Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Så lenge du er i bevegelse, kan du nå så langt du vil! Østgård skole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Så lenge du er i bevegelse, kan du nå så langt du vil! Østgård skole."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Så lenge du er i bevegelse, kan du nå så langt du vil! Østgård skole

2 VÆRE I BEVEGELSE HVER DAG

3 AULI SKOLE - DAGLIG FYSISK AKTIVITET SIDEN 1986

4 VURDERINGSKRITERIER «STIMULERE HELE MENNESKET» Fysisk:Sensomotorisk: • kondisjon-vestibulær(likevekt) • hurtighet-taktil (berøring) • styrke/spenst-visuell (syn) • koordinasjon-auditiv (hørsel) • bevegelighetkinestetisk (kroppsoppfatning) -romoppfattelse AKTIVITETEN Emosjonell:Sosial:Kognitiv: • spenning-samarbeid-ta beslutning • gøy-følge regler-hukommelse • skremmende-språk • kjærlighet-kommunikasjon • mestring-begrep -oppmerksomhet -konsentrasjon

5 Hva styrer våre valg? • St.meld nr. 30- Kultur for • læring: – Læringsplakaten – Nye læreplaner - Målstyring – Ny fag- og timefordeling – 5 grunnleggende ferdigheter styrkes – Lese- og skriveopplæring fra 1.kl – Lokal frihet i valg av metode, læremateriell og organisering • Skolesjefens strategidokument • Vår egen virksomhetsplan

6 Læringsplakaten

7 Formål med faget ● Bevegelse er grunnleggende for mennesket ● Del av dannelsen og skapingen av identitet i samfunnet ● Fremme god helse / helsefremmende livsstil ● Ivareta at mennesket sanser, skaper, lærer og opplever med kroppen ● Inspirere til kreativitet, bevegelse og selvstendighet ● Gi naturopplevelser ● Gi kunnskap om kropp i hvile og arbeid / ● Gi fysiske utfordringer og mot til å tøye egne grenser ● Viktig for å utvikle selvbilde, identitet og flerkulturell forståelse

8 Hovedområder Årstrinn ● 1.-4.kl ● Aktivitet i ulike bevegelsesmiljøer ● 5.-7. ● Idrettsaktivitet og dans ● Friluftsliv

9 Kompetansemål i faget Eleven skal kunne ● Vise evne til samhandling i ulike aktiviteter (4) ● Delta i ulike akt. som utfordrer hele sanseapparatet og de koordinative ferdighetene (4)

10 Eleven skal kunne... ● Fortelle fra egne opplevelser med ulike aktiviteter (4) ● Sette navn på kroppsdeler og bevegelsesmåter (4) ● Beskrive lokale tradisjoner i friluftsliv (7) ● Utføre basisferdigheter i individuelle idrettsaktiviterer med og uten bruk av apparat og småredskap (7) ● Delta i et bredt utvalg av idretter (10)

11 KROPPSØVING FOR LIVSLANG BEVEGELSESLYST!...SOM PEDAGOGISK VIRKEMIDDEL...i glede!!!


Laste ned ppt "”Så lenge du er i bevegelse, kan du nå så langt du vil! Østgård skole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google