Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotekreform 2014 INNHOLD OG TJENESTER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotekreform 2014 INNHOLD OG TJENESTER."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotekreform 2014 INNHOLD OG TJENESTER

2 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 1. INNHOLD OG TJENESTER Strategier og tiltak

3 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 1.1. Investering i digitalt innhold og nettbaserte tjenester

4 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Iverksette programmet Norsk digitalt bibliotek Operasjonelt mål: felles søk i alle bibliotekdatabaser i løpet av 2007

5 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 1.3 Utvikle nye digitale tjenester Mål for strategi 1.3: • Bibliotekene skal ligge i front i bruk av ny teknologi og levere gode digitale tjenester

6 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Utvikle bibliotekene som læringsarena

7 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Styrke kultur- og litteraturformidlingen

8 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Iverksette et program for litteraturformidling Tidsperiode: Operasjonelt mål: Et program for litteraturformidling med tilhørende nett- tjenester skal være utformet og lansert av ABM-utvikling i løpet av 2008.

9 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Styrke og utvide de offentlige innkjøpsordningene for litteratur og andre medier

10 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Styrke og utvide de offentlige innkjøpsordningene Tidsperiode: Permanent  Ny innkjøpsordning for norsk film 2008  utvidelse av fagbokordning for barn 2008  utvidelse av innkjøpsordning for oversatt litteratur 2008  utvidelse av innkjøpsordning for norsk sakprosa 2008  utvidet innkjøpsordning for musikk 2009  ny innkjøpsordning for dataspill 2010.

11 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 1.6 Styrke bibliotekene som bidragsytere til inkludering, integrering og kulturelt mangfold Samlede mål for strategi 1.6: • Bibliotekene skal bidra til å styrke innvandrernes integrering i det norske samfunnet • Bibliotekene skal formidle kunnskap om bredden av det kulturelle mangfoldet i Norge og den ressurs dette utgjør

12 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 1.7 Styrke bibliotek- tjenestene i fengslene Mål for strategi 1.7: Alle innsatte skal ha tilgang til bibliotektjenester

13 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Veien fram mot 2014 Bibliotekene i 2014 skal i større grad være et unikt og synlig tilbud overalt der brukerne er: på nettet, i forskningen og undervisningen, og på det lokale biblioteket

14 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotekreform 2014 Struktur og organisering

15 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek  Brukeren i fokus  Behov for investeringer  Et sterkere biblioteknettverk og felles digitale bibliotek

16 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Etablere sterkere og mer kompetente folkebibliotek gjennom en konsolideringsprosess som omfatter bibliotekene i flere kommuner Mål: I løpet av 2008 skal det i alle fylker være iverksatt prosesser for å etablere nye konsoliderte bibliotek som omfatter bibliotekene i flere kommuner.

17 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Iverksette et program for skolebibliotekutvikling Et program for skolebibliotekutvikling skal være iverksatt i løpet av 2009.

18 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Styrke krav til skolebibliotektjenester i forskriften til opplæringsloven Mål: Endring i forskriften til opplæringsloven skal være vedtatt i løpet av 2008.

19 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

20 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Videreutvikle det fysiske biblioteket Mål: • Bibliotekene skal framstå som attraktive møteplasser i lokalsamfunn og utdanningsmiljø • Biblioteklokalene skal være tilpasset moderne formidlingsformer og bibliotekfunksjoner

21 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Utvikle et brukerorientert og samarbeidende Norgesbibliotek Mål: • Befolkningen skal møte en enhetlig og samlet biblioteksektor med klar oppgavefordeling og gode distribusjonsordninger mellom bibliotekene • Ressursene i biblioteksektoren skal være tilgjengelige for alle uavhengig av bostedskommune og tilknytning til utdanningsinstitusjon eller arbeidsplass • Befolkningen skal ha god kunnskap om tilgjengelige bibliotektjenester • Bibliotekene skal utvikle gode evalueringsmetoder som grunnlag for utviklingsarbeid

22 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Endre dagens biblioteklovgivning for å sikre samarbeidet i et nasjonalt biblioteknettverk Mål: En ny biblioteklov som sikrer samarbeidet i et nasjonalt biblioteknettverk skal være vedtatt i løpet av 2010.

23 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Gjøre Norgesbiblioteket kjent gjennom profilering av innhold og tjenester Mål: Det skal være gjennomført en bred profileringskampanje for Norgesbiblioteket i løpet av 2009.

24 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum KOMPETANSE OG FORSKNING Strategier og tiltak

25 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 3.1 Fornye den samlede kompetansen i biblioteksektoren Mål for strategi 3.1: • Befolkningen skal ha tilgang til bibliotek med bred og riktig fordelt kompetanse

26 Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Etablere forskningsprogram der abm-området inngår Tidsperiode: Permanent Operasjonelt mål: Prioriterte områder for bibliotekforskning skal være et tydelig innslag i programplanen for et nytt kulturforskningsprogram og andre relevante forsknings- programmer.


Laste ned ppt "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotekreform 2014 INNHOLD OG TJENESTER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google