Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G LMS som pådriver for digital.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G LMS som pådriver for digital."— Utskrift av presentasjonen:

1 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G LMS som pådriver for digital kompetanse i skolen? Marianne Skogerbø

2 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 2 Foredragets innhold  Om prosjektet:  Digitale læringsplattformer - en mulig katalysator for digital kompetanse i grunnopplæringen - om pedagogisk nytteverdi og utviklingstrekk  Undersøkelse om LMS- bruk i grunnopplæringen  LMS-enes status og rolle i grunnopplæringen

3 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 3 Hva vet vi om skolenes bruk av LMS? ”Me planlegger å bruke LMS på onsdager” Kilde: Lærer ved PILOT- skole

4 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 4 LMS  L earning  M anagement  S ystem

5 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 5 Hva er et LMS? Et LMS er et utvalg av verktøy for å støtte læringsaktiviteter og administrasjonen av dem. Verktøyene er teknisk integrert i en felles omgivelse med en felles database og har derfor delt tilgang til dokumenter, statusinformasjon og annen informasjon. De er videre presentert i et enhetlig webbasert brukergrensesnitt, hvor de opptrer visuelt og logisk konsistent overfor brukeren.

6 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 6 Hvor mange skoler har LMS?  Grunnskoler 17%  Videregående skoler 96% (Tall fra 2005)

7 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 7 Bakgrunn for oppdraget/studien  Den store og raske utbredelsen av LMS  Aktualisert av Kunnskapsløftet  Behov for kunnskap om merverdi når det gjelder:  Økonomi  Organisasjon  Pedagogikk

8 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 8 UFD/KD bestilling til Utdanningsdirektoratet: Kunnskapsdannelse og funksjonskrav knyttet til bruk av digitale læringsplattformer

9 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 9 Prosjektorganisering  Utdanningsdirektoratet hadde prosjektledelse i samarbeid med:  eStandard prosjektet  ITU - spesielt ansvar for delprosjektet: •Eksempler på bruk av digitale læringsplattformer i grunnopplæringen

10 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 10 Rapporten bygger på:  Underlagsdokument om teknologiske og markedsmessige utviklingstrekk  Bidrag fra eStandard prosjektet  Studie av LMS-bruk ved tre skoler  Hovedansvar ITU

11 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 11 Metode LMS-studien  Utvalg: skoler med god pedagogisk bruk av IKT og LMS  Skolene valgte selv informanter  Spredning i skolenivå og type LMS  Kvalitative halvstrukturerte fokusgruppeintervjuer  Elever  Lærere  Skoleleder og/eller IKT-ansvarlig

12 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 12 Mål med LMS-studien  Få innsikt i og kunnskap om hvordan LMS brukes i skolehverdagen

13 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 13 Studie av bruk av LMS i grunnopplæringen  Åskollen barneskole  Flesberg skole  Nesodden videregående skole

14 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 14 Åskollen skole ”Da hun på et morgenmøte sa: ”dette er lettvint altså, og det går mye fortere” - da hadde vi lagt det store egget.” Rektor ved Åskollen skole

15 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 15 Åskollen skole  Alle lærerne har hver sin bærbare PC  Ledelsen positiv tilrettelegger  Hovedmål: alle lærere personlige IKT brukere  Delmål 1: trygge pedagogiske brukere av IKT  Delmål 2: innovative brukere av IKT  Kompetanseheving  IKT-utvalg/ressursgruppe bidrar med kursing og kollegaveiledning  LMS brukes i kombinasjon med internettresursser

16 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 16 Flesberg skole ”Data er en stor del av hverdagen til de unge. De kan utrolig mye, og da må jo vi henge med og legge til rette. Det blir jo helt håpløst om vi skal sitte med gamle metoder og ikke tilpasse oss.” Lærer ved Flesberg skole

17 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 17 Flesberg skole  Målsetting: alle på skolen skal delta i IKT satsingen  Skoleeier og skolens ledelse har prioritert datautstyr og infrastruktur  Alle lærerne deltok på LærerIKT  Medførte midlertidig positivt engasjement blant lærerne  Bærbar PC til alle lærerne var avgjørende  Omorganisering av skolehverdagen:  Alle periodeplaner inneholder noen digitale elementer  Informasjon til lærerne kun i LMS

18 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 18 Nesodden videregående skole ”Det er en symbiose her. Nå i 2006 kan vi si at den bærbare PC-en er avhengig av it´s learning, og it´s learning er avhenig av den bærbare PC-en.” Rektor ved Nesodden vgs

19 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 19 Nesodden videregående skole  Alle elever og lærere har hver sin bærbare PC  Store administrative fordeler ved LMS  Pedagogisk bruk tar tid  Tilgjengelighet er avgjørende for pedagogisk bruk av IKT/LMS

20 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 20 Hva med læringsresultatene?  Læringsresultatene bedres totalt sett  Tendens til bedre resultater for sterke elever  Mappevurdering positiv effekt på svake elever  Avhengig av tilpasset og bevisst bruk  Motivasjon øker

21 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 21 Hvordan brukes LMS i grunnopplæringen?  Avgjørende at lærerne er personlige IKT brukere  LMS har vært en utløsende faktor for IKT-bruken  Skolene er meget positive til å bruke LMS  De administrative fordelene dominerer  Behov for bedre tilgang på digitale læringsressurser  Tendens til positiv effekt på læringsresultatene Oppsummering av hovedfunn

22 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 22 Viktigheten av LMS for skolenes arbeid med digital kompetanse Resultater av spørreundersøkelse blant 100 rektorer 27.-29 sept. 06

23 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 23 Utfordringer ved LMS i skolen  LMS kan oppleves som lukket og begrensende  Pedagogisk bruk - administrativ bruk dominerer  Digitalt innhold / digitale læringsressurser  LMS ikke nok alene  Kontrast til utviklingen av Internett (Web 2.0) Utfordringer

24 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 24 Hva med LMS og 2. generasjon Internett (web2.0)? Utfordringer:

25 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 25 Oppsummering  LMS-ene har spilt en viktig rolle i skolenes arbeid med IKT  Pedagogisk nytteverdi avhengig av tilpasset og målrettet bruk  LMS er ikke nok i seg selv for å oppfylle kravene i Kunnskapsløftet!

26 ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G 26 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "ITU-konferansen 2006www.itu.no F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G LMS som pådriver for digital."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google