Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgang til elektronisk personalarkiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgang til elektronisk personalarkiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgang til elektronisk personalarkiv
i ePhorte Inneholder bla : Underskrevet arbeidsavtale / bekreftelse Søknad - Attester og vitnemål Forlengelsesbrev Taushetserklæring Oppfølgingsplan Personalsak Dagens fysiske personalmappe Elektronisk personalarkiv Skjema mv i PAGAweb Inneholder bla : Søknad(er) Attester og vitnemål Arbeidskontrakter Forlengelsesbrev Taushetserklæring Evt. disiplinærsaker Egenmeldinger Permisjonsøknader Sykmeldinger Ferieoverføring Inneholder bla : Permisjonssøknader Oversikt over ferie Søknad om overføring av ferie Egenmeldinger Opplysning om sykefraværsperioder

2 Saksarkiv Personalarkiv ePhorte Samme arkiv – to arkivdeler
ordningsprinsipp: Arkivkode generelle saker (212.3) Sakstittel - JP - Dokument Personalarkiv ordningsprinsipp: Fødselsnummer saker vedrørende enkeltpersoner ( ) Navn - Sakstittel - JP - Dokument Samme arkiv – to arkivdeler det kan søkes i begge arkivdelen samtidig det kan gjøres henvisning og lages lenker mellom arkivdelene

3 Overgangen innebærer:
At NTNU slutter å arkivere dokumenter i dagens fysiske personalmappe, nye dokumentene lagres i ePhorte. Rutiner for registrering i ePhorte endres Saker som vedrører personer arkiveres ikke lenger i saksarkivet, men i egen arkivdel i ePhorte - Personalarkivet PAGA blir arkiv for egenmeldinger, velferdspermisjoner, overføring av ferie mv. Fysisk personalmappe mappe skal bevares, og etter hvert avleveres.

4 Personalarkiv i ePhorte
Personalarkivet benyttes for alle saker i tilknytning til den enkelte ansatte og dens arbeidsforhold ved NTNU Det opprettes en sak for hvert tema/forhold Sakene som vedrører samme person knyttes sammen med fødselsnummer (som ordningsprinsipp) Alle sakene starter med navn (Etternavn Fornavn Mellomnavn) Personalarkivet benyttes for saker vedrørende ansatte som har et visst omfang / varighet på sitt arbeidsforhold ved NTNU

5 Tilgang til personalarkivet
Alle dokumenter i personalarkivet unntas fra offentlighet, med egen tilgangskode (PA). Særskilt sensitive dokumenter gis egen tilgangskode (PX) Navn skal skjermes fra alle titler Avsender og mottaker unntas på alle saker Saksbehandler avgjør om emnebeskrivelsen skal være offentlig Instituttleder, kontorsjef, evt. HR-medarbeider på institutt gis normalt tilgang til personalarkivet for sin enhet. LP-roller mv gis tilgang til enkeltsaker for eksempel arbeidskontrakt. HR-medarbeidere og arkivarer med særskilt tilgangskode (PA og evt. PX) får tilgang til personalarkivet på sin enhet. Særlig sensitive saker opprettes på fakultetsnivå, slik at bare de særskilt autoriserte på fakultetet får tilgang, samt de som gis særskilt tilgang på institutt. Ansatte får ikke tilgang til egne mapper

6 Aktuelle sakstitler i personalarkivet
Oppstart av arbeidsforhold En sak for hvert arbeidsforhold, dvs hvert tilsettingsvedtak med evt. forlengelser. Inneholder undertegnet arbeidsavtale, søknaden, attester for utdanning/arbeidspraksis, evt forlengelsesvedtak samme arbeidsforhold, evt ansiennitetsberegning, henvisning til tilsettingssaken. Avslutning av arbeidsforhold herunder oppsigelse fra medarbeider, søknad om avskjed i nåde, eventuell korrespondanse vedrørende fratredelsen og gjenpart av sluttattest. Oppfølging og tilrettelegging (herunder oppfølgingsplan, referat dialogmøter, vedtak om tilskudd og stønad, HMS og Inkluderende arbeidsliv) Andre saksområder – vanligvis en sak pr. tilfelle, så som taushetserklæringer, sikkerhetsinstruks for bruk av sentrale datasystemer, særskilte taushetserklæringer mv., særskilte avtaler så som avtale om elektroniske kommunikasjonstjenester, hjemmevakt, avtale om etterutdanning, individuelle avtaler om arbeidstid mv, uførepensjon, yrkesskade, personalsaker, avtale om trekk i lønn mv


Laste ned ppt "Overgang til elektronisk personalarkiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google