Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukerutvalget April 2016 Stig Slørdahl Administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukerutvalget April 2016 Stig Slørdahl Administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukerutvalget April 2016 Stig Slørdahl Administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF

2

3 Resultater! Ventetidene er historisk lave Fristbrudd – aldri hatt færre

4 Pasientens nettsider er lansert! Helse Midt-Norge er nasjonal pilot

5 På agendaen – noen saker Behandling av premature i Helse Midt-Norge Vurdering praksis for «unntaksmedisin» Utredning om organisering av sykehusapotekene Reise uten rekvisisjon forenkles Medieomtale av prosesskriv som forberedelse til rettsak Tilsynssak ved barneavd og legevakt i Kristiansund

6

7 «Legeforeningen vil gå raskere og mer målrettet mot felles IT- løsninger som sikrer at opplysninger kan finnes når vi trenger dem. …. I Helse Midt-Norge er det startet en prosess der man ønsker å anskaffe et ferdig system som kan tilbys til bruk for både til sykehus, fastleger og pleie- og omsorgstjenester i kommunene. Helse Midt-Norge ser ut til å følge en strategi andre har hatt suksess med. En slik begrenset utprøvning av et felles system, vertikalt integrert, mener vi kan bli en norsk suksesshistorie også. Legeforeningen er utålmodig – vi vil gå raskere frem og med et klart mål i sikte – én felles løsning på tvers av forvaltningsgrensene. …» Marit Hermansen president Dnlf Se til Midt-Norge

8 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) Stortingets behandling 17. mars 2016 Stedlig ledelse Akuttfunksjoner Utviklingsplaner

9 Stedlig ledelse «Stortinget ber regjeringen gjennom foretaksmøtet og/eller styringsdokumenter sørge for at stedlig ledelse blir hovedregelen ved norske sykehus.» «Komiteen mener at oppgavedeling og krav til helhetlige pasientforløp forutsetter tett samarbeid mellom sykehus, og registrerer at i dag preges dette samarbeidet med konkurranse og rivalisering. Komiteen støtter at regjeringen vil stille krav om at den faglige og organisatoriske nettverksfunksjonen mellom sykehus skal styrkes og bli mer forpliktende»

10 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) Stortingets behandling 17. mars 2016 Stedlig ledelse Akuttfunksjoner Utviklingsplaner

11 Akuttfunksjoner Ivaretakelse av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp. (Eks. hjerneslag, hjerteinfarkt, akuttpsykiatri, ulykker m.m.) Sykehus skal samarbeide i nettverk, også om øyeblikkelig hjelp. Må involvere berørte kommuner, hele akuttberedskapen må ses og planlegges i helhet. (Inkl. fastleger, legevakt, distriktspsykiatriske og lokalmedisinske sentre, prehospital kapasitet, utstyr og kompetanse mv. må ses som en helhet og planlegges sammen med sykehusenes akuttfunksjoner.) Analysen må involvere de som omfattes av tiltaket.

12 Nasjonal helse- og sykehusplan (2016-2019) Stortingets behandling 17. mars 2016 Stedlig ledelse Akuttfunksjoner Utviklingsplaner

13 Organisering og ledelse Samhandling og oppgavedeling Kompetanse Teknologi og utstyr Bygg Ide- fase Konsept- fase For- prosjekt Pasient- behandling

14 Nasjonal helse- og sykehusplan (ny melding hvert 4 år) Veileder for regionale og lokale utviklingsplaner Forutsigbart og langsiktig Foretaksmøte med RHF 4. mai Foretaksmøte med HF 2. juni Helse Midt-Norge: Juni 2016: Langtidsplan og –budsjett Juni 2016: Regionale føringer for utviklingsplaner Høsten 2016: Strategi 2030 (revisjon hvert 4 år) Våren 2017: Lokale utviklingsplaner Våren 2017: Samlet regional utviklingsplan

15 Prioriterte investeringer Helseplattformen Nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal Fellesprosjektet er å sikre bærekraft og skape handlingsrom Hva må til for å lykkes? Felles målbilde – og vi har ei felles historie Kontroll over utgifter Forbedret drift Ny finansstrategi gir økt ansvar og større forutsigbarhet for egen økonomi

16 Premisser vårt strategiarbeid Nasjonale føringer Ny kunnskap Framskrivningsprosjektet Må begynne å planlegge for framtida nå! Midtnorske føringer og forutsetninger Helseplattformen og nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal Utfordringsbildet fra Strategi 2020 ligger i hovedsak fast Vår visjon og våre verdier

17 TrygghetRespektKvalitet

18 «Det skal være stor takhøyde for engasjement, debatt og ytring» «..det skal legges vekt på et velfungerende arbeidsliv som er preget av åpenhet, kvalitet, trygghet og respekt.» «Dette innebærer en god meldekultur som bidrar til utvikling og læring.» «Det er et lederansvar å skape en åpenhetskultur i sykehusene»

19


Laste ned ppt "Brukerutvalget April 2016 Stig Slørdahl Administrerende direktør Helse Midt-Norge RHF."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google