Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitetskommuneprogrammet – sykefraværsprosjektet Effektmål for delprosjekt sykefravær: Redusert sykefravær skal bidra til ………. Økt nærvær, bedre kontinuitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitetskommuneprogrammet – sykefraværsprosjektet Effektmål for delprosjekt sykefravær: Redusert sykefravær skal bidra til ………. Økt nærvær, bedre kontinuitet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitetskommuneprogrammet – sykefraværsprosjektet Effektmål for delprosjekt sykefravær: Redusert sykefravær skal bidra til ………. Økt nærvær, bedre kontinuitet og bedre ressursutnyttelse i tjenesteutøvelsen. -Større forutsigbarhet for brukerne -Gode arbeidsplasser for våre ansatte Overordnet målsetting for po-enhetene: Gjennomsnittlig sykefravær pr år på under 8%. (under 9% i Distrikt Nesset-Frol) Utfordringsbilde: Enhet20061.kv072.kv073.kv 074.kv071.kv082.kv08 D.Sør11,13%8.09%7,07%4,28%5,48%8,39%8,60% D.Nord13,30% D.S-Y9,81%9,59%11,17%12,32%13,50%10,80% D. N-F11,81%11,16%9,93%9,67%11,97%13,00%

2 Sykefraværsprosjekt - organisering Organisering av sykefraværsprosjektene: • Hver enhet kjører eget prosjekt • Prosjektgruppene består av enh.leder, avd.ledere, plasstillitsvalgte og verneombud. • Prosjektgruppene har egne prosjektmøter (månedlige) – kombinert med faste ptv-møter. • Info ut i enhetene/avdelingene ved fast månedlige info-skriv som er innført i alle enhetene. (sykefraværstall, delprosjekt, opplæring, møter etc..) – ansv: enhetslederne.

3 Sykefraværsprosjekt - delmål REDUSERT SYKEFRAVÆR IA-tiltak Fysisk arbeidsmiljø Dialogmøter NAV/IHMS UØNSKET DELTID MEDARBEIDER SKAP LEDERFOKUS Kutt i hinkehelger/ Lange vakter Økt grunnbemanning DELMÅL I PROSJEKTENE BYGGER PÅ Avvikshåndtering Psykososialt arbeidsmiljø Kompetanse/ kompetanseheving

4 Sykefraværsprosjekt - tiltak Distrikt Nesset-Frol: •Felles ”grunnmur” for ansatte BBT •Ny turnus ( med lengre vakter- felles vaktskifte) – bruk av prosjektmidler •Tett samarbeid med IHMS og NAV, tett oppf av ansatt i sykmelding eller i fare for sykmelding •Lederne på BBT flyttet nærmere arbeidstakerne (inn i avdelingene) Distrikt Sentrum-Ytterøy: •Regelmessige NAV-møter •Psykososiale tiltak/Psykososial arbeidsmiljø •Lavterskel treningstilbud •Fokus på opplæring, forfl.teknikk, arb.teknikk, bruk av dataverktøy •Økt grunnbemanning – bruk av prosjektmidler •Kompetanseheving( medarbeiderskap, internundervisning, kurs for mange o.l) •Avvikshåndtering/avviksmelding/HMS-planer •Distrikt Sør: • månedlig gjennomgang av fraværstall med fokus på tilretteleggingsmuligheter / igangsatte tiltak •Lavterskel treningstilbud og bassengtilbud •God dialog med medarbeidere i forhold til funksjons- helseproblem - fokus på forebyggende tiltak – før evt legetime. •Utvidet mulighet for tilrettelegging ved å kombinere tilretteleggingstilskudd og prosjektmidler •Økt grunnbemanning Åsen helsetun (ekstra D-vakt) for å redusere fravær. •Holdningsarbeid blant ledere og medarbeidere for å skape tillitt og trygghet – rom for å gi en kollega mulighet til å jobbe en periode med nedsatt funksjonsevne •Fortsatt fokus på oppl. I forfl.teknikk, stressmestring, rygg/nakkeskole (inkl individuell oppf.) • Bærekraftige og nyskapende samfunn som er attraktive for næringsliv, befolkning, arbeidskraft og eksterne samarbeidsparter • Samfunn som med utgangspunkt i sin egenart utvikler mangfold og kulturrikdom • Preget av engasjement, deltakelse, frivillighet og folkestyre • Kreative og inkluderende • Innbyggerfokuserte og kvalitetsbevisste kommuner

5 Sykefraværsprosjekt - utfordringer UTFORDRINGER: • økt trykk på tjenestene i perioden – større belastning på ansatte – kan delvis måles gjennom IPLOS-registreringer. • mer konkrete delmål – mulighet til målbarhet – jobbes med. • jobbrelatert / ikke jobbrelatert fravær – ikke alt fravær en kan forebygge • økonomi – tilrettelegging og forebygging koster penger • rekruttering (riktig medarbeider på riktig sted til riktig tid) •Stillingsstørrelser/turnuser


Laste ned ppt "Kvalitetskommuneprogrammet – sykefraværsprosjektet Effektmål for delprosjekt sykefravær: Redusert sykefravær skal bidra til ………. Økt nærvær, bedre kontinuitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google