Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotekreform 2014 INNHOLD OG TJENESTER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotekreform 2014 INNHOLD OG TJENESTER."— Utskrift av presentasjonen:

1 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotekreform 2014 INNHOLD OG TJENESTER

2 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 1. INNHOLD OG TJENESTER Strategier og tiltak

3 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 1.1. Investering i digitalt innhold og nettbaserte tjenester

4 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Iverksette programmet Norsk digitalt bibliotek Operasjonelt mål: felles søk i alle bibliotekdatabaser i løpet av 2007

5 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 1.3 Utvikle nye digitale tjenester Mål for strategi 1.3: • Bibliotekene skal ligge i front i bruk av ny teknologi og levere gode digitale tjenester

6 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Utvikle bibliotekene som læringsarena

7 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Styrke kultur- og litteraturformidlingen

8 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Iverksette et program for litteraturformidling Tidsperiode: 2008 - 2014 Operasjonelt mål: Et program for litteraturformidling med tilhørende nett- tjenester skal være utformet og lansert av ABM-utvikling i løpet av 2008.

9 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Styrke og utvide de offentlige innkjøpsordningene for litteratur og andre medier

10 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Styrke og utvide de offentlige innkjøpsordningene Tidsperiode: Permanent  Ny innkjøpsordning for norsk film 2008  utvidelse av fagbokordning for barn 2008  utvidelse av innkjøpsordning for oversatt litteratur 2008  utvidelse av innkjøpsordning for norsk sakprosa 2008  utvidet innkjøpsordning for musikk 2009  ny innkjøpsordning for dataspill 2010.

11 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 1.6 Styrke bibliotekene som bidragsytere til inkludering, integrering og kulturelt mangfold Samlede mål for strategi 1.6: • Bibliotekene skal bidra til å styrke innvandrernes integrering i det norske samfunnet • Bibliotekene skal formidle kunnskap om bredden av det kulturelle mangfoldet i Norge og den ressurs dette utgjør

12 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 1.7 Styrke bibliotek- tjenestene i fengslene Mål for strategi 1.7: Alle innsatte skal ha tilgang til bibliotektjenester

13 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Veien fram mot 2014 Bibliotekene i 2014 skal i større grad være et unikt og synlig tilbud overalt der brukerne er: på nettet, i forskningen og undervisningen, og på det lokale biblioteket

14 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotekreform 2014 Struktur og organisering

15 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Et samhandlende nettverk av sterke og kompetente bibliotek  Brukeren i fokus  Behov for investeringer  Et sterkere biblioteknettverk og felles digitale bibliotek

16 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Etablere sterkere og mer kompetente folkebibliotek gjennom en konsolideringsprosess som omfatter bibliotekene i flere kommuner Mål: I løpet av 2008 skal det i alle fylker være iverksatt prosesser for å etablere nye konsoliderte bibliotek som omfatter bibliotekene i flere kommuner.

17 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Iverksette et program for skolebibliotekutvikling Et program for skolebibliotekutvikling skal være iverksatt i løpet av 2009.

18 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Styrke krav til skolebibliotektjenester i forskriften til opplæringsloven Mål: Endring i forskriften til opplæringsloven skal være vedtatt i løpet av 2008.

19 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum

20 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Videreutvikle det fysiske biblioteket Mål: • Bibliotekene skal framstå som attraktive møteplasser i lokalsamfunn og utdanningsmiljø • Biblioteklokalene skal være tilpasset moderne formidlingsformer og bibliotekfunksjoner

21 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Utvikle et brukerorientert og samarbeidende Norgesbibliotek Mål: • Befolkningen skal møte en enhetlig og samlet biblioteksektor med klar oppgavefordeling og gode distribusjonsordninger mellom bibliotekene • Ressursene i biblioteksektoren skal være tilgjengelige for alle uavhengig av bostedskommune og tilknytning til utdanningsinstitusjon eller arbeidsplass • Befolkningen skal ha god kunnskap om tilgjengelige bibliotektjenester • Bibliotekene skal utvikle gode evalueringsmetoder som grunnlag for utviklingsarbeid

22 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Endre dagens biblioteklovgivning for å sikre samarbeidet i et nasjonalt biblioteknettverk Mål: En ny biblioteklov som sikrer samarbeidet i et nasjonalt biblioteknettverk skal være vedtatt i løpet av 2010.

23 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Gjøre Norgesbiblioteket kjent gjennom profilering av innhold og tjenester Mål: Det skal være gjennomført en bred profileringskampanje for Norgesbiblioteket i løpet av 2009.

24 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum KOMPETANSE OG FORSKNING Strategier og tiltak

25 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum 3.1 Fornye den samlede kompetansen i biblioteksektoren Mål for strategi 3.1: • Befolkningen skal ha tilgang til bibliotek med bred og riktig fordelt kompetanse

26 http://www.abm-utvikling.no Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Etablere forskningsprogram der abm-området inngår Tidsperiode: Permanent Operasjonelt mål: Prioriterte områder for bibliotekforskning skal være et tydelig innslag i programplanen for et nytt kulturforskningsprogram og andre relevante forsknings- programmer.


Laste ned ppt "Statens senter for arkiv, bibliotek og museum Bibliotekreform 2014 INNHOLD OG TJENESTER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google