Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner  Utarbeidet: 21.01.09. Inneholder 3 sider inkl. denne.  Det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner  Utarbeidet: 21.01.09. Inneholder 3 sider inkl. denne.  Det."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner  Utarbeidet: 21.01.09. Inneholder 3 sider inkl. denne.  Det vil kunne komme til flere arbeidsområder under ”Ikke påbegynt”.  Arbeidsområdene tilsvarer nødvendigvis ikke strukturen i kvalitetssystemet. Det vil være flere områder der flere enheter har et ansvar i arbeidsprosessene. Likeledes vil noen enheter ha et hovedansvar for noen arbeidsområder innenfor ”felles”. Dette må avklares underveis.  Oversikten legges ut på intranettet, under ”Kvalitetskomm.”  ”Kvalitetssystem”  Kontinuerlig revidering i henhold til framdrift  Framdrift tilbakemeldes fra deltakere i arbeidsgruppene og/eller ledergrupper til prosjektleder Anne Grete Wold (anwo), som reviderer oversikten  Sist revidert: 22.01.09/anwo

2 2 Skal inn, el. ikke påbegynt Under arbeid Ferdig og godkjent Skal prioriteres Felles Dok.senter Styrings- systemer Bevillinger (L) Samfunns- sikkerhet/ beredskap AnnonseringPost- håndtering Arkivrutiner (delvis) Dokument- behandling Revisjon?Analyse Arkivrutiner kassasjon Publisering internett BudsjettÅrs- avslutning Publisering intranett Elevmapper Post/arkiv/ Dok. NAV Personvern/ Info.sikkerhet (Skatt og avgift?) Ansvar og myndighet OrganiseringFelles avviks- prosedyre Bygge struktur Informasjon/ strategi InnkjøpRegnskapFakturering/ innfordring Bygge struktur Økonomi Revisjon av systemet Etiske retn. linjer - varsling Instruks e-post m.m. Bevillinger (V) Delegasjon L, V, ISK Overordnet kvalitetspolitikk Bygge struktur Felles Lev og Verdal? Pol. styr./kontr. Møte- sekretariat Valg … Godtgjørelse folkevalgte … Fritak og nyvalg Politisk organisering Revisjon? Reglement politikk Veil. arkiv personalsaker Bygge struktur Brukerveil. Ephorte ? Regler for mobilbruk Kommune- plan

3 3 IKT Servicek. HMS Trio Utlån utstyr Leasing- biler Data- sikkerhet Hjemme- PC … Drifts- rutiner Bruker- tilganger … … Bygge struktur Bygge struktur IT- service Husbank Bostøtte … HMS- mål og planer Fysisk Arb.miljø Sykefravær HMS- Organisering Sikkerhet AKAN Psyk. Arb.miljø Brann Skader og avvik Låse- rutiner PC … Felles Lev og Verdal? Under arbeid Ferdig og godkjent Skal prioriteres Service- avtaler Samarbeids- avtaler Skal inn, el. ikke påbegynt Org.enhet Arbeidstids- ordninger Ansettelse Fravær Lønns- rutiner, diverse Permisjon Med- bestemmelse Lønnsfor- handlinger Oppsigelse Avslutning arb.forhold Bygge struktur Forsikring Personal- melding, (prosess- flyt) Senior- tiltak Personal- pol.h.plan Bygge struktur Mange av servicekontorets oppgaver er en del av arbeids- prosessene til andre tjeneste- områder. Må derfor synliggjøres der. Også viktig å avklare hvilken info som skal på internett- sidene (publikum), og hva som trengs av interne prosedyrer utover dette. ………


Laste ned ppt "1 KvalitetsLosen: Prioriteringer og framdrift innenfor fellesfunksjoner / adm.funksjoner  Utarbeidet: 21.01.09. Inneholder 3 sider inkl. denne.  Det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google