Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av IKT i skolen - påstand • Bruk av IKT I skolen har generelt sett ikke endret karakter på denne siden av årtusenskiftet. Oppgaver som løses med teknologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av IKT i skolen - påstand • Bruk av IKT I skolen har generelt sett ikke endret karakter på denne siden av årtusenskiftet. Oppgaver som løses med teknologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av IKT i skolen - påstand • Bruk av IKT I skolen har generelt sett ikke endret karakter på denne siden av årtusenskiftet. Oppgaver som løses med teknologi bidrar I liten grad til å endre elevenes læringsarbeid. Høgskolen i BuskerudLars Opdal

2 Bruk av IKT • Søk på internett – vi googler et emne • Kontorstøtteverktøy – word, PowerPoint • Elevene blir gode (eller bedre) på å søke informasjon, og klippe og klebe tekst og bilder • Fremmer vi kritisk refleksjon? • Tankevekker om tro på spill som læringsvei Tankevekker om tro på spill som læringsvei Høgskolen i BuskerudLars Opdal

3 Når vi bruker IKT i timen • Vi går på datarom eller henter fram maskiner som brukes I den planlagte økten • Teknologi blir et tillegg til øvrig aktivitet • - og blir nettopp en “aktivitet” Høgskolen i BuskerudLars Opdal

4 Forløpet med bruk av IKT • Elevene arbeider med en oppgave. Læreboka, og internett er kilder. • Arbeidet presenteres med eller uten bruk av teknologi • Forholdsvis enkelt å vurdere elevenes kompetanse på konkrete læreplanmål Høgskolen i BuskerudLars Opdal

5 Utfordringer • Vanskelig å oppleve mestring – har jeg søkt godt nok?, gjengitt godt nok? • Tilpasset opplæring knyttes i første rekke til tempo, og ikke til ulike måter å arbeide på. • Gi rom for kritisk refleksjon når vi har fokus på å søke og dokumentere Høgskolen i BuskerudLars Opdal

6 Elevarbeider – ett eksempel • Eleven bruker ikke bilder i teksten • Eleven bruker noen få bilder i teksten • Bruker bilder som sentralt element i teksten • Hva kan bilder bidra med? • Hvordan velge ut bilder? • Copyright – rett til bruk? • Er bildene behandlet? • Hva gjør et bilde “godt” Høgskolen i BuskerudLars Opdal

7 Tilpasset bruk av IKT • Det er med teknologi som alt annet – passe stor utfordring er som regel motiverende. Høgskolen i Buskerud LÆRING For lettFor vanskelig Lars Opdal

8 Faser for IKT I skolen Høgskolen i BuskerudLars Opdal

9 Forskningsfunn • SITES M2 • PILOT • ITU monitor Høgskolen i BuskerudLars Opdal

10 SITES M2 • 28 land, 174 studier • Får “autentiske” problemer inn i skolen • Involverer elever i virtuelle praksisfelleskap • Modeller og måter å visualisere ulike problemstillinger på bidrar til å se nye sammenhenger • Støtter elevsamarbeid • Elevene blir kunnskapsprodusenter Høgskolen i BuskerudLars Opdal

11 PILOT • Prosjekt Innovasjon i Læring, Organisasjon og Teknologi • 120 skoler ble fulgt fra 1999 til 2003 • Hovedkonklusjonen fra prosjektet: • Skoler som arbeider systematisk med organisatoriske rammer, fleksible metoder og fokus på læring, lykkes best med pedagogisk bruk av IKT Høgskolen i BuskerudLars Opdal

12 PILOT • Lærere som lykkes med bruk av IKT fremstår samtidig som tydelig fagekspert med didaktisk kompetanse. IKT bidrar til en profesjonalisering av lærerrollen. • Skoleledelsen har en sentral betydning for å få flere lærere involvert I bruk av IKT • IKT styrker differensiering og tilpasset opplæring Høgskolen i BuskerudLars Opdal

13 ITU monitor 2007 • Spørreundersøkelse til skoler hvert annet år • Teller antall maskiner, type bruk, og omfang av bruk • Vil på sikt gi indikasjon på utvikling i norsk skoles bruk av IKT • Startet i 2003 • Den digitalt kompetente skole Høgskolen i BuskerudLars Opdal

14 Den digitalt kompetente skole • Digitale læringsomgivelser – Endret rollefordeling med IKT? – Pedagogisk bruk av IKT • IKT-modenhet – Fra fokus på infrastruktur til fokus på bruk • Vurdering med IKT • Fleksibilitet – Tverrfaglighet, delingskultur, variasjon Høgskolen i BuskerudLars Opdal

15 Den digitalt kompetente skole • IKT-planer • IKT-drift • Ressurser til pedagogisk bruk av IKT • Kultur - organisasjonslæring Høgskolen i BuskerudLars Opdal

16 Den digitalt kompetente skole • Suksessfaktorer – Systematisk satsning på pedagogisk bruk av IKT – Systematisk kompetanseutvikling av lærere innen pedagogisk bruk av IKT – Utarbeiding av IKT-planer, som settes I sammenheng med andre planer og som forankres i kollegiet Høgskolen i BuskerudLars Opdal

17 Egne refleksjoner • Utgangspunktet er at tilgjengelig teknologi er lik for alle, men vi ser ulik bruk • Læreren er den viktigste enkeltperson i elevens møte med pedagogisk bruk av IKT • Retter fokus mot organisatoriske rammer og fysiske rammer • Begrunnelser for bruk – både tematisk og metodisk Høgskolen i BuskerudLars Opdal

18 Mine foreløpige funn • Terskelnivå på infrastruktur • Brukerstøtte • Samarbeid • Skoleleders rolle svært viktig Høgskolen i BuskerudLars Opdal


Laste ned ppt "Bruk av IKT i skolen - påstand • Bruk av IKT I skolen har generelt sett ikke endret karakter på denne siden av årtusenskiftet. Oppgaver som løses med teknologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google