Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktiv omsorg - logoen Gro Lorentzen Førstelektor, Høgskolen i Telemark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktiv omsorg - logoen Gro Lorentzen Førstelektor, Høgskolen i Telemark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktiv omsorg - logoen Gro Lorentzen Førstelektor, Høgskolen i Telemark

2 Hva er aktiv omsorg? Dagliglivets gjøremål Støttekontakt Aktivisering- og velferdstiltak Mat og måltider Kunst og kultur Musikk, dans og drama Fysisk aktivitet

3 Den Kulturelle Spaserstokken Å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling til eldre Å legge til rette for økt samarbeid mellom kultur- og omsorgs- sektor for å utvikle mangfoldige kunst- og kulturprosjekt lokalt Å bidra til at eldre får et tilpassa kulturtilbud der de befinner seg i dagliglivet

4 Aktiv omsorg i offentlige dokumenter St. meld. 25(2005 – 2006) Mestring, muligheter og mening Rundskriv I-5/2007 – Aktiv omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud St.meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller St. meld. 47 (2008 – 2009) Samhandlingsreformen. Rett behandling – på rett sted – til rett tid NOU 2011:14 Innovasjon i omsorg Meld. St. 10(2011 – 2012) Kultur, inkludering og deltaking Ny folkehelsemelding

5 Det utvidede kulturbegrep Det tradisjonelle kulturområdet som inngår i det verdiorienterte kulturbegrepet Dagliglivets aktiviteter som foreningsvirksomhet, idrett og amatøraktiviteter Den kommunale kulturetatens område (St.meld. Nr. 8 1973-74) Kultur som uttrykk Kultur som levemåte

6 Kulturlovens formålsparagraf Lova har til føremål å fastleggja offentlege styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfold av kulturuttrykk

7 Hvorfor aktiv omsorg? Opplevelser Deltakelse og integrering Mestring og kreativitet Mening Status og nye roller Livskvalitet Bedre helse?

8 Hvordan Aktiv omsorg? Ha bruker/pasient i fokus Bygge å ressurser Samarbeide på tvers Tilgjengelighet Metoder

9 Oppdrag fra Helsedirektoratet I juli 2011 fikk Senter for omsorgsforskning Sør i oppdrag fra Helsedirektoratet å foreta kartlegging av hva som finnes av tiltak, fagutvikling og opplæring innen satsningsområdet Aktiv omsorg, og vurdere disse. Data fra kartlegginga skal anvendes som forberedelse til utvikling av en ide- og kunnskapsbank for Aktiv omsorg. I tillegg skal det vurderes etablering av et nasjonalt kompetansehevingsprogram innen Aktiv omsorg.

10 Resultat av undersøkelsene Kommunene Aktiv omsorg prioriteres ikke høyt, men er allikevel positiv til praksisnær opplæring Videregående skoler Lite i læreplaner, men mange eksempler på Aktiv omsorg i utdanningene, eksempelvis i samarbeid med Livsglede for eldre Høgere utdanning Aktiv omsorg ikke begrep i relevante utdanninger. Utvalgte kompetansesenter Driver i noen grad FoU-aktiviteter i temaet USHT Ulike prosjekter i Aktiv omsorg, ønsker kompetansebygging VIRKE institusjonene En rekke institusjoner driver kompetansebygging og tiltak Frivillige organisasjoner Har mange gode tiltak, og en del opplæringsprogram

11 Nytt oppdrag - opplæringsprogram Lage opplæringsprogram for kursledere og kursdeltakere Organisering Innhold Læremateriell Rekruttere Kursledere Kursdeltakere Gjennomføre opplæringsprogrammet

12 Opplæringsprogram - målgruppe Ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren Sekundært; samarbeidspartnere som er viktige for å styrke tilbudet om aktiv omsorg Mulighet for å få 15 studiepoeng for deltakere med studiekompetanse eller realkompetanse Opplæringsprogram til bruk i videregående og høgskole

13 Den egentlige målgruppa Mennesker med ulike former for funksjonssvikt Eldre med omsorgsbehov Fysisk eller kognitiv funksjonshemming Psykiske lidelser Rusproblemer

14 Opplæringsprogram

15 Miljøarbeid med kultur og aktiviteter Metoder på ulike nivå – Helsefremmende arbeid – Forebygging – Behandling – Rehabilitering Vektlegging av metoder på individ- og gruppenivå – Målretta miljøarbeid med vekt på kartlegging

16 Det flerkulturelle perspektivet Ansatte i det offentlige Brukere/pasienter Hva er likt –hva er forskjellige

17 Nettverk Familie Slekt Venner Kollegaer Foreninger Møteplasser

18 Frivillighet Enkeltfrivillige Frivillige organisasjoner Hvordan rekruttere og beholder frivillige Samarbeid mellom det offentlige og det frivillige

19 Samarbeid på tvers Fag Virksomheter Brukere Pårørende Frivillige Organisasjoner

20 Aksjonslæring Pedagogisk metode Tar utgangspunkt i praksis – i egen virksomhet Reflekterer praksis Involverer kolleger Arbeidsoppgaver mellom samlingene Utgangspunkt for dem som velger å ta eksamen

21 Idebankens kategorier Toppturer Trim etter frokost Musikk og bevegelse Formiddagsdans Turløyper Treningskontakt Ulike treningsprogrammer

22 Inn på tunet Dyr på sykehjem Sansehage Riding

23 Sang og musikk Seniorteater Malerkurs Musikkpub Strikkegrupper Leseombud Museum Minnearbeid

24 Måltidet som sosial opplevelse Mat og tradisjoner Matlaging på institusjon Matkurs Tilstelninger Mat etter årstider Smake og lukte

25 SPA Berøring Manikyr Massasje Bruk av musikk under stell

26 Vestfold - Pilot Samarbeid med USHT De fleste hadde fått informasjon og var blitt påmeldt av arbeidsgiver 40 påmeldt – venteliste Bare kvinner Hovedsakelig mennesker som arbeider med eldre Mange fra samme arbeidsplass Både ledere og ansatte Ca. 15 vil ta eksamen

27 Organisering av programmet 4 samlinger på to dager i løpet av to semester Målsetting om opplæringsprogram i alle fylker 15 – 30 deltakere per kurs Oppstart Høst 2013

28

29 Sted og tid FylkeSted1.Samling2. Samling FinnmarkAlta11.- 12.9.6. – 7.11. TromsTromsø9. – 10.9.4. – 5.11. NordlandKommer16.- 17.9.11.- 12. 11 N-TrøndelagKommer18. – 19.9.13. – 14.11. S-TrøndelagOrkdal (?)16. – 17.9.11.- 12.11. Møre og RomsdalMolde18. – 19.9.13. – 14.11. Sogn og FjordaneKommer9.- 10.9.18. – 19.11

30 Sted og tid FylkeSted1.Samling2. Samling HordalandBergen11.- 12.9.20. – 21.11. RogalandKommer11.- 12.9.13. – 14.11. Vest-AgderKommer25. – 26.9.6. – 7.11. Aust-AgderKommer23. – 24.9.4. – 5.11. TelemarkPorsgrunn23. – 24.9.18. – 19.11. BuskerudDrammen25. – 26.9.20. – 21.11. Oslo 23. – 24.9.18. – 19.11. AkershusKommer9. – 10.9.11. – 12.11.

31 Sted og tid FylkeSted1. Samling2. Samling ØstfoldKommer25. – 26.9.20. – 21.11. OpplandKommer16. – 17.9.4. – 5.11. HedmarkKommer30.9. – 1.10.25. – 26.11.

32 www.omsorgsor.no www.utviklingssenter.no Gro.Lorentzen@hit.no


Laste ned ppt "Aktiv omsorg - logoen Gro Lorentzen Førstelektor, Høgskolen i Telemark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google