Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FUNNKe Teknisk. •Geir Klaussen | •Seniorkonsulent og teknisk rådgiver for FUNNKe Helse Nord IKT | •Avdeling for tjenesteproduksjon | Seksjon for samhandling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FUNNKe Teknisk. •Geir Klaussen | •Seniorkonsulent og teknisk rådgiver for FUNNKe Helse Nord IKT | •Avdeling for tjenesteproduksjon | Seksjon for samhandling."— Utskrift av presentasjonen:

1 FUNNKe Teknisk

2 •Geir Klaussen | •Seniorkonsulent og teknisk rådgiver for FUNNKe Helse Nord IKT | •Avdeling for tjenesteproduksjon | Seksjon for samhandling og integrasjon •Tlf: +47 76 16 62 24 | Mob: +47 916 06 087 •Besøksadresse: St.Olavsgate 70, 9406 Harstad •Kvalitet – Trygghet – Respekt

3 •Hvem bistår teknisk og hvilken bistand gis •Forarbeide –Kommune –Kommune/HN-IKT •Teknisk oppkobling mot sykehus –TEST-base –Produksjon-base •Utfordringer teknisk •Status SW PLO Legekontor •Meldingstrafikk •Adressering av meldinger PLO/Sykehus •Komme i gang

4 •Lokal IKT •Eksterne IKT-leverandører for kommuner •Leverandører –Dips, Xtensor, CGM, Visma, Infodoc, –Acos, Tieto, Hove Medical, Communicate •Rådgivning og teknisk bistand i prosjektperioden og i alle faser av PLO-implementeringen •Lars Andreas Wikbo, HN-IKT •Geir Klaussen, HN-IKT Hvem bistår teknisk og hvilken bistand gis?

5 •Opprette organisasjon •Innkjøp og installasjon av programvare (og hardvare) •Elektronisk Pasient Journal (EPJ) •Mellomprogramvare (Broker) •Meldingsutveksler (EDI) •Tilknytting til Norsk Helsenett (NHN) (nettverk) •EDI-konto på NHN •Brannmur SMTP (send) og POP (motta) hhv port 25 og 110 •Kartlegging HER-adresser •HER mot legekontor •Oppkobling mot legekontor •Oppdatering av adresselister i EPJ •Oppdatere partnerliste i EDI •Opplæring å EPJ Forarbeide kommune

6 •Virksomhetssertifikat Versjon, dato, gyldighet •Oppdatere tjenesteadresse i adresseregisteret (AR) •Erfaring med pasientjournal / meldingsutveksler Rutiner, vedlikehold og versjonsoppdatering •Organisasjonsnummer (som regel etter kontakt med HN-IKT) •Pleie og Omsorg •Legekontor •Helsestasjon Sykehus kan ikke sende og motta tjenestebasert HER-ID – ikke mulig å motta i Dips. •Innsending av bestillingsskjema til FUNNKe Forarbeide kommune

7 •Etablere kontakt med FUNNKe Teknisk HN-IKT •Formell søknad Innlevering av skjema •Kontaktpersoner kommune •Prosjektansvarlig (FUNNKe) •Fagansvarlig (PLO) •Teknisk ansvarlig (IKT) •Eksterne driftsorganisasjoner - kontaktpersoner •Organisasjonsnummer Legekontor/PLO •Adresseregisteret •Brønnøysundregisteret •NHN Forarbeide Kommune – FUNNKe Teknisk

8 Teknisk oppkobling TEST •Sjekke virksomhetssertifikat – gyldighet •Tilrettelegging av partner kommune i EDI kommune (hvis nødvendig) •Tilrettelegging av test sykehuspartner(-e) i EDI kommune •Oppretting av test partnertilknytting i EPJ Kommune •Tilrettelegging av PLO-partner på sykehus test •Opprette test PLO organisasjon/rekvirent i DIPS TEST •Sende testmelding fra sykehus til kommune •Sende testmelding fra kommune til sykehus •Overlevering

9 Testing mot TEST-base •Avtale test mellom sykehus og kommune etter at test oppkobling er OK. •Fullskalatest av alle meldingstyper som skal benyttes •Overlevering

10 Teknisk oppkobling PRODUKSJON •Samme sertifikat mot sykehus benyttes •Tilrettelegging av test sykehuspartner(-e) kommune i EDI PLO og BASIS •Oppretting av produksjon partnertilknytting i EPJ •Tilrettelegging av PLO-partner på sykehus produksjon •Opprette PLO organisasjon/rekvirent i DIPS Produksjonq •Sende testmelding fra sykehus til kommune •Sende testmelding fra kommune til sykehus •Overlevering

11 Testing mot PRODUKSJON-base •Avtale test mellom sykehus og kommune etter at produksjon oppkobling er OK. •Enkel test av meldingstype(-er) som skal benyttes (tester mot fiktive inneliggende pasienter....) •Overlevering

12 Utfordringer - teknisk •Mange ulike leverandører •Ulik respons/support fra leverandørene •Mangelfull versjonsoppdatering •Meldingstjenesten stopper eller går sjelden •Organisasjonsnummer til legekontor •Mangelfull oppdatering av sertifikater/partnere •Overvåking av meldingstjeneste – organisering •Skjemaer (Utskrivningsrapport) •Godkjenning PLO - leverandører

13 Status SW PLO - Legekontor •Klare for PLO-meldinger –InfoDoc –ProfDoc Vision –WinMed 2.11 •Ikke klare –SystemX – lovnad om pilotering i oktober –WinMed 3.0 (?) •CGM Norge oppgraderer fra WinMed 2.x og ProfDoc Vision til WinMed 3.0

14 Meldingstrafikk •Status •Overvåking

15 Adressering av meldinger PLO/Sykehus •PLO – meldinger –Innlagt pasient •Basismeldinger –Først: basismeldinger fra sykehus –Henvisninger – testes i NLSH •Sykehus kan ikke motta og sende tjenestebasert. •HER-ID – ikke mulig å motta i Dips.

16 Komme i gang •Hindringer –Organisasjonstrenering –Mangel på kompetanse –Mangel på ressurser –Tidspress og andre prioriteringer –Venter på…… –…………………. Bla, bla, bla… •Ingen hindringer –Hoppe i det, NIKE-metoden…………………..

17


Laste ned ppt "FUNNKe Teknisk. •Geir Klaussen | •Seniorkonsulent og teknisk rådgiver for FUNNKe Helse Nord IKT | •Avdeling for tjenesteproduksjon | Seksjon for samhandling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google