Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ungdomstrinn i utvikling Skolebasert Kompetanseutvikling 2013-2017.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ungdomstrinn i utvikling Skolebasert Kompetanseutvikling 2013-2017."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ungdomstrinn i utvikling Skolebasert Kompetanseutvikling 2013-2017

2 Noen eksempler på viktige spørsmål i arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling: Initieringsf.-implementeringsf.-institusjonaliseringsf. 1) Hvordan kan skoleeiernivået hjelpe til med å utvikle en ungdomsskole som er mer praktisk, variert og relevant? 2) Hvordan kan det legges til rette for oppfølging etter at fase en og to er slutt? Hvordan kan skolen/kommunen ta vare på og videreutvikle kunnskapen? 3) Hvilke konsekvenser kan ny kunnskap få for rutiner/planer/ arbeidsmåter og organisering? 4) Hvordan er det lagt til rette for trening, felles planlegging og kunnskapsdeling på den enkelte skole og mellom lærerne/skolene i kommunen?

3 Nasjonal målsetting med satsingen

4

5

6 Skolebasert kompetanseutvikling i fullskala 6 prinsipper: Kompetanseutvikling på organisasjonsnivå Kompetanseutvikling på individnivå innsats over tid, differensierte tilbud til skolene, likeverdig tilbud i alle lærerutdanningsregionene, lett tilgjengelig materiell og kunnskapsutvikling på alle nivåer. Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid.

7 Valg av tema Skoleleder studerer i samarbeid med skoleeier skolens ståstedsanalyse og fastsetter på grunnlag av denne, samt kommunens planer hvilket område skolen skal satse på gjennom skolebasert kompetanseheving. Vurdering for læring og organisasjonslæring er gjennomgående temaer i satsingen. Forankring av satsingsområde: Skoleleder, sammen med arbeidsgruppa på skolen, lager på bakgrunn av dette en bestilling til UH. Viktig at personalet orienteres og involveres i denne fasen av arbeidet.

8 Skoleeiers oppdrag støtter skolenes arbeid for å få til mer praktisk og variert undervisning på ungdomstrinnet analyserer skolenes behov og legger til rette for den skolebaserte kompetanseutviklingen tar ansvar for skolenes valg av satsingsområder. Det er mulig å velge flere av de fire satsingsområdene samarbeider med, følger opp og legger til rette for at skolelederne og lærerne har tid til å følge opp arbeidet med strategien legger til rette for og deltar i nettverk for kompetansedeling både for lærere og skoleledere deltar aktivt i lokalt og regionalt samarbeid om strategien samarbeider med den eller de universitetene og høgskolene som tilbyr støtte i den skolebaserte kompetanseutviklingen i kommunen fordeler stimuleringsmidler mellom skolene i kommunen eller på tvers av kommunegrensene der dette er aktuelt supplerer arbeidet med egne ressurser ved behov

9 Skoleleders oppdrag Det forventes at skoleledere: utvikler skolen som lærende organisasjon initierer og leder pedagogisk utviklingsarbeid på egen skole, herunder arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling etablerer gode arenaer for kompetansedeling og erfaringsdeling på den enkelte skole og mellom skoler legger til rette for å utnytte tilgjengelig støtte- og veiledningsmateriell deltar i lokale nettverk for skoleledere for å dele erfaring og øke egen kompetanse (Udir)

10 Utviklingsveileders oppdrag utvikle skolene som lærende organisasjoner analysere skolens kompetanse og utviklingsbehov etablere gode arenaer for kompetanse- og erfaringsdeling på og mellom skoler bruke tilgjengelig støtte- og veiledningsmateriell organisere og tilrettelegge for skolenes bruk av ressurslærere I tillegg skal utviklingsveilederne legge til rette for arbeid i lokale nettverk, og ha god dialog med UH-institusjonen for å sikre en felles retning i veilednings- og utviklingsarbeidet.

11 Ressurslærernes oppdrag  Skal støtte lærerne i arbeidet med klasseledelse, og i å gjøre opplæringen i regning, lesing og skriving mer praktisk og variert.

12 Forutsetninger for å lykkes med satsingen Rammer som åpner for utviklingsarbeid. Tydelig bestilling til UH basert på ståstedsanalyse, ekstern skolevurdering, fagoppfølging eller lignende. Forankre «bestillingen» i personalet. Kultur for måloppnåelse for alle elever. Rom for å prøve og feile. Kultur for erfaringsutveksling i personalet. Tilbakemelding og oppfølging på alle nivåer. (Udir/ utviklingsveilederne i VA)

13

14


Laste ned ppt "Ungdomstrinn i utvikling Skolebasert Kompetanseutvikling 2013-2017."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google