Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Opplæringsprogrammet Pårørende”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Opplæringsprogrammet Pårørende”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Opplæringsprogrammet Pårørende”

2 Hvordan involveres pårørende i praksis?
I løpet av har PårørendeSenteret i Stavanger, på oppdrag fra Helsedirektoratet, utviklet et e-basert opplæringsprogram – ”Opplæringsprogrammet Pårørende” For ansatte og ledere i kommunale og spesialiserte tjenester

3 Programmets intensjon
Å sette pårørende på dagsorden og fungere som en igangsetter til drøftinger rundt egen praksis

4 Programmet har 3 hoveddeler;
Caser: med glimt fra pårørendes møte med spesialiserte og kommunale tjenester, innen somatikk, rus og psykisk helse Fagfilmer: et bredt bibliotek av fagfilmer; laget av praktikere og forskere på feltet Drøftingsoppgaver: Igangsetter til refleksjoner og endringsprosesser                     

5 Valg ut fra egne opplæringsbehov:
Programmet er fleksibelt og brukervennlig Avdelingene gjør selv utvalg i programmet, tilpasset egne opplæringsbehov og rammene for tidsbruk i personalmøter og andre fora Kan også brukes individuelt All bruk av programmet er kostnadsfritt

6 ”Kultur” for pårørendeinvolvering
Hvordan opplever pårørende møtet med deg – og din avdeling? Hvordan kommer deres kunnskap om pårørende og pårørendeinvolvering til uttrykk i rutiner og praksis?

7 Kompetanseutvikling basert på lokal kunnskap og kompetanse
Programmet skal stimulere til å utvikle gode ledelsesforankrede rutiner, tilpasset den enkelte avdeling Nøkkelpersoner: Ledere og opplæringsansvarlige Ansatte på alle nivåer kan bruke programmet – og lede andre inn i det

8 Kunnskapskilder i utviklingen av programmet:
pårørendes egen kunnskap gjeldende lovverk og statlige føringer erfaringsbasert kunnskap fra arbeid med pårørende forskningsbasert kunnskap om pårørendeinvolvering

9 Sentrale spørsmål vi leder oppmerksomheten hen mot:
Får pårørende (barn og voksne) tilgang på tilstrekkelig informasjon? Får pårørende mulighet til å gi informasjon som kan bidra til et bedre helsetilbud til den som er syk? Får pårørende mulighet til å medvirke og samarbeide i utforming og gjennomføring av helsehjelpen? Får pårørende den nødvendige opplæring og støtte i de omsorgsoppgavene de har overfor den syke?

10 Får pårørende hjelp til å forebygge tap av egen helse og livskvalitet, som følge av de belastninger de står i? Vet de ansatte i tjenestene hvem de kan samhandle med for å gi et helhetlig tilbud til pårørende?

11 Erfaringer fra utprøving og ”pilotimplementeringen”:
Programmet er prøvd ut i Stavanger/Trondheim/Fonna-regionen i perioden 1. april-1.juni 2012. Vi brukte skriftlige evalueringsskjema for å måle brukervennlighet og relevans i fagstoffet. Evalueringsmøte 18. juni 2012.

12 Forskning: Det er knyttet forskning til utprøvingen i Stavanger, der en ser på hvorvidt opplæringsprogrammet bidrar til endring i helse- og omsorgstjenestens samarbeid med pårørende. Forskningen gjennomføres av Institutt for Helsefag ved UIS (Universitetet i Stavanger). ”Programområdet for pårørendeforskning”

13 Videreutvikling av programmet:
Ambisjonen er at e-læringsprogrammet skal videreutvikles og suppleres med oppdatert kunnskap på feltet. Det er ønskelig at brukerne av programmet melder inn behov for supplerende fagstoff, slik at programmet utvikles i samspill med programmets brukere.

14 PårørendeSenteret er driftsansvarlige med en service-/ støttefunksjon:
Kontakt oss! Når dere har faglige spørsmål… - eller når dere ønsker innspill og hjelp i de endringsprosessene dere står i. PårørendeSenteret: Tlf E-post:

15 Implementringsstrategi…
Oppdrag fra Helsedirektoratet: ”å etablere og prøve ut en implementeringsstrategi i to fylker.” Presentasjon av programmet i ”Stortingsmelding for kvalitet og pasientsikkerhet” Alltid kjekt med gode produkter, men hva med implementeringen? Er der en plan for den?

16 Prosjektleder ved PårørendeSenteret i Stavanger m/ internt og eksternt samarbeid.
Samarbeid med andre satsninger på feltet: eks: implementering av veilederen: ”Pårørende - en ressurs", og satsningen ”Fra lov til praksis" - i forhold til barn som pårørende m.m.  

17 Teknisk driftsansvar UIS (Universitetet i Stavanger) avd Nettop.
Brukerveiledning.


Laste ned ppt "”Opplæringsprogrammet Pårørende”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google