Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Senter for omsorgsforskning ved Høgskolen på Gjøvik Prosjektbasert fra 2005 Offisielt åpnet høsten 2006 Viktigste oppgaver –Et større forskningsprosjekt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Senter for omsorgsforskning ved Høgskolen på Gjøvik Prosjektbasert fra 2005 Offisielt åpnet høsten 2006 Viktigste oppgaver –Et større forskningsprosjekt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Senter for omsorgsforskning ved Høgskolen på Gjøvik Prosjektbasert fra 2005 Offisielt åpnet høsten 2006 Viktigste oppgaver –Et større forskningsprosjekt om samhandling mellom somatiske sykehus og kommunal omsorgstjeneste (Nfr/Helseomsorg) –Regionalt FoU-senter for omsorgforskning –Nasjonal koordinering av øvrige regionale FoU-sentra –Eksterne forskningsoppdrag Organisering Bemanning www.omsorgsforskning.no

2 Fra årets arbeidsplan Gjennomføre relevante forskningsprosjekter Lage nyhetsbrev til kommunale omsorgsledere Arrangere ”Fagdag” for omsorgssektoren Samarbeidsavtale med regionalt og lokalt undervisningssykehjem Gi bidrag i lokale media Gi bidrag til undervisningen ved HiG

3 OMSORG Omsorg er en aktivitet som utføres til beste for en som trenger hjelp på grunn av sviktende helse eller manglende evner Springer ut av en etisk forankret holdning med dype røtter i vår historie og kultur I dagens norske samfunn er denne aktiviteten både privat/personlig og offentlig/profesjonell

4 OMSORGSFORSKNING Uformell omsorg (ikke betalt) –Familieomsorg: aktiviteter, roller og normer –Omsorgsbelastninger –”Substitusjonsproblemet” –Frivillig arbeid Formell omsorg (betalt) –Tjenestemottakere og deres pårørende –Tjenesteutøverne og deres arbeid –Tjenesteapparatets organisering og ressursbruk

5 Det skal opprettes fem regionale FoU-sentra for omsorgsforskning Svarende til de (tidligere) fem helseregionene Gjøvik ble – som det første - utpekt Hvem de fire neste blir, avgjøres etter utlysing og søknad til Norges forskningsråd, Helse- og omsorgstjenesteprogrammet Utlyses nå, frist 13.2.08

6 Formålene med regionale FoU-sentra, iflg. HOD Et barn av St. meld. 25 (2006-2007) og en idé importert fra Sverige Regionale FoU-sentra for omsorgs- forskning skal –styrke praksisnær forskning og utvikling –drive forskningsformidling overfor kommunene og utdanningssektoren –bidra til kompetanseheving i omsorgssektoren

7 Formålene med regionale FoU-sentra (forts.) –styrke fag- og metodeutvikling i helse- og sosialutdanningene –være et supplement til etablerte forskningsinstitusjoner på området –samarbeide med undervisningssykehjemmene i regionen –inngå i et nasjonalt nettverk med andre forsknings- og kompetansesentra

8 OPPSUMMERT: Kunnskapsutvikling Kunnskapsforvaltning Kunnskapsformidling …med kommunenes pleie- og omsorgstjenester som målgruppe og som ledd i et nasjonalt nettverk på fagområdet

9 Oppgaver som nasjonalt koordinerende instans, iflg. HOD 1.Bidra til etablering av nye FoU-sentra gjennom råd og veiledning til aktuelle høgskoler 2.Bygge opp og drive nettverk for omsorgsforskning både med eksisterende forskningsmiljøer og nye FoU-sentra 3.Bistå statlige myndigheter med oversikt over forskningsresultater


Laste ned ppt "Senter for omsorgsforskning ved Høgskolen på Gjøvik Prosjektbasert fra 2005 Offisielt åpnet høsten 2006 Viktigste oppgaver –Et større forskningsprosjekt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google