Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse – Midt 6. mars 2012 Erik Torjussen A-larmBrukermedvirker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse – Midt 6. mars 2012 Erik Torjussen A-larmBrukermedvirker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse – Midt 6. mars 2012 Erik Torjussen A-larmBrukermedvirker

2 Kunnskapsbasert praksis Forskningsbasert kunnskap Erfarings basert kunnskap Brukerkunnskap og brukermedvirkning

3 § 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med Frivillige organisasjoner Kommunene skal sørge for at representanter for pasienter og brukere blir hørt ved utformingen av kommunens helse- og omsorgstjeneste. Kommunen skal sørge for at virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester omfattet av loven her, etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter Helse- og omsorgstjenesten skal legge til rette for samarbeid med brukergruppens organisasjoner og med frivillige organisasjoner som arbeider med de samme oppgaver som helse- og omsorgstjenesten.

4 St. meld. Nr. 47 Samhandlingsreformen Undertekst Rett behandling – på rett sted – til rett tid

5 Helsedirektoratet om brukermedvirkning Brukere har rett til å medvirke, samtidig som brukermedvirkning har en egenverdi, en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Målet er god brukermedvirkning på individ-, system- og politisk nivå.

6 Samhandlingsreformens føringer Spesialisthelsetjenesten blir mer spesialisert Større ansvar til kommunene Tidlig intervensjon Større fokus på egenomsorg/selvhjelp Mer bidrag fra familie og nettverk

7 Hva vil skje ? (1) Brukermedvirkning må sterkere inn på system nivå for å få det til å bli bedre på individ nivå. Endelig kommer det retningslinjer – det finnes nesten ikke konsensus i dag. Mange «småkonger/guruer» Brukermedvirkning må og vil komme inn som fag i utdanningen på flere nivåer og fagfelt. Offentlige myndigheter (Dept, Dir, RHF, HF. Kommunene og NAV må støtte brukerorganisasjonene økonomisk. Samhandling mellom mange aktører vil tvinge seg frem og alle er like viktige, hver på sitt område. Vi vil få et stort «underskudd» på brukermedvirkere

8 Hva vil skje ? (2) Holdningsendring ovenfor gruppen Nye pasientgrupper – fra somatikken Dere gir oss lov til å delta Det må stilles krav til pasientene (konsekvenser) Vi blir «eldre» i spesialisthelsetjenesten Mer bruk av likemannsarbeid Det må stilles krav til bruker organisasjonene Tidligere brukere kan være et supplement til helsetjenesten Aktive pasienter som tar ansvar for eget liv (ikke sy puter) Likeverd mellom pasient og behandler og fag og erfaring


Laste ned ppt "Helse – Midt 6. mars 2012 Erik Torjussen A-larmBrukermedvirker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google