Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 Etter- og videreutdanning i IKT  LiNK – hva er det?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 Etter- og videreutdanning i IKT  LiNK – hva er det?"— Utskrift av presentasjonen:

1 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 Etter- og videreutdanning i IKT  LiNK – hva er det?  Modeller – utfordringer og erfaringer  Hva bør en nasjonal helhetlig strategi inneholde?

2 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 LiNK – hva er det?  IKT-utviklingsprogram i Numedal og Kongsberg  5 prosjektområder Teledemokrati Kunnskap og kompetanse Interkommunal samhandling Utvikling av nettbaserte tjenester – E-handel Høyhastighetsnett  Går ut 2001

3 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 Erfaringsgrunnlag 1  Tiltakene må forankres lokalt – skolenivå  Opplæring av lokale instruktører er viktig  Fordel med standardisering av materiell etc.  En strategi for spredning er nødvendig  Det må forankres hos skoleledelsen  Modulbasert opplegg forankret i en kommunal strategi gir positiv virkning  Støtteapparat i form av nettverksgrupper etc. er viktig

4 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 Erfaringsgrunnlag 2  Tilgang til PC med modem hjemme er en helt sentral faktor for å lykkes  Erfaringer fra høgskolene: Lærere tar teknologien i bruk når de ser nytten Det bør knyttes til fag Bruken må bort fra datalabben Bruken må alminneliggjøres Det må være obligatorisk  Man bør jobbe i arbeidslag på egen skole

5 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 LiNK`s strategi 1  ”Lære for å bruke” Gjennomført kartlegging Bruk av WiT – cd-rom, nettbasert Opplæring av 25 WiT-instruktører Kurslokaler i alle kommunene med lydkort etc. Skoleavtale i bruk av WiT for lærere og elever

6 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 LiNK`s strategi 2  ” Bruke for å lære” Valg av modell – ITiS fra Sverige Arbeidslag Fleksibel læring Emneovergripende Logg Seminarserie Rapport 90 timer Eget nettsted - Blackboard Samarbeid med Høgskolen i Buskerud (HiBu) To pilotskoler

7 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 LiNK`s strategi 3  Kurs for skoleledere – 2 samlinger  Utdanning av IKT-ped. veiledere I samarbeid med Høgskolen i Volda 10 vekt-tall IT1 for lærere Regionale samlinger – 5 Eget nettsted – Blackboard  Skoleveven – eget IKT-ped. nettsted Skoleveven  NELLINK – et bibliotekprosjekt  Kurs –”Pedagogikk i praksis for fleksibel læring”

8 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 Erfaringer så langt 1  Det er viktig å forankre lokalt på skolenivå Tar tid Informasjon er viktig Skoleleders rolle Kontaktperson på hver skole  WiT-instruktørene er viktige I den enkelte kommune/skole Kurs for lokalsamfunnet/næringsliv

9 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 Erfaringer så langt 2  Spredning av erfaringene er viktig – skoleveven  Skolelederne er kritisk – de må brenne for dette  Støtteapparatet er viktig Kompetansesentra i alle kommunene Nettverksgrupper som kommuniserer og samles  Tilgang til maskin hjemme er viktig Men hva er tilgang?  Tid – 90 timer – fra årsverket  3 års-planer i hver kommune

10 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 Nasjonal strategi? Ja!!! – men hva bør den inneholde?

11 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 Forslag til nasjonal strategi 1  En felles nasjonal satsing  En sentral driftsorganisasjon  Kompetanseutviklingen bør skje på den enkelte skole  Fleksibelt opplæringstilbud  Kompetanseutviklingen bør skje i arbeidslag  Det bør utvikles ressurser på nettet  Det bør brukes veiledere  Legge vekt på det pedagogiske

12 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 Forslag til nasjonal strategi 2  Ta utgangspunkt i lærernes ståsted  Integrere opplæringen med lærernes praksis i skolen  Skoleledernes rolle bør fremheves  Det bør være en kombinasjon av samlinger og nettbasert opplæring  Lærerne bør prøve ut opplegg i egen praksis  En felles modell for grunnskolen, videregående skole og allmennlærerutdanningen

13 http://prosjekter.numedal.net/link LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 Hva gjør KUF?  De vil satse på en nasjonal satsing  De vil satse på en egen norsk modell med utgangspunkt i den danske Skole-IT-satsingendanske Skole-IT-satsingen  Trolig pilotfase 2001/2002  Full gjennomføring fra 2002/2003


Laste ned ppt "LINK Lokale informasjonsnettverk i Numedal/Kongsberg Mars 2001 Etter- og videreutdanning i IKT  LiNK – hva er det?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google