Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pedagogikk og veiledning for bibliotekansatte NFK / Høgskolen i Bodø Merete Hassel, Bodin vgs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pedagogikk og veiledning for bibliotekansatte NFK / Høgskolen i Bodø Merete Hassel, Bodin vgs."— Utskrift av presentasjonen:

1 Pedagogikk og veiledning for bibliotekansatte NFK / Høgskolen i Bodø Merete Hassel, Bodin vgs

2 Pedagogikk og veiledning for bibliotekansatte •Nordland fylkeskommune v/utdanningsavdelingen har inngått avtale med Høgskolen i Bodø om et kompetansegivende videreutdanningstilbud •Målgruppe: bibliotekansatte i vgs i Nordland + eksterne •10 studiepoeng. Studieplan •Oppstart 9.-10.mars 2010 •3 samlinger á 2 dager, to obligatoriske arbeidskrav, eksamen i juni, lokale grupper, Fronter, •Læringsteorier og læringsarbeid, skolebiblioteket som læringsarena, kommunikasjon og pedagogisk veiledning, kobling mellom teori og refleksjon over egen praksis

3 Forankring nasjonal - lokalt •Kunnskapsløftet •grunnleggende ferdigheter og nye læreplaner •kompetanseheving •Utlånsordning for trykte og digitale læremidler •Biblioteket en sentral rolle administrativt, praktisk og pedagogisk •Diskusjon rundt bruk av læremidler, med i læremiddelutvalg •Utviklingsmål for vgo i Nordland •Bedre gjennomføring og redusert frafall •Økt faglig nivå hos elevene

4 Bakgrunn for studiet •Strategisk plan for skolebibliotek i videregående opplæring i Nordland 2007-2010 •Skolebiblioteket – morgendagens læringssenter 2005/2006 •Ønske fra de bibliotekansatte •Ped.gruppa •Styringsgruppa •NFK Utdanning - Bibliotekfaglig ressurssenter v/Bodin - HiBO

5 •Biblioteket som læringsarena - del av den pedagogiske virksomheten på skolen •Samarbeid med lærerne •Veilederrollen •Informasjonskompetanse, digital kompetanse og kildekritikk •Faglig påfyll •Kompetansegivende videreutdanning •Refleksjon over egen praksis •Veiledere på egen skole, ”øvingslærere”?

6 Studentene •26 studenter •6 eksterne – fra vgs sørpå og folkebibliotek i Nordland •Veiledning aktuelt i alle bibliotektyper Overføringsverdi og samarbeid •Student Kristins blogg HysssjHysssj •Oppfølging? Mulig en modul 2 med fokus på digital kompetanse og pedagogisk bruk av ikt…

7 Glimt fra første samling


Laste ned ppt "Pedagogikk og veiledning for bibliotekansatte NFK / Høgskolen i Bodø Merete Hassel, Bodin vgs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google