Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSEAN Gardermoen 5.3.2014 HerID Organisasjonsnummer HPR-nummer Sertifikat Tjenestebasert adressering Standard ebXML PKI Kvittering Melding Mappingløsning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSEAN Gardermoen 5.3.2014 HerID Organisasjonsnummer HPR-nummer Sertifikat Tjenestebasert adressering Standard ebXML PKI Kvittering Melding Mappingløsning."— Utskrift av presentasjonen:

1 OSEAN Gardermoen 5.3.2014 HerID Organisasjonsnummer HPR-nummer Sertifikat Tjenestebasert adressering Standard ebXML PKI Kvittering Melding Mappingløsning Tjeneste Avdeling Søk Oppdatering Oppslag Koordinering Forvaltning Meldingstjener 2-nivå EDI-adresse Kommunikasjonspart Automatisk Nedlasting Integrasjon

2 •Økende bruk av elektroniske meldinger •Avgjørende med nasjonalt adresseregister for å understøtte elektronisk samhandling i sektoren. •Adresseregisteret i NHN etableres (2006) BAKGRUNN

3 •Lav kvalitet på innhold •Lite tatt i bruk •Registrering basert på manuelle rutiner med stor risiko og sårbarhet •Den enkelte virksomhet/lege ansvarlig for oppdatering •Manglende integrasjonsløsninger UTFORDRINGER MED ADRESSEREGISTERET

4 •Adresseregisteret oppdateres i praksis ikke •Få bruker Adresseregisteret som kilde •Mange tilfeller av feil i meldingsutveksling RESULTAT

5 •Automatisk oppslag etter kommunikasjonspartinformasjon ved meldingsutveksling •Automatisk oppdatering av egen informasjon til Adresseregisteret •Muligheter for søk etter ny kommunikasjonspart eller innhenting av liste over aktuelle kommunikasjonsparter TILTAK: OSEAN

6 Utbredelse MELDINGSLØFTET STARTET 3 OSEAN PROSJEKTER OSEAN Kommune Allmennlege RHF

7 •Kapasitet hos systemleverandører •Prioritering hos RHF •Håndtering av HER-ID og støtte for tjenestebasert adressering •Alle må håndtere gammel og ny adresseringsmetode, i en overgangsfase •Samtidighet •Koordinering SUKSESSFAKTORER

8 OSEAN RHF OSEAN Kommune OSEAN Allmennlege Hdir/Meldingsløftet Bergen kommune/PWC RHF AnskaffelseUtbredelse Leverandører RHF Leverandører NHN OSEAN Utbredelse

9 MÅL OG RESULTAT

10 •90% av alle legekontor med OSEAN innen 31.12.2013 •25% av alle kommuner med OSEAN innen 31.12.2013 •100% av alle HF med OSEAN innen 31.12.2013 MÅLTALL

11 OSEAN RHF

12 OSEAN KOMMUNE * * Estimert basert på samtaler med leverandører

13 OSEAN ALLMENNLEGE

14 2013 ALLMENNLEGE UTBREDELSE

15 •OSEAN Utbredelse v/NHN avsluttes 1.oktober 2014 •OSEAN forvaltes videre av Hdir som en del av Adresseregisteret •NHN bistår videre prosesser v/tjenesteansvarlig for AR AVSLUTNING OSEAN UTBREDELSE


Laste ned ppt "OSEAN Gardermoen 5.3.2014 HerID Organisasjonsnummer HPR-nummer Sertifikat Tjenestebasert adressering Standard ebXML PKI Kvittering Melding Mappingløsning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google