Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frokostmøte 17.02.16 Diverse info fra personal Mandal kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frokostmøte 17.02.16 Diverse info fra personal Mandal kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frokostmøte 17.02.16 Diverse info fra personal Mandal kommune

2 HMS-kurs 3. mars: HMS-arbeid lover og forskrifter 4. mars: Det fysiske arbeidsmiljøet 11. mars: Det psykososiale arbeidsmiljøet (alle ledere og verneombud er invitert) 17. mars: Forebygging og sykefravær. Hva vil det si å være en IA-bedrift. Gjennomgang av hjemmeoppgave

3 Program 11. mars Hovedtema: Helsefremmende/forebyggende arbeid, kommunikasjon, verktøy, fokus på styrke hos hverandre v/Malin M. H. Pedersen (KLP) Eksempel på godt HMS-arbeid fra virkeligheten v/verneombud May Britt Johansen Gruppearbeid

4 Informasjon Akan-retningslinjer Målsetting, formål og omfang Akan-utvalget Kjøreregler Ulike reaksjonsformer ved brudd Akan-opplegg Vedlegg –Individuell Akan-avtale i Mandal kommune –Momentliste til Akan-avtale –Informasjon om Akan-retningslinjer

5 Nærværsutvalget Fokus på muligheter for å være i jobb eller arbeidsrelatert aktivitet fremfor sykmelding Ikke konflikter Kan ikke ta avgjørelse om omplassering i NU Dialogmøte 1 må nødvendigvis ikke være NU Informasjonsbrev, rutiner og mal for referat ligger i Kvalitetslosen

6 Nytt AMU Arbeidsgiversiden:Arbeidstakersiden: Siren Vetnes JohannessenAnne Mette Foshaugen Kirstin Slotten StaursethSilje Gran Aanensen Hallfrid OsKristin Vinsjevik Heidi Henanger HavenRut H. Olaisen Preben SkogenRita Pytten

7 AMUs ulike roller Beslutningsorgan –Eks målinger Rådgiver –Eks budsjett, prioriteringer Styringsorgan –Eks sykefraværsprosjekt Koordinator –Eks underutvalg, Akan

8 Ny retningslinjer Kompensasjon ved bruk av egen bil i tjenesten i Mandal kommune Er laget på bakgrunn av SGS 1001 Retningslinjer og avtale ligger i Kvalitetslosen

9 Hovedregel Sporadisk frakt av seg selv og eventuelle kollegaer til kurs/møter mm: Her gjelder dekning av utgifter gjennom statens satser for kilometergodtgjøring. Dersom det finnes tilgjengelig tjenestebil, skal denne som hovedregel benyttes.

10 Unntak Jevnlig bruk av egen bil i tjenesten Gjelder de som ukentlig må ha bil med på jobb for å få utført kommunens tjenester. Kan inngås forhåndsavtale med enhetsleder om årlig dekning av en tilleggs kompensasjon. Det skrives da en egen avtale på dette. Enhetsleder foretar årlig vurdering av hvem som skal omfattes av ordningen.

11 Forhåndsvarsel/advarsel Mal i Ephorte –Innkalling og forhåndsvarsel –Advarsel Viktig å være presis i dokumentasjonen Dokumentasjon skal lagres i Ephorte Kontakt personal for råd og veiledning, mulig bistand? Nærheten og lite erfaring kan ofte være vanskelig…

12 Oppfyllelse av krav (1, 3 og 4 år) 1. Ordnes internt på avdeling/sone 2. Sjekke ut innenfor enhet 3. Meldes til personal

13 Omplassering helsemessig årsak 1.Tilrettelegging på arbeidsplass 2.Meldes til personalavdelingen


Laste ned ppt "Frokostmøte 17.02.16 Diverse info fra personal Mandal kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google