Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fellesmøte Helsetilsynet, Pasientombudene og Rusforetaket Rusbehandling Midt-Norge HF 2.05.2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fellesmøte Helsetilsynet, Pasientombudene og Rusforetaket Rusbehandling Midt-Norge HF 2.05.2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fellesmøte Helsetilsynet, Pasientombudene og Rusforetaket Rusbehandling Midt-Norge HF 2.05.2005

2 Målsetting Redegjøre for vår behandlingsfilosofi Gi et bilde av hvor vi står og hvor vi går –Rusforetaket generelt –LAR-spesielt Belyse våre kommunikasjonsutfordringer Konsekvenser av klagebehandling Dialog med dere som viktige samarbeids- partnere og premissleverandører

3 Visjon Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Langsiktige mål definert på 4 ben Bruker (pasientbehandling og opplæring) Organisasjon og ledelse Forskning Økonomi

4 Helsedepartementet Volda sjukehus Ålesund sjukehus Molde sjukehus Kristiansund sykehus Sykehuset Namsos Sykehuset Levanger Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nord RHFHelse Øst RHFHelse Vest RHF Helse Sør RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord- Trøndelag HF St. Olavs Hospital HF Rusbehandling Midt-Norge HF Sykehusapotekene Midt-Norge HF Helse Sunnmøre HF Universitetssykehus Psykisk Helsevern Orkdal Andre avd. Ålesund Molde Kristiansund Trondheim Vestmo, Ålesund Veksthuset, Molde Nidarosklinikken og LAR-Midt, Trondheim Midt-Norsk Kompetansesenter for Rusfaget

5 Kommunene Stor del av rusomsorg og –behandling Lovgrunnlag ikke endret, men pengestrømmen er endret –Flere kommuner med kr 0 til rusbehandling –Regningen ”sendes” Helseforetakene –Klienten betaler prisen Flere kommuner tar sitt ansvar –Bruk av omsorgsinstitusjoner –God oppfølging etter behandling

6 Hvordan samhandles det? Svarte-Per spill i dag? –De svarteste Per’ene sparkes over til andre? –Diffus ansvarsplassering –Hvem har ansvar for hvilke av ”Svarte-Pers” svarte sider? Sammensatt problem skal utløse sammensatt behandling

7 Kompleks samhandling Lege-/Sosial- kontor Arbeids- formidling Trygde- kontor SomatikkPsykiatri Rus Ansvarliggjøring Holdninger Selverkjennelse Verktøy – IT løsninger, IP Avtaler og prosedyrer Brukere som har behov som ingen av nivåene/grenene kan dekke alene:

8 Erfaringer ett år - Midt-Norge Etablert tverrfaglige henvisnings- og vurderingsrutiner (17 enheter) 25% økt kapasitet institusjonsbehandling 2 nye familietiltak Øket antall i poliklinisk behandling Ventetid LAR fra opptil 3 år – nå 8 mnd Avrusning/avgiftning er tredoblet Egen post for tvang etter Lov om sosiale tjenester 40% økning i 2005 budsjettet

9 Hva får vi ikke til (ennå)? Bedre samhandling –Internt mellom psykiatri, somatikk og rus –Mellom oss og kommunene, inkl ansvarsdeling For lange ventetider –Avrusning og langtidsbehandling Akuttfunksjonen (avrusning innenfor 24t) Kvalitet –Dokumentasjon, verifikasjon og læring av avvik Pårørendeopplæring Holdninger, kunnskap og informasjon –Krever kontinuerlig fokus

10 Oppsummering Midt-Norges tilbud til rusmiddelavhengige er i god utvikling –Både private og statlige –Psykiatriske Poliklinikker og rusteam DPS Gjør et ærlig forsøk på å løfte feltet –Kapasitet og kvalitet –Ikke alt dreier seg om mer penger Ser positive resultater allerede –Behandler flere enn noen sinne –Grunnlag for behandlingsoptimisme –Samhandling, særlig med kommunene viktig

11 Hvem betaler prisen? Lovgrunnlag for kommunene ikke endret, men pengestrømmen er endret –Der kommunene ikke tar sitt ansvar betaler klienten prisen –Regningen ”sendes” Helseforetakene For lange ventetider –Avrusning og langtidsbehandling –Pasienten/brukerne betaler prisen Færre betaler prisen nå enn før Rusreformen Store reformer tar tid

12 Følg oss på web sidene våre: www.rus-midt.no


Laste ned ppt "Fellesmøte Helsetilsynet, Pasientombudene og Rusforetaket Rusbehandling Midt-Norge HF 2.05.2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google