Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Superbrukerforum 23.april 2013 Seksjon Samhandling Anne Fiskaa Spes.rådgiver, stab samhandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Superbrukerforum 23.april 2013 Seksjon Samhandling Anne Fiskaa Spes.rådgiver, stab samhandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Superbrukerforum 23.april 2013 Seksjon Samhandling Anne Fiskaa Spes.rådgiver, stab samhandling

2 Agenda Digital samhandling Samhandling, Pasient som trenger kommunale tjenester Meldinger som sendes Maler i DIPS og Doculive PLO elektronisk meldingsoverføring Elektronisk utsendelse av epikrise Fastleger Oslo kommune- sykehjem

3 Digital samhandling OUS – prosjekt Innføring av IKT-løsninger skal (nasjonale føringer): –understøtter samhandling –føre til at pasientforløpet betjenes mer effektivt med høyere kvalitet i overføring av informasjon –møte samfunnets forventninger til informasjonsdeling –gi mulighet for selvbetjeningsløsninger for pasienter og pårørende. Prosjekt Digital samhandling (Meldingsløftet) skal bidra til utvikling i bruk av elektroniske meldinger mellom OUS og eksterne samhandlingsparter: –Lab. rekvisisjon og svar –Radiologi henvisning og svar –Epikrise til fastleger, HF, andre helseinstitusjoner, kommune –Hensvisning fra henviser –Applikasjonskvittering Svar på mottatt melding og oppfølging av avvik –Forutsetning for å fjerne papir –Pleie- og omsorgsmeldinger(PLO) mellom sykehus og kommune

4 Nivå 1 prosedyre (innført januar 2012) Samhandling Pasient som trenger kommunale tjenester Samhandlingsreformen st.melding nr 47 –Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Krav til dialogprosess Krav til dokumentasjon Erstatning for tidligere A- og B skjema 3 meldinger som skal benyttes av OUS

5

6 Meldeskjema som maler i Doculive Maler: -Melding om innlagt pasient til kommune -Endringsmelding til kommune -Varsel om utskrivningsklar pasient til kommune Hvor hentes malene i Doculive? Nytt dokument  somatisk/psykiatrisk dokumentasjon  Sykepleier somatik/psykiatri  ekstern korrespondanse  velger: brev om pasient somatik/psykiatri Sykepleier (gir tilgang til alle 3 malene) Skrives ut og sendes pr faks til bydel/kommune Forbedring: - Dokumenterer direkte i EPJ -Unngår håndskrift -Slipper skanning NB! Husk å registrere forventet utskrivningsdato, utskrivningsklar dato og utreisedato i EPJ Maler har hele tiden vært etablert i dagens DIPS!

7 Innføres samtidig med oppstart av DIPS

8 Elektronisk utsendelse av epikrise og brev Fastleger Gammel funksjonalitet i Doculive og DIPS Veldig mange klager fra legekontor om manglende elektroniske epikriser, manglende nøkkelinformasjon i epikrisene Test okt 2011 –Doculive 35% av epikrise nådd mottaker elektronisk –DIPS 80% av epikrise nådd mottaker elektronisk Årsak: Mangler i adresseregister i Doculive, mye brukerfeil Oslo kommune – sykehjem Ny funksjonalitet i dagens Doculive Elektronisk overføring av epikrise og brev til sykehjem i Oslo Under ferdigstillelse NB! Valg av adresse = Lege Oslo kommune v/aktuelt sykehjem Nivå 1 prosedyre: Pasientjournal - Elektronisk utsendelse av epikriser og brev

9 Nivå 1 prosedyre: Pasientjournal - Elektronisk utsendelse av epikriser og brev Epikrise til fastlege: Adressen hentes alltid fra adresseregisteret Velg alltid adressat med legens navn og riktig rolle X400 indikerer elektronisk adresse og skal alltid benyttes i Doculive DIPS har egen EDI adresse som benyttes Epikrise til sykehjem i Oslo kommune: Søk opp sykehjemmet og velg adresse: Lege Oslo Kommune v/aktuelt sykehjem x400: WNOM000001008401 Adressen som er hentet fra adresseregisteret må ikke justeres eller endres Når epikrisen skrives ut sendes den også elektronisk Papirepkrise skal alltid sendes

10 DIPS etablert videreutvikling av digital samhandling


Laste ned ppt "Superbrukerforum 23.april 2013 Seksjon Samhandling Anne Fiskaa Spes.rådgiver, stab samhandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google