •Nettside: www.elevombudet.nowww.elevombudet.no •Facebook: www.facebook.com/strelevombudwww.facebook.com/strelevombud •E-post: elevombudet@stfk.noelevombudet@stfk.no Husk at du kan kontakte elev- og lærlingombudet uansett om du har et kort spørsmål eller en stor og vanskelig sak. Ombudet er til for deg som elev eller lærling i Sør-Trøndelag. www.elevombudet.no Elevombudet.no


Laste ned ppt "1 Elevenes rettigheter og plikter. •Skal ivareta elever og lærlingers rettigheter •Gjøre rettighetene kjent •Besøke elevrådene, skolering •Nettside, skoledagbok,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google