Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Henvisninger Kari Jussie Lønning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Henvisninger Kari Jussie Lønning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Henvisninger Kari Jussie Lønning

2 Den gode henvisning Vår undersøkelse ved medisinsk poliklinikk høsten 2006 Avdekke mangler – var de så ille som det ble sagt? Uke 42+43 210 henvisninger

3 Har henvisningen mangler ?
MANGELSKJEMA Har henvisningen mangler ? ja gå videre i skjema nei skjema følger henvisningen tilbake Benytt svar i form av skalering fra 1- 4 1:ubetydelig mangel,2;mangel kan føre til misforståelser/feil, 3;betydelig mangel som mest sannsynlig vil føre til misforståelser/feil,4;uegnet for vurdering

4 1.Kontaktinformasjon - fullstendig navn - personnummer - adresse - telefonnummer(mobil) - navn på fastlegen (hvis annen henviser) - språk informasjon - behov for tolk 2.Relevant anamnese - familiær disposisjon - tidligere sykdommer

5 - Mangler basisundersøkelser - Rtg - Lab.resultater
3.Aktuelt problem, hva er målsettingen med henvisningen - utydelig - uforståelig - mangelfull - Hva mangler; 4. a Manglende opplysninger om forundersøkelser er foretatt b Mangler resultater fra relevante forundersøkelser - Kliniske funn - Mangler basisundersøkelser - Rtg - Lab.resultater - Har disse manglene betydning for ditt valg av videre undersøkelser?

6 5.Medisinbruk - Faste medisiner - Medisin endringer - Allergier - Røyk - Alkohol annet misbruk 6.Formatet - Irrelevant informasjon - Ukritisk bruk av kjent informasjon som tidl. epikrise og lignende) - Utskrift egen journal, ikke sortert - Den relevante problemstilling ikke presisert Annet

7 Den gode henvisning Problemstilling ; kvaliteten på de henvisningene som sendes fra første linje inn til andrelinje tjenesten er helt avgjørende i forhold til den prioritering pasienten får.

8 Den gode henvisning Målsettingen er bedrede henvisninger og med det få et forbedret pasientforløp med riktigere bruk av helsetjenester.

9 Den gode henvisning Registrerte mangler ved 37 % av henvisningene
Hyppigste manglene var informasjon om forundersøkelser (43%) og opplysninger om medisinbruk (28%)

10 Den gode henvisning Utarbeidet huskeliste

11

12

13

14

15 Den gode henvisning Interaktive henvisninger – fremtidens verktøy?
Prosjektmuligheter?

16 Den gode henvisning Fortolkning ut i fra denne undersøkelsen:
Henvisninger med til strekkelige opplysninger om forundersøkelser, medisinopplysninger og relevant anamnese vil trolig gi bedre prioritering og raskere og mer effektive pasientforløp i spesialisthelsetjenesten

17 Henvisninger Omtrent 1,9 millioner henvisninger per år fra allmennleger til sykehus eller spesialist. Omtrent 150 årsverk går med til produksjon avhenvisninger (KITH 2003). Henvisningen er kommunikasjonsveien fra første til andre linje. Videreføre der fastlegen stoppet. Riktige og raske prioriteringsbeslutninger.

18 Den gode henvisning Prioriteringen skjer hos fastlegen
Nøkkelen til mengden i prioriteringsdebatten Se og bli anerkjent for den faglige viktige rollen fastlegen har i prioriteringsdebatten Prioriteringen bør foregå i hovedtyngde området ikke i randsoner – marginale effekter i det store bildet. Faglighet må styre – gjør den det? Økonomi som styrer? Ventetider styrer – henviser ikke fordi det er håpløst lang ventetid eller henviser fordi det er enkelt å få dette utført, men kanskje overflødig? Faglighet i sentrum og understøttes i regelverk og prioriteringsveiledere og prioriteringsdebatten.

19 Henvisninger Samhandling = Samarbeid Lei av å bli samhandlet


Laste ned ppt "Henvisninger Kari Jussie Lønning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google