Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kunnskapsløftet og sammensatte tekster Nils Ole Nilsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kunnskapsløftet og sammensatte tekster Nils Ole Nilsen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kunnskapsløftet og sammensatte tekster Nils Ole Nilsen

3 Ulike dimensjoner av begrepet digital kompetanse •Ferdigheter i bruk av IKT •IKT brukt i ulike fagområder •IKT og læringsstrategier •IKT som eget kunnskapsfelt Ola Erstad: Digital kompetanse i skolen – en innføring

4 Ferdigheter i bruk av IKT •En kjent dimensjon for de fleste i skolen •Ferdigheter i å kunne installere en skriver, bruke tastatur og publisere tekster på nettet •I norsk 4. trinn skal elevene kunne foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster •Teknologien er i stadig endring, man kan ikke lære dette en gang for alle •Hvordan nyttiggjør skolen seg den digitale ferdigheten barn og unge har tilegnet seg i fritiden?

5 IKT brukt i ulike fagområder •Lærerens fagdidaktiske kompetanse i sitt/sine fag inkluderer også en digital fagdidaktikk •Vanskelig å tilegne seg gjennom kurs, men ved å ta utgangspunkt i egen pedagogisk praksis •Arbeid med faglige emner kan legges opp som tidligere, men bruk av digitale verktøy åpner for mange nye muligheter og flere måter å jobbe med fagstoffet på

6 IKT og læringsstrategier •Elevene må lære seg til å reflektere og å stille seg kritisk til de kildene og den informasjonen de skal bruke for å lære •Å kunne velge, vurdere og bruke informasjon, samt kommunisere og samhandle med andre på tvers av tid og sted er en viltig del i opplæring av digital kompetanse •Juridiske og etiske utfordringer – sikker bruk av digitale verktøy og krav til personvern må vektlegges

7 IKT som kunnskapsfelt •Betydningen av medier og teknologi som eget kunnskapsfelt – medieutviklingen •Sette medieutviklingen inn i et større perspektiv •IKT og samfunn

8 IKT i fag

9 •Fornuftig og god bruk av teknologi krever en god lærer – en lærer som har innsikt og erfaring i eget fag og i pedagogisk bruk av IKT •Det er kombinasjonen av didaktisk og digital kompetanse som gjør det mulig å drive god undervisning med digitale verktøy •IKT må ikke være et mål i seg selv •Individuell – to og to - diskusjon: –Skriv ned hvilke digitale verktøy du har brukt i undervisning –Har du brukt noen programmer for redigering av bilder, video og lyd?

10

11

12 Lærer elevene mer?

13 Mange barn blir PC-brukere i førskolealder

14

15 Nye utfordringer for skolen Ny teknologi

16 Nye utfordringer for skolen Ny teknologi Ny underveisvurdering

17 Nye utfordringer for skolen Ny teknologi Nye læringsformer Ny underveisvurdering

18 Nye utfordringer for skolen Ny teknologi Nye rollemønster Nye læringsformer Ny underveisvurdering

19 Nye utfordringer for skolen Ny teknologi Nye rollemønster Nye læringsformer Ny organisering Ny underveisvurdering

20 Nye utfordringer for skolen Ny teknologi Nye rollemønster Nye læringsformer Ny organisering Ny økonomi Ny undervisning

21 Nye utfordringer for skolen Ny teknologi Nye rollemønster Nye læringsformer Ny organisering Ny økonomi Nye elever? Ny underveisvurdering

22

23 Fagdidaktisk IKT-kompetanse Figuren viser tre viktige dimensjoner om kunnskap som viser seg å være essensielle når lærere skal integrere teknologi i sin undervisning. I skjæringspunktene mellom Fagkompetanse, Pedagogisk kompetanse og Teknologikompetanse finner man utfordringene som en lærer må beherske for å kunne legge til rette for elevenes læring. I skjæringspunktet mellom alle tre kompetanseområdene kan beskrives som Technological Pedagogical Content Knowledge, eller på norsk fagdidaktisk IKT-kompetanse. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK), bygger på Shulman's ide om Pedagogical Content Knowledge.

24 IKT i naturfag, matematikk og norsk •Felles for alle fag: –Digital mappevurdering med tydelige vurderingskriterier/ kjennetegn –Aksjonslæring/ erfaringslæring for spredning (skoleldelse) –Klasseledelse •Fagspesifikke utfordringer i bruk av IKT i følge LK -06: –Naturfag –Matematikk –Norsk •Fagdidaktisk IKT- kompetanse: –Naturfagdidaktikk +IKT –Mattematikkdidaktikk + IKT –Norskdidaktikk +IKT

25 IKT i fag i Ofoten •Innhold i samlinger: –14. – 15. september – (sosiale medier, IKT og læreplanen, bildefortellinger og litt regneark) –19. – 20. oktober (bildebehandling, regneark, personvern og bruk av blogg i norskfaget) –23. – 24. november (videoredigering, regneark, Chefrens pyramide (matematikk) og realfagspakken med fokus på naturfag)


Laste ned ppt "Kunnskapsløftet og sammensatte tekster Nils Ole Nilsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google