Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etisk refleksjon.  Porsgrunn deltok i 1. pulje i KS sin satsing «Sammen om etisk kompetanseheving»  Prosjektleder i 20% stilling i prosjektperioden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etisk refleksjon.  Porsgrunn deltok i 1. pulje i KS sin satsing «Sammen om etisk kompetanseheving»  Prosjektleder i 20% stilling i prosjektperioden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etisk refleksjon

2  Porsgrunn deltok i 1. pulje i KS sin satsing «Sammen om etisk kompetanseheving»  Prosjektleder i 20% stilling i prosjektperioden  Det ble arrangert Etikkskole for ansatte i helse og omsorg. Undervisningen ble gjennomført av sykehusprest og leder av klinisk etikk- komité på Sykehuset Telemark og prosjektleder.  Deltakerne ble vervet som etikk-kontakter på sine arbeidsplasser.  Ca. 100 ansatte har gjennomført etikkskole. Bakgrunn

3  I samarbeid med Høgskolen i Telemark ble det etablert en 10 studiepoengs utdanning med frivillig eksamen (etikkmodul)  10 ansatte i Porsgrunn kommune tok utdanningen  Det ble vektlagt at man ikke skulle opprette nye møteplasser, men at man skulle bruke eksisterende møteplasser til etisk refleksjon,som rapportsamlinger, ledermøter, personalmøter osv. Bakgrunn

4  Fokuset på etisk kompetanse skal bidra til at brukere og pasienter får helse og omsorgstjenester av god kvalitet. Brukere, pasienter og deres pårørende, møtes med respekt og omtanke i kombinasjon med faglig god behandling.  Etisk refleksjon er systematisk og varig Mål

5 Den enkelte utøvers kompetanse styrkes for å opparbeide praktisk dømmekraft og klokskap i utfordrende situasjoner hvor verdier står på spill. Fokuset på etikk skal også bidra til å stimulere til kreativitet, styrke motivasjon, bedre rekrutteringsgrunnlaget og beskytte mot tap av omdømme. Mål

6  Etikk er et regelmessig tema i virksomhetens leder eller driftsmøter.  I avdelingene skal minst en rapport i måneden byttes ut med etisk refleksjon. Det kan reflekteres over en aktuell situasjon fra hverdagen, eller benyttes kortstokk/andre hjelpemidler.  Reelle problemstillinger som kan ha overføringsverdi til andre situasjoner, bør dokumenteres og arkiveres slik at de lett kan hentes frem igjen ved behov.  Det står den enkelte virksomhet fritt å etablere rutiner og aktiviteter i tillegg til det som er den felles satsingen for hjemmetjenester og institusjonstjenester. Felles rutiner – beskrevet i kommunens kvalitetssystem

7 1.Gjennomgang av fakta – hva er utfordringen, problemstillingen eller situasjonen? 2.Identifisere berørte parter 3.Identifisere verdier/prinsipper som er truet 4.Rangering av involverte verdier 5.Identifisere handlingsalternativer 6.Konklusjon og praktisk gjennomføring 7.Redusere mulige uheldige konsekvenser (Etter R. Førde, Metochi 2004) Mal for gjennomgang av etiske problemstillinger

8  Det fungerer best når leder er pådriver for gjennomføring av etisk refleksjon  Det er en god hjelp å bruke verktøy for etisk refleksjon  Det er lurt å skrive et refleksjonsnotat etterpå – kan hentes frem dersom samme problemstilling dukker opp igjen Erfaringer

9  Ved å bruke verktøy for refleksjon får vi satt fokus på blant annet hvilke verdier som står på spill, rangering av verdier og handlingsalternativer.  Vi bruker tid på å tenke igjennom dette i stedet for å gå rett på forslag til løsning Dette gir økt fokus på fag.  Evaluering av situasjoner som er drøftet viser ofte at de tiltakene man har iverksatt fungerer godt. Dette opplever vi at styrker praksis og gir bedre kvalitet på tjenestene. Erfaringer

10  Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet  Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene, og være kunnskapsbasert  Dersom det oppstår interessekonflikt mellom pårørende og pasient, skal hensynet til pasienten prioriteres. Sykepleiens grunnlag

11 Et etisk dilemma er en situasjon som er preget av tvil og usikkerhet. Vi står overfor et etisk dilemma når:  ulike verdier eller normer kommer i konflikt med hverandre  det som er rett for én, blir feil for en annen  ingen av løsningene er gode Hva er et etisk dilemma?


Laste ned ppt "Etisk refleksjon.  Porsgrunn deltok i 1. pulje i KS sin satsing «Sammen om etisk kompetanseheving»  Prosjektleder i 20% stilling i prosjektperioden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google