Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Januar Juletrefest FAU møte Februar Foreldrekontaktmøte / FAU møte Mars FAU møte Foreldremøte 2 April FAU møte Brukerrådsmøte Loppemarked (partallsår)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Januar Juletrefest FAU møte Februar Foreldrekontaktmøte / FAU møte Mars FAU møte Foreldremøte 2 April FAU møte Brukerrådsmøte Loppemarked (partallsår)"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Januar Juletrefest FAU møte Februar Foreldrekontaktmøte / FAU møte Mars FAU møte Foreldremøte 2 April FAU møte Brukerrådsmøte Loppemarked (partallsår) Mai FAU møte 17.Mai Foreldrenettverk Juni FAU møte Sommeravslutning Foreldrenettverk Juli Ferie August Ferie September Foreldrekontaktmøte FAU møte Oktober FAU årsmøte Foreldremøte 1 November SU / SMU møte FAU møte Desember Juletrefest FAU møte Aurvoll skole

3 Måned Møte / Arrangement Oppgave Ansvarlig Juli Ferie August Ferie September Foreldrekontakt- møte Planlegge foreldremøte 1Rektor Oktober FAU årsmøte + ordinært møte Foreldremøte 1 Revidert budsjett og årsmelding Konstituering Melde inn 17. mai repr. til kommunen. Innspill til SU / SMU møte (Se råd og utvalg på hj.side) Forventninger fra skolen 1. trinn: Info om råd og utvalg, foreldrenes plass, foreldrenettverk. En fra FAU forteller om ordningen. 3. trinn: Valg av 2. repr. + 1 vara til 17. mai komite. 2.-7. trinn: Resultat fra foreldreundersøkelsen (april). Presentere info fra FAU. FAU-leder Rektor FAU-leder November FAU møte SU / SMU møte Igangsette juletrefestkomite. Se rutinebeskrivelse på hjemmeside. Se hjemmeside FAU-leder Rektor Desember FAU møte Juletrefest FAU-leder

4 Måned Møte / Arrangement Oppgave Ansvarlig Januar Juletrefest FAU møtePlanlegge foreldrekontaktmøte i marsFAU-leder Februar Foreldrekontakt- møte / FAU Fastsette plan for foreldremøte 2 Partallsår: Igangsette komite for loppemarked, Se rutine på nett Rektor Mars FAU møte Foreldremøte 2 Innspill til Brukerrådsmøte (brukerundersøkelse og virksomhetsplan) Lage FAU-info til foreldremøtet. Valg av trinnkontakter for neste år Info fra FAU FAU-leder Klassekontakt April FAU møte Brukerrådsmøte Loppemarked (partallsår) Igangsette komite for sommeravslutning. Se rutine. Se rutinebeskrivelse på hjemmeside FAU Rektor Mai FAU møte Foreldrenettverk 17. mai Gå igjennom resultat fra foreldreundersøkelse. Informere om foreldrenettverk Husk faner til toget. FAU-leder Klassekontakt FAU-leder Juni FAU møte Foreldrenettverk Info. Møte 1. trinn Sommeravslutning Lage info fra FAU som skal presenteres på foreldremøte i september. Informere om foreldrenettverk Valg av trinnkontakter for neste år. Dele ut ”magneter”. FAU-leder Klassekontakt Rektor Komite

5 SUSMUBrukerråd Møte- frekvens Ikke fastsatt April / mai (Dialogkonferanse i juni) Skolen2 lærere, 1 annen ansatt ved skolen Rektor (4) 2 lærere 1 annen ansatt ved skolen Rektor (4) Tillitsvalgt Rektor (2) ElevrådetLeder Nestleder (2) Leder Nestleder (2) Leder Nestleder (2) FAULeder og nestleder (2) OppgaveSU er skolens øverste rådgivende organ. SU kan uttale seg om følgende: Budsjett, virksomhets- og utviklingsplaner for skolen Plan for hjem-skole-samarbeid Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene Skolens informasjonsvirksomhet Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket Skoleskyss, trafikkforhold og hvordan skoleveien kan sikres Ordensreglementet SMU skal sikre at skolen jobber systematisk for et godt skolemiljø. SMU er et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Det fysiske skolemiljøet omfatter både skolens inne- og utemiljø: Lysforhold, støy, luft, temperatur og renhold i undervisningsrom og ganger må være gode. WC og dusjer skal ha god standard og hygiene. Ute- og inneforholdene skal være utformet slik at alle elevene kan være fysisk aktive med liten risiko for skader. «Skolens psykososiale miljø» handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre på skolen. Ingen elever skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger verken fra medelever eller lærere. Krenkende ord og handlinger kan for eksempel være mobbing, vold, rasisme og utestenging. Det er brukerråd for alle kommunens virksomheter. Brukerrådet er et rådgivende organ der formålet er å styrke innflytelsen og medvirkning for de som bruker tjenesten. Gjennom dialog mellom tjenesten, brukere, pårørende og folkevalgte skal kvaliteten i tjenesten utvikles. Medlemmene skal på vegne av brukerne formidle forventninger, ønsker og ideer knyttet til skolens kvalitet og omfang. Fokusområde; gårdagens resultater (fjorårets brukerundersøkelse og virksomhetsrapport), dagens tilbud (årets budsjett og virksomhetsplan) og prioriteringer for morgendagen.

6 Samarbeidsutvalget (SU): SU er skolens øverste rådgivende organ hvor alle parter i skolen er representert. SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende ledd for alle parter i skolesamfunnet og skal også fremme kontakten til lokalsamfunnet. SU har rett til å uttale seg om/i alle saker som gjelder skolen. SU kan uttale seg om følgende: Budsjett, virksomhets- og utviklingsplaner for skolen Plan for hjem-skole-samarbeid Planer for ombygging og vedlikehold av skoleanleggene Skolens informasjonsvirksomhet Prinsipper for valg av bøker til skolebiblioteket Skoleskyss, trafikkforhold og hvordan skoleveien kan sikres Ordensreglementet Sammensetning: Skolen: 2 lærere, 1 annen ansatt ved skolen, rektor (4) Elevrådet: Leder og nestleder (2) FAU: Leder og nestleder (2) Kommunen:1 kommunestyrerepresentant (1) Samarbeidsutvalget velger selv leder, nestleder og sekretær.

7 Skolemiljøutvalg (SMU): Hensikten med skolemiljøutvalget er å sikre at skolen jobber systematisk for et godt skolemiljø. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Medlemmene av SMU har et særlig ansvar for å holde seg orientert om det fysiske og psykososiale miljøet og ved behov gi råd og foreslå tiltak for utbedre forholdene Det kan gjelde planer og systemer som skolen har, eller problemer med miljøet til en gruppe elever, et helt klassemiljø eller hele skolemiljøet. Det fysiske skolemiljøet omfatter både skolens inne- og utemiljø: Lysforhold, støy, luft, temperatur og renhold i undervisningsrom og ganger må være gode. WC og dusjer skal ha god standard og hygiene. Ute- og inneforholdene skal være utformet slik at alle elevene kan være fysisk aktive med liten risiko for skader. «Skolens psykososiale miljø» handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre på skolen. Ingen elever skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger verken fra medelever eller lærere. Krenkende ord og handlinger kan for eksempel være mobbing, vold, rasisme og utestenging. Sammensetning: Utvalget har lik sammensetning og rollefordeling som SU.

8 Brukerrådet: Det er brukerråd for alle kommunens virksomheter. Brukerrådet er et rådgivende organ der formålet er å styrke innflytelsen og medvirkning for de som bruker tjenesten. Gjennom dialog mellom tjenesten, brukere, pårørende og folkevalgte skal kvaliteten i tjenesten utvikles. Medlemmene skal på vegne av brukerne formidle forventninger, ønsker og ideer knyttet til skolens kvalitet og omfang. Fokusområde; gårdagens resultater (fjorårets brukerundersøkelse og virksomhetsrapport), dagens tilbud (årets budsjett og virksomhetsplan) og prioriteringer for morgendagen. Brukerrådet deltar i mai/april på dialogmøte sammen fire kommunestyrerepresentanter. I dialogmøtet prioriteres de viktigste områder/tiltak det ønskes å gjøre noe med. Det skal settes opp to prioriteringslister; en for det som kan dekkes innenfor eksisterende rammer og en for det som krever økte rammer. Det er viktig å legge mest vekt på tiltakene som er rettet mot de mulighetene som kan dekkes innenfor eksisterende rammer. Prioriteringslistene fra alle kommunens virksomheter behandles videre i Dialogseminaret i juni der kommunestyret og lederteamet i kommunen deltar. Dette danner så grunnlag for prioriteringsvedtak i kommunestyret. Sammensetning: Skolen:Tillitsvalgt og rektor (referent?) (2) Elevrådet: Leder og nestleder (2) FAU: Leder og nestleder (2)


Laste ned ppt "Januar Juletrefest FAU møte Februar Foreldrekontaktmøte / FAU møte Mars FAU møte Foreldremøte 2 April FAU møte Brukerrådsmøte Loppemarked (partallsår)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google