Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henvisninger •Kari Jussie Lønning. Den gode henvisning •Vår undersøkelse ved medisinsk poliklinikk høsten 2006 •Avdekke mangler – var de så ille som det.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henvisninger •Kari Jussie Lønning. Den gode henvisning •Vår undersøkelse ved medisinsk poliklinikk høsten 2006 •Avdekke mangler – var de så ille som det."— Utskrift av presentasjonen:

1 Henvisninger •Kari Jussie Lønning

2 Den gode henvisning •Vår undersøkelse ved medisinsk poliklinikk høsten 2006 •Avdekke mangler – var de så ille som det ble sagt? •Uke 42+43 •210 henvisninger

3 MANGELSKJEMA •Har henvisningen mangler ? •ja gå videre i skjema nei skjema følger henvisningen tilbake •Benytt svar i form av skalering fra 1- 4 1:ubetydelig mangel,2;mangel kan føre til misforståelser/feil, 3;betydelig mangel som mest sannsynlig vil føre til misforståelser/feil,4;uegnet for vurdering

4 •1.Kontaktinformasjon •- fullstendig navn •- personnummer •- adresse •- telefonnummer(mobil) •- navn på fastlegen (hvis annen henviser) •- språk informasjon - behov for tolk •2.Relevant anamnese •- familiær disposisjon •- tidligere sykdommer

5 •3.Aktuelt problem, hva er målsettingen med henvisningen •- utydelig •- uforståelig •- mangelfull •- Hva mangler; •4. •a Manglende opplysninger om forundersøkelser er foretatt •b Mangler resultater fra relevante forundersøkelser •- Kliniske funn •- Mangler basisundersøkelser •- Rtg •- Lab.resultater •- Har disse manglene betydning for ditt valg av videre undersøkelser? •- Hva mangler;

6 •5.Medisinbruk •- Faste medisiner •- Medisin endringer •- Allergier •- Røyk •- Alkohol annet misbruk •6.Formatet •- Irrelevant informasjon •- Ukritisk bruk av kjent informasjon som tidl. epikrise og lignende) •- Utskrift egen journal, ikke sortert •- Den relevante problemstilling ikke presisert •Annet

7 Den gode henvisning  Problemstilling ; kvaliteten på de henvisningene som sendes fra første linje inn til andrelinje tjenesten er helt avgjørende i forhold til den prioritering pasienten får.

8 Den gode henvisning •Målsettingen er bedrede henvisninger og med det få et forbedret pasientforløp med riktigere bruk av helsetjenester.

9 Den gode henvisning •Registrerte mangler ved 37 % av henvisningene •Hyppigste manglene var informasjon om forundersøkelser (43%) og opplysninger om medisinbruk (28%)

10 Den gode henvisning •Utarbeidet huskeliste

11

12

13

14

15 Den gode henvisning •Interaktive henvisninger – fremtidens verktøy? •Prosjektmuligheter?

16 Den gode henvisning •Fortolkning ut i fra denne undersøkelsen: •Henvisninger med til strekkelige opplysninger om forundersøkelser, medisinopplysninger og relevant anamnese vil trolig gi bedre prioritering og raskere og mer effektive pasientforløp i spesialisthelsetjenesten

17 Henvisninger •Omtrent 1,9 millioner henvisninger per år fra allmennleger til sykehus eller spesialist. •Omtrent 150 årsverk går med til produksjon avhenvisninger (KITH 2003). •Henvisningen er kommunikasjonsveien fra første til andre linje. •Videreføre der fastlegen stoppet. •Riktige og raske prioriteringsbeslutninger.

18 Den gode henvisning •Prioriteringen skjer hos fastlegen •Nøkkelen til mengden i prioriteringsdebatten •Se og bli anerkjent for den faglige viktige rollen fastlegen har i prioriteringsdebatten •Prioriteringen bør foregå i hovedtyngde området ikke i randsoner – marginale effekter i det store bildet. •Faglighet må styre – gjør den det?

19 Henvisninger •Samhandling = Samarbeid


Laste ned ppt "Henvisninger •Kari Jussie Lønning. Den gode henvisning •Vår undersøkelse ved medisinsk poliklinikk høsten 2006 •Avdekke mangler – var de så ille som det."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google