Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forberedende arbeid felles ruspolitisk handlingsplan Innherred samkommune FORPLIKTENDE SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE LEVANGER OG VERDAL.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forberedende arbeid felles ruspolitisk handlingsplan Innherred samkommune FORPLIKTENDE SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE LEVANGER OG VERDAL."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forberedende arbeid felles ruspolitisk handlingsplan Innherred samkommune FORPLIKTENDE SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE LEVANGER OG VERDAL

2 Visjon  Gjennom forebyggende, kompetansehevende og rehabiliterende tiltak, gjøre samkommunen til en region med færre rusavhengige og en region der rusavhengige får en bedret livskvalitet

3 Grunnlaget  Etisk grunnlag  Hindre og lindre nød  Formelt grunnlag  Lovverket vi arbeider innefor  Ressursgrunnlag  Vellykket rehabilitering/forebygging frigjør ressurser  Utviklingsgrunnlag  Regioner som lykkes med å redusere rusrelaterte problemer har et fortrinn når det skal velges bosted eller etableringssted for næringsvirksomhet.

4 Grunnleggende strategi  Menneskesyn  Menneskets ansvar for egne valg…… kontra samfunnets ansvar for den enkelte?  Involvering/partnerskap(krav og forventninger)?  Brukere  Pårørende  Lag og Foreninger  Samhandling (horisontalt og vertikalt)?  Faggrupper  Nivå  Kommuner

5 Hvordan gjøre ruspolitisk handlingsplan til et tjenlig verktøy?  Fokus på oppgaven må holdes over tid…?  Det må skapes identitet og status for arbeid innen rusfeltet….?  Planen må ha en form og et innhold som gjør den praktisk brukbar….?  Aksept og forankring i politisk og administrativ ledelse?  Hvordan forankre hos folk flest……?  Ressurstilgang i forhold til ambisjonsnivå…..?(realistiske mål)

6 Innsatsområder  Forebygging  Kompetansehevende tiltak  Rehabiliterende arbeid  Omsorgsarbeid/Boliger

7 Forebyggende arbeid  Vektlegging av forebyggende arbeid rus  Ressurser  Strategier  Arena

8 Aktuelle problemstillinger  Bør frivillige organisasjoner som arbeider blant barn og unge klargjøre sitt standpunkt til bruk av rusmidler….?  Er kommunen klar til å gå inn i forpliktende partnerskap med frivillige organisasjoner i forebyggende rusarbeid…..?  Er det riktig å fokusere på ungdom og alkohol i det forebyggende arbeidet…….?  Er det mulig å lykkes med forebyggende arbeid i den virkelighet vi befinner oss i…….?

9 Forebygging  Skal oppvekstenhetene være den sentrale arena for forebyggende rusarbeid blant barn og unge….?  Helsestasjon/helsesøster i det forebyggende rusarbeidet……strategier, virkemidler og fokus?  Skal vi prioritere generelle forebyggende tiltak……eller skal risikogruppene stå i fokus? (MOT som forebyggende rustiltak)  Har vi riktig fokus….og ressurstilgang når det gjelder risikoutsatte barn og unge?

10 Forebygging  Liberal skjenke/salgspraksis…….streng kontroll……strenge reaksjoner…? (Ansvarlig vertskap)  …..eller reduksjon i antall skjenkesteder, salgssteder og innkortet tid for skjenking?  Konkrete tiltak mot salg og langing til mindreårige….? (Oslo-prosjektet)  Har politivedtektene en rolle i det forebyggende arbeidet blant ungdom…….? (Aldersgrenser for inngang på fest…etc.)  SLT-metoden(Samordning lokale tiltak)….?

11 Holdningsarbeid  Hvordan nå voksengenerasjonen i holdningsdiskusjonen…….? (”Kjærlighet og grenser”, som eksempel)  Hvordan nå de unge……..?  Sammenhengen mellom voksnes holdninger og ungdommen’s praksis……?

12 Rehabiliterende arbeid  Valg av strategi  Legemiddelassistert rehabilitering…..kontra den mer tradisjonelle metoden?  Lokalt ansvar/lokale løsninger…….eller?  Drukner alkoholismen i støyen fra narkotikamisbruket……?

13 Kompetansehevende tiltak  Er det riktig å ha et kontinuerlig program for kompetansehevende tiltak innen rusfeltet?  Hvilken type kompetanse er det viktig for kommunen å ha?

14 Kunnskap  Skal vi ha et strukturert program for innhenting av lokal informasjon……..eller skal vi klare oss med kunnskap innhentet fra andre?

15 Omsorg og bolig  Skal vi ha en særomsorg på rusfeltet……eller?  Hvor og hvordan bo…..?  Livskvalitetsdefinisjon………..hvem foretar denne?

16 Form og innhold for plan  Volum  Innhold  Kartlegging(Lokalt, regionalt, nasjonalt)  Måldebatt (Overordnet og del-mål)  Strategivalg  Konkrete tiltak  Ansvarsplassering  Tidsperspektiv  Kostnad/finansiering  Form


Laste ned ppt "Forberedende arbeid felles ruspolitisk handlingsplan Innherred samkommune FORPLIKTENDE SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE LEVANGER OG VERDAL."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google