Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærende nettverk IKT + skolebasert vurdering = SANT Av Vibeke N Holm

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærende nettverk IKT + skolebasert vurdering = SANT Av Vibeke N Holm"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærende nettverk IKT + skolebasert vurdering = SANT Av Vibeke N Holm
Oppvekst- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Oppland

2 IKT og skolebasert vurdering
”Det er ikke nok å telle PC-er og måle båndbredde. Er man interessert i hvordan norsk skole som institusjon og kulturell læringsarena, skal utvikle sin samfunnsrelevans og kvalitet i det 21. århundre, er det den pedagogiske bruken av IKT i læringsprosesser og resultater som er mest interessant – enten man er rektor lærer, elev, foresatt, utdanningsbyråkrat eller politiker. Dette vet vi for lite om i dag.” ITU – Digital skole hver dag 2005

3 Hva vet vi om IKT i skolen?
Utredninger som trekker fram den digitale tilstanden i norsk skole: Kartleggingsrapport om utstyrs- og driftssituasjonen i grunnskolen og i videregående skole ITU Monitor 2003, ITU Monitor 2005 Kartlegging og rapportering om utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen, fra juni 2005, ser på maskintetthet, internett-tilgang, linjehastighet, driftsorganisering og driftsressurser, bruk av læringsadministrative systemer (LMS)

4 Maskintetthet I grunnskolen er det i snitt 6,5 elever per PC. 30 % av grunnskolene har mer enn 10 elever per PC, mens 3,2 % har under 3 elever per PC. Over halvparten av skolene har mer enn 7 elever per PC. PC-dekningen på barnetrinnet er langt dårligere enn på ungdomstrinnet. De videregående skolene drar i fra. PC-bruken kan ikke være en naturlig og integrert del av opplæringen.

5 Linjehastighet 37 % av skolene har en linjehastighet på 2Mbit/s eller mer. Bare 16% av alle landets grunnskoler har en linjekapasitet som man skulle forvente at de ville trenge. elever har ikke Internett-tilgang ved sin grunnskole. Over 70% av lærerne i grunnskolen opplever at hastigheten og kapasiteten på skolens maskiner og nettverk er for langsom

6 Utstyrsnormer Det finnes ingen etablerte normer for hvilken maskin- eller internettilgang skolene bør ha. Dette kan føre til digitale skiller.

7 Driftsmessige oppgaver
0,16 årsverk brukes per skole til IKT-ansvarlig på skolen for å ivareta driftsmessige oppgaver. 28% av grunnskolene har eksterne vedlikeholds- eller reparasjonsavtale uten at dette ser ut til å påvirke ressurser til IKT-ansvarlig. Gjennomsnittlig svarer ca. ¾ av skolene at de er misfornøyd med denne situasjonen.

8 Pedagogisk blikk på den digitale tilstanden
Skille mellom grunnskolen og videregående skole har økt fra 2003 til 2005. Internett og tekstrelaterte tjenester er mest brukt blant både elever og lærere. Det er svært liten bruk av mer kreative og multimediale verktøy. Mang barn utviler en digital kompetanse utenfor skolen som de bare i begrenset grad får muligheten til å bruke og videreutvikle på skolen. Det er store forskjeller mellom skoler og innad på skoler.

9 Organisatorisk blikk på den digitale tilstanden
Det ser ut til å være en klar positiv kopling mellom skoler med systematisk IKT-planlegging, kompetanseutvikling for å mestre IKT og organisasjonslæring. Lærere som vurderer sine IKT-ferdigheter som gode og som bruker IKT mye, kjennetegnes av å jobbe ved skoler med mye organisasjonsutvikling og høygrad av IKT-mestring.

10 IKT i skolen som tema for skolebasert vurdering
Tema: IKT – den 5. basisferdighet på skolen vår. Eksempler på Problemstillinger: er skolen/e vår/e i stand til å møte Kunnskapsløftets krav om at IKT skal være en basisferdighet på lik linje med lesing, skriving, regning og muntlig framføring? hvilke rammer (maskintetthet, linjehastighet, utstyr, drift, pedagogiske kvalifikasjoner, organisering) må vær til stede? Og hvilke tiltak må iverksettes for å tilfredsstille dette kravet i Kunnskapsløftet?

11 Brukerundersøkelse om skoleporten.no
23 kommuner og 5 frittstående skoler har gitt tilbakemelding på undersøkelsen. Resultatene viser: 17 kommuner ønsker hjelp til å systematisere og strukturere data som finnes om skole 12 kommuner ønsker opplæring i skolebasert vurdering 12 kommuner ønsker opplæring i bruk av excel 11 kommuner ønsker opplæring i bruk av skoleporten.no

12 Tilsyn – skolebasert vurdering
Tilsyn i tilknytning til § i opplæringsloven og § 2-2 om verksemdsbasert vurdering i forskrift til opplæringsloven, viser at flere kommuner ikke er innenfor lovelighetsgrensen når det gjelder å ta i bruke det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet og drive verksemdsbasert vurdering på skolene.

13 IKT som verktøy i skolebasert vurdering
Informasjonsverktøy finne skoledata på nettet for eksempel skoleporten.no, nasjonaleprover.no, utdanningsdirektoratet.no (elevundersøkelsen og NESSTAR) Behandlingsverktøy bruke data i excel for framstilling av oversiktlige grafer og gjøre beregninger av lokale og nasjonale prøver og undersøkelser bruke elevmapper for å lagre og oppbevare elevenes produkter og resultater fra både lokale prøver/oppgaver og nasjonale tester og undersøkelser. (skanne, ta digitale bilder, skrive tekster på pc) Kommunikasjonsverktøy legge fram resultater fra vurderingsarbeidet og tiltaksplan på lærermøter, elevrådsmøter og foreldremøte ved bruk av IKT-verktøy resultater fra skolebasert vurdering på skolens hjemmeside

14 Lærende nettverk gir faglig pedagogisk påfyll til skoler og skoleeier
gir veiledning innenfor IKT og skolebasert vurdering lære av hverandre ved å dele erfaringer, planer og gode undervisningsopplegg som integrerer IKT i opplæringen få innsikt i eksempler fra skoler som har lykkes med integrering av IKT organisatorisk, pedagogisk og teknologisk

15 IKT + skolebasert vurdering = SANT
Lærende nettverk IKT + skolebasert vurdering = SANT


Laste ned ppt "Lærende nettverk IKT + skolebasert vurdering = SANT Av Vibeke N Holm"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google