Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter

2 Disposisjon Litt om formålet Regelverk
Klinisk, praktisk samarbeidsprosess omkring pasientene - Målsetning i seg selv og forutsetning for betalingene Enkle beregningseksempler Oppgjørssystem og kontrollrutiner Publisering av nasjonale tall grunnlag for oppfølging gjennom året Dialog og spørsmål

3 Om formålet § 1 i forskriften:
    ”Forskriften skal bidra til bedre arbeidsfordeling mellom tjenestenivåene i helse- og omsorgstjenesten, skape gode pasientforløp og kostnadseffektive løsninger som kan gi pasienter et like godt eller bedre tilbud i kommunens helse- og omsorgstjeneste som i spesialisthelsetjenesten.” Et økonomisk virkemiddel som understøtter nye og presiserte krav til samarbeid og oppgavedeling mellom sykehus og kommuner. Stimulerer til at pasienter behandles på riktig omsorgsnivå gjennom sykdomsforløpet. Betalingsordningen gir samsvar mellom oppgavemessig og finansielt ansvar for pasienter som er utskrivningsklare.

4 Regelverk Lov om kommunale helse- og omsorgstjenster, § 11-4
Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter, §§ 1-2 og 7-15

5 Enkel prosessbeskrivelse
Innleggelse Utskrivning Registrert utskrivningsklar Fakturering Betaling finner sted

6 Rutinebehov 2 – Rutiner for fakturering, kontroll og utbetaling
Innleggelse Utskrivning 2 – Rutiner for fakturering, kontroll og utbetaling 0 – Rutiner for klinisk og praktisk samhandling 1 – Rutiner for registrering, datafangst og beregning Registrert utskrivningsklar Fakturering Betaling finner sted

7 Prosessdetaljer, jf. forskriften §§ 7-11
Medisinsk vurdering av at pasienten er utskrivningsklar, i tråd med vilkår i § 9. Melding fra kommunen om at et tilbud er klart til pasienten (jf § 11) Vurdering: Sannsynlig hjelpebehov (§ 7) Tidlig varsel til kommunen (§ 8) Varsel til kommunen om at pasienten er utskrivningsklar (§ 10) Melding fra kommunen om at den forventer å kunne ta imot om x dager. (jf § 11) Innleggelse Utskrivelse med overføring av pasienten til kommunalt tilbud

8 Sentrale samarbeidsaktiviteter er ikke detaljregulert i forskriften
Innleggelse Tidlig varsel til kommunen (§ 8) Medisinsk vurdering av at pasienten er utskrivningsklar, i tråd med vilkår i § 9. Varsel til kommunen om at pasienten er utskrivningsklar (§ 10) Utskrivelse med overføring av pasienten til kommunalt tilbud Melding fra kommunen om at den forventer å kunne ta imot om x dager. (jf § 11) Vurdering: Sannsynlig hjelpebehov (§ 7) Melding fra kommunen om at et tilbud er klart til pasienten (jf § 11) A: Avtalebasert og individuelt tilpasset dialog; samordnede forberedelser frem mot at pasienten er utskrivningsklar Perioden der pasienten er utskrivningsklar Påstand: Kvaliteten på samarbeidet i A er avgjørende for måloppnåelsen; at varigheten av utskrivningsklarperioden minskes.

9 Eksempel: Ingen betalingsplikt
Innlagt: Tidlig varsel til kommunen om sannsynlig oppfølgingsbehov: Kommunen er varslet om at pasienten er utskrivningsklar: Melding fra kommunen om at pasienten kan overføres: Utskrevet: Dager til betaling: 0 dager

10 Eksempel på betalingssituasjon
Innlagt: Tidlig varsel til kommunen om sannsynlig oppfølgingsbehov: Meldt utskrivningsklar Melding fra kommunen om at den ikke kan ta imot samme dag B Melding fra kommunen om at pasienten kan overføres: S Utskrevet: Dager til betaling: – = 2 dager

11 Anbefalt betalingsgjennomføring
RHF ansvarlig for faktureringen, og delegerer dette eventuelt til de ulike helseforetak Kun fakturering for avsluttede sykehusopphold (ikke for liggedager for pasienter som ennå ikke er utskrevet). Betalingsfrist 30 dager Månedlig fakturering Faktura og underlagsdokumentasjon holdes adskilt

12 Fakturaen - Innhold Fakturanummer Totalsum
Perioden betalingen gjelder for Løpenummer / henvisning til underlagsdokumentasjon

13 Hensiktsmessig underlag for beregninger og kontroll
For hver periode det kreves betaling for Dato for 1. varsel Dato utskrivningsklar/begynnelse for betalingsplikten Dato utskrevet Antall liggedøgn det skal betales for Sum Henvisning til fakturanr. eller løpenummer som går igjen på faktura Evt ny linje for samme pasient ved flere betalingsperioder innen samme sykehusopphold.

14 Kommunens primære kontrollgrunnlag
Meldingene som er utvekslet mellom sykehus og kommune i tilknytning til innleggelsen. Første varsel fra sykehuset Varsel om at pasienten var utskrivningsklar Dokumentasjon av kommunens tilbakemeldinger på de ulike varslene Øvrige meldinger utvekslet mellom sykehus og kommune i tilknytning til pasienten. Informasjon om når kommunen faktisk overtok ansvaret for pasienten eller meldte at den kunne ta i mot. Det er personene i kommunen som er ansvarlig for den kliniske/praktiske samhandlingen som også er nærmest til å kontrollere, fordi de har førsthånds kunnskap om meldingsutvekslingen og samhandlingen som har funnet sted.

15 Publisering av nasjonale tall som grunnlag for oppfølging gjennom året
Månedlig publisering av nasjonale tall Basert på data rapportert til Norsk pasientregister (NPR) Hensikt: Nasjonal oppfølging av ordningen og grad av måloppnåelse Grunnlag for enkel sammenligning mellom kommuner, helseforetak og regioner. Tallene fra NPR har for denne ordningen ikke betydning for det økonomiske oppgjøret. I 2012 enkelte feilkilder knyttet til nasjonale tall basert på NPR. Tallene vil ikke kunne gi et eksakt bilde av omfanget. Sammenligninger og analyser må ta høyde for dette.

16 Enkel tallmessig fremstilling - Eksempler
Hvor mange innleggelser totalt? Hvor mange innleggelser der pasienten har blitt værende i sykehuset som utskrivningsklar? Antall liggedøgn med status utskrivningsklar? Tallene brytes ned per kommune, helseforetak/sykehus, helseregion m.v.

17 Spørsmål og dialog


Laste ned ppt "Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google